12
LIS
2019

Harmonogramy nie muszą spełniać wymagań dla dokumentacji elektronicznej

31 października 2019 r. MRPiPS wydało bardzo ważne stanowisko dotyczące harmonogramów czasu pracy, w którym rozstrzygnęło jednoznacznie, że nie wchodzą one w skład nowego pojęcia dokumentacji pracowniczej. Harmonogramów nie ujęto bowiem wśród dokumentów skatalogowanych w § 6 pkt 1 roz
Czytaj dalej →
05
LIS
2019

Zgodnie ze stanowiskiem UODO można wysłać PIT-y na adresy korespondencyjne

Od 4.05.2019 r., czyli po wdrożeniu RODO do przepisów Kodeksu pracy, pracodawcy mogą przetwarzać już tylko adresy zamieszkania pracowników, gdyż z katalogu danych podawanych przez pracowników zniknął adres do korespondencji. Wcześniej mógł on jednak być w zgodzie z prawem przetwarzany
Czytaj dalej →
28
PAź
2019

Nowe wzory druków ZUS

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia wprowadzającego nowe wzory druków formularzy składanych do ZUS, w tym między innymi formularzy ZUS RCA. Zmiana wprowadzona na druku ZUS RCA związana jest z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapit
Czytaj dalej →
21
PAź
2019

Dwie teczki akt osobowych pracownika a świadectwo pracy

MRPiPS konsekwentnie stoi na stanowisku, że zawarcie z pracownikiem zatrudnionym przed 2019 r. kolejnej umowy o pracę już w 2019 r., nawet pomimo ciągłości zatrudnienia oznacza konieczność założenia nowych akt osobowych. Powyższy pogląd jest podyktowany brzmieniem przepisów przejściow
Czytaj dalej →
08
PAź
2019

Zmiana wysokości odpisu na ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego równowartość 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowe
Czytaj dalej →
30
WRZ
2019

Dzisiaj ostatni dzień na rozpoczęcie zaległych urlopów

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy zaległy urlop z poprzedniego roku kalendarzowego powinien zostać wykorzystany do końca 3-go kwartału kolejnego roku. Zatem dzisiaj, czyli 30 września jest ostatni dzień, żeby rozpocząć zaległy urlop nie narażając się na mandat za wykroczenie. Od lat
Czytaj dalej →
26
WRZ
2019

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 października 2019 roku

17 września Prezydent podpisał kolejną nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo tego, że wchodzi ona w życie z dniem 1 października 2019 roku, to do dzisiaj nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.  Najważniejsze zmiany jakie wprowadza dotyczą
Czytaj dalej →
11
WRZ
2019

Zdaniem MRPiPS adresy zameldowania i do korespondencji tylko w druku ZUS ZUA

Resort rodziny w stanowisku z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przetwarzania adresów zameldowania i do korespondencji przyjął, że przepisy ubezpieczeń społecznych nie nakładają obowiązku podawania danych niezbędnych do zgłoszenia do ubezpieczeń w kwestionariuszu dla pracownika. MRPiPS w
Czytaj dalej →
09
WRZ
2019

Od 7 września obowiązują zmiany w Kodeksie pracy

Wprowadzone zmiany wynikają z nowelizacji opracowanej w kancelarii Prezydenta RP, która była długo nie procedowana i leżała w Sejmie. Duże zmiany dotyczą świadectw pracy i w tym zakresie konieczna jest jeszcze nowelizacja rozporządzenia wykonawczego dotyczącego świadectwa pracy, które
Czytaj dalej →
05
WRZ
2019

Deklaracje zgłoszeniowe do ZUS powinny być przechowywane 5 lat

Zgodnie ze stanowiskiem Centrali ZUS z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przechowywania deklaracji zgłoszeniowych dokumenty takie jak dokumenty zgłoszeniowe oraz deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne oraz dokumenty korygujące powyższe dokumenty powinny być przechowy
Czytaj dalej →