15
LIP
2019

Ważna uchwała SN o ubezpieczeniu chorobowym przedsiębiorców

12 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III UZP 2/19) o następującej treści: „Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustan
Czytaj dalej →
10
LIP
2019

Zwolnienie z opodatkowania dochodów osób do 26 roku życia

4 lipca 2019 roku Sejm przegłosował ustawę zwalniającą z opodatkowania wybrane przychody osób, które nie ukończyły 26 roku. Dzisiaj nad projektem pracuje Senat. Jeżeli projekt wejdzie w życie w kształcie zaaprobowanym przez Sejm, to od 1 sierpnia 2019 roku dochody osób, które nie ukoń
Czytaj dalej →
09
LIP
2019

Posiłki profilaktyczne dla pracowników – nowe przepisy

Z dniem 9 lipca 2019 roku weszły w życie zmiany umożliwiające pracodawcy łatwiejsze zapewnienie posiłku profilaktycznego dla pracownika zatrudnionego w warunkach szczególnie uciążliwych. Obowiązek zapewniania pracownikowi nieodpłatnego, posiłku profilaktycznego w formie jednego dania
Czytaj dalej →
08
LIP
2019

Według UODO pracodawcy nie mogą sami dokonywać kontroli trzeźwości alkomatem

Zdaniem urzędu wiedza o tym, że ktoś jest nietrzeźwy jest informacją o stanie zdrowia, a takie dane po zmianach w Kodeksie pracy wprowadzonych od dnia 4 maja 2019 r. pracodawca może przetwarzać jedynie, gdy pracownik wyrazi na to zgodę i co więcej z własnej inicjatywy przekaże takie d
Czytaj dalej →
04
LIP
2019

Już nie kandydat, ale jeszcze nie pracownik – dane osobowe w umowie o pracę

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Kodeksu pracy od 4 maja zmienił się katalog danych, osobowych, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i od pracownika. Osoba ubiegająca się o zatrudnienia, na żądanie pracodawcy udostępnia dane z art. 22 z indeksem 1 § 1 k.
Czytaj dalej →
03
LIP
2019

Pracownicy, którzy otrzymali świadectwa pracy od 4 maja do 28 czerwca mogą żądać ich wymiany

Obowiązuje już od kilku dni nowy druk świadectwa pracy, który nie zawiera imion rodziców, które zniknęły z katalogu danych, których można żądać od pracownika od dnia 4 maja 2019 r., kiedy wprowadzono nowelizację do Kodeksu pracy wdrażającą RODO. W uzasadnieniu projektu zmiany rozporzą
Czytaj dalej →
01
LIP
2019

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP i karta szkolenia wstępnego bez pieczęci pracodawcy

28 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmianie uległy wzory karty szkolenia wstępnego oraz zaświadczenia o odbyc
Czytaj dalej →
27
CZE
2019

Weszła w życie nowelizacja ustawy o PPK

W życie weszła już pierwsza nowelizacja ustawy o PPK, która w stosunku do pierwotnego projektu objęła swoim zakresem zmianę w szeregu przepisów. Oprócz zmian typowo redakcyjnych zmiana objęła w szczególności następujące zagadnienia: objęcie definicją osoby zatrudnionej także osób prze
Czytaj dalej →
06
CZE
2019

Wnioski o wakacyjne urlopy złożone w 2018 r. nie powinny być przechowywane w nowej dokumentacji urlopowej

Decyzja co do tego, gdzie powinien być przechowywany wniosek o urlop przypadający latem 2019 r., który został złożony przed zmianami przepisów zależy od tego, gdzie pracodawca przechowywał takie dokumenty przed zmianami przepisów – takie stanowisko w dniu 21 maja 2019 roku przyjął res
Czytaj dalej →
04
CZE
2019

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego – planowane zmiany od 2020 r.

Zmiany zapowiedziane w przyjętym przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 w zakresie ustalania prawa do zasiłków obejmują zarówno zasiłek chorobowy, macierzyński jak i opiekuńczy. Oznacza to, że nabycie prawa do zasiłków, w tym również macierzyńskiego i opiek
Czytaj dalej →