07
STY
2020

Pracodawca może jednostronnie odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Sąd Najwyższy wydał bardzo ważny wyrok w dniu 5 września 2019 r. (III PK 96/18) dotyczący charakteru prawnego instytucji zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Rozstrzygnął w nim, że zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z art. 36[2] k.p. nie jest czynnością prawną, c
Czytaj dalej →
16
GRU
2019

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych na gruncie PIT

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U.
Czytaj dalej →
05
GRU
2019

Do końca roku należy dokonać pierwszego przeglądu dokumentacji ZFŚS

Od 4.5.2019 r., czyli daty wdrożenia przepisów RODO w Kodeksie pracy i w wielu innych ustawach szczególnych, wprowadzono również zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na pracodawców nałożono nowy obowiązek w postaci corocznego przeglądu dokumentacji zgromadzonej
Czytaj dalej →
25
LIS
2019

Zniesienie 30-krotności – niekończąca się opowieść.

Początek kadencji nowego Parlamentu rozpoczął się do powrotu kwestii zniesienia ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. 30-krotności. Grupa Posłów złożyła bowiem kolejny projekt dotyczący zniesienia 30-krotności, które – zgodnie z tym projekte
Czytaj dalej →
22
LIS
2019

W aktach osobowych przechowujemy różne dokumenty związane z emeryturą pomostową.

Od 1 stycznia 2019 r. w aktach osobowych w część B powinny przechowywane dokumenty dotyczące wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tj. Dz. U. z 2018 r
Czytaj dalej →
12
LIS
2019

Harmonogramy nie muszą spełniać wymagań dla dokumentacji elektronicznej

31 października 2019 r. MRPiPS wydało bardzo ważne stanowisko dotyczące harmonogramów czasu pracy, w którym rozstrzygnęło jednoznacznie, że nie wchodzą one w skład nowego pojęcia dokumentacji pracowniczej. Harmonogramów nie ujęto bowiem wśród dokumentów skatalogowanych w § 6 pkt 1 roz
Czytaj dalej →
05
LIS
2019

Zgodnie ze stanowiskiem UODO można wysłać PIT-y na adresy korespondencyjne

Od 4.05.2019 r., czyli po wdrożeniu RODO do przepisów Kodeksu pracy, pracodawcy mogą przetwarzać już tylko adresy zamieszkania pracowników, gdyż z katalogu danych podawanych przez pracowników zniknął adres do korespondencji. Wcześniej mógł on jednak być w zgodzie z prawem przetwarzany
Czytaj dalej →
28
PAź
2019

Nowe wzory druków ZUS

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia wprowadzającego nowe wzory druków formularzy składanych do ZUS, w tym między innymi formularzy ZUS RCA. Zmiana wprowadzona na druku ZUS RCA związana jest z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapit
Czytaj dalej →
21
PAź
2019

Dwie teczki akt osobowych pracownika a świadectwo pracy

MRPiPS konsekwentnie stoi na stanowisku, że zawarcie z pracownikiem zatrudnionym przed 2019 r. kolejnej umowy o pracę już w 2019 r., nawet pomimo ciągłości zatrudnienia oznacza konieczność założenia nowych akt osobowych. Powyższy pogląd jest podyktowany brzmieniem przepisów przejściow
Czytaj dalej →
08
PAź
2019

Zmiana wysokości odpisu na ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego równowartość 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowe
Czytaj dalej →