11
WRZ
2019

Zdaniem MRPiPS adresy zameldowania i do korespondencji tylko w druku ZUS ZUA

Resort rodziny w stanowisku z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie przetwarzania adresów zameldowania i do korespondencji przyjął, że przepisy ubezpieczeń społecznych nie nakładają obowiązku podawania danych niezbędnych do zgłoszenia do ubezpieczeń w kwestionariuszu dla pracownika. MRPiPS w
Czytaj dalej →
09
WRZ
2019

Od 7 września obowiązują zmiany w Kodeksie pracy

Wprowadzone zmiany wynikają z nowelizacji opracowanej w kancelarii Prezydenta RP, która była długo nie procedowana i leżała w Sejmie. Duże zmiany dotyczą świadectw pracy i w tym zakresie konieczna jest jeszcze nowelizacja rozporządzenia wykonawczego dotyczącego świadectwa pracy, które
Czytaj dalej →
05
WRZ
2019

Deklaracje zgłoszeniowe do ZUS powinny być przechowywane 5 lat

Zgodnie ze stanowiskiem Centrali ZUS z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przechowywania deklaracji zgłoszeniowych dokumenty takie jak dokumenty zgłoszeniowe oraz deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne oraz dokumenty korygujące powyższe dokumenty powinny być przechowy
Czytaj dalej →
19
SIE
2019

Zajęcia komornicze przechowujemy w części B lub C akt osobowych

Zgodnie z wyjaśnieniami MRPiPS z 12 lipca 2019 r. dokumenty dotyczące naliczenia wynagrodzenia, które mają podstawy w prawie pracy, np. zgoda na potrącenia dobrowolne oraz dokumentacja dotycząca zajęć komorniczych z wynagrodzenia powinny być przechowywane w aktach osobowych w części B
Czytaj dalej →
12
SIE
2019

Zdaniem MRPiPS do dokumentacji płacowej co miesiąc powinien trafić dokument

Zgodnie § 6 pkt 3 rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 269) pracodawca powinien prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika kartę (listę) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą, wraz z którą powini
Czytaj dalej →
07
SIE
2019

Minimalne wynagrodzenie w 2020 r.

Na forum Rady Dialogu Społecznego nie uzgodniono kwot minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na 2020 r., a więc to MRPiPS będzie określało ich wysokość w drodze rozporządzenia do 15 września 2019 r. Zgodnie z projektem rozporządzenia w tej materii wynagrodzenie minim
Czytaj dalej →
05
SIE
2019

Zdaniem MRPiPS w aktach nie powinien być przechowywany PIT-2

Ze stanowiska resortu pracy z 12 lipca 2019 r. wynika, że nieuzasadnionym jest gromadzenie w części B i C akt osobowych dokumentów, które powstają na mocy innych przepisów niż prawo pracy (np. PIT-y). Dodatkowym uzasadnieniem takiego poglądu jest fakt, iż takie dokumenty mają zazwycza
Czytaj dalej →
26
LIP
2019

Składka zdrowotna a zwolnienie z opodatkowania dochodów osób do 26 roku życia

24 lipca 2019 roku Prezydent podpisał ustawę zwalniającą z opodatkowania wybrane przychody osób, które nie ukończyły 26 roku. Zwolnione od opodatkowania są przychody osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz umów zlecenia. Wraz z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od os
Czytaj dalej →
15
LIP
2019

Ważna uchwała SN o ubezpieczeniu chorobowym przedsiębiorców

12 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę (III UZP 2/19) o następującej treści: „Rozpoczęcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która uprzednio została objęta dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym powoduje ustan
Czytaj dalej →
10
LIP
2019

Zwolnienie z opodatkowania dochodów osób do 26 roku życia

4 lipca 2019 roku Sejm przegłosował ustawę zwalniającą z opodatkowania wybrane przychody osób, które nie ukończyły 26 roku. Dzisiaj nad projektem pracuje Senat. Jeżeli projekt wejdzie w życie w kształcie zaaprobowanym przez Sejm, to od 1 sierpnia 2019 roku dochody osób, które nie ukoń
Czytaj dalej →