16
MAJ
2019

Niezbędne dane, których można żądać w procesie rekrutacji według UODO

Wprowadzony od 4 maja 2019 r. do Kodeksu pracy wymóg „niezbędności” danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia należy zdaniem UODO interpretować jako podanie danych koniecznych dla udokumentowania spełnienia wymagań niezbędnych d
Czytaj dalej →
15
MAJ
2019

Jak długo przechowywać dokumentację dotyczącą chorób zawodowych?

Urząd Ochrony Danych Osobowych potwierdził w swoich oficjalnych stanowiskach z dnia 21 marca i 12 kwietnia 2019 r., że z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika wyraźnie termin przechowywania dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych, która nie stanowi dokumentacji praco
Czytaj dalej →
13
MAJ
2019

Ewidencja czasu pracy kierowców – czy wymaga zmian w 2019 r.?

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców reguluje art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 1155 ze zm.). Przewiduje on 5 form prowadzenia ewidencji. Zatem do kierowców nie ma zastosowania art. 149 k.p. dotyczący ewidencji
Czytaj dalej →
25
KWI
2019

MRPiPS pozwala na mieszaną postać dokumentacji czasu pracy

Resort pracy w stanowisku z 15 kwietnia 2019 r. przyjął, że jest możliwe przechowywanie poszczególnych części dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach – papierowej albo elektronicznej. W jego ocenie jednak nie należy tego utożsamiać z możliwością przechowywania w odmiennych post
Czytaj dalej →
23
KWI
2019

Od 4 maja kolejne zmiany w Kodeksie pracy

19 kwietnia w Dzienniku Ustaw (poz. 730) opublikowano ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pr
Czytaj dalej →
15
KWI
2019

Nowy wzór świadectwa pracy

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. Pojawienie się niniejszego projektu jest konsekwencją przyjęcie przez Sejm RP  w dniu 21 lutego 2019 r.
Czytaj dalej →
08
KWI
2019

Nowy projekt deklaracji w sprawie rezygnacji z PPK

Rząd pracuje obecnie nad wzorem deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W związku z tym na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Dla przypomnienia poprzedni projekt deklaracji w celu rezygnacji z
Czytaj dalej →
03
KWI
2019

Przerwy na karmienie dziecka piersią nie muszą być ujmowane w ewidencji czasu pracy

Przerwy na karmienie dziecka piersią są na zasadzie fikcji prawnej uznawane za czas pracy pracownicy, a więc nie ma podstaw do wykazywania ich w kartach ewidencji czasu pracy. W ewidencji zgodnie z nowymi wymogami § 6 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo
Czytaj dalej →
01
KWI
2019

Jak zapisać w systemie teleinformatycznym mailowy wniosek urlopowy?

Kodeks pracy w niektórych przypadkach nie wyklucza złożenia za pośrednictwem poczty służbowej wniosku przez pracownika. Dotyczy to przypadków, gdy przepisy nie narzucają formy danego wniosku, a więc np. wniosków urlopowych czy o opiekę nad dzieckiem do lat 14. Do końca 2018 r. z wnios
Czytaj dalej →
29
MAR
2019

Najnowsza książka autorstwa Łukasza Prasołek

Pod koniec kwietnia br. na ryku pojawi się najnowsza publikacja autorstwa Łukasza Prasołek z zakresu Dokumentacji czasu pracy. Będzie to już trzecie wydanie wzbogacone między innymi o kwestie zmian wprowadzonych w prawie pracy związanych z nowymi zasadami prowadzenia i przechowywania
Czytaj dalej →