19
MAR
2019

Płace w 2019 roku – wybrane zagadnienia – praktyczne warsztaty dla zaawansowanych|Warszawa|24 maja 2019r.|

Czas i miejsce szkolenia

24 maja br. w godzinach od 10:00 do 16:00
Warszawa, ul. Chłodna 51, biurowiec Warsaw Trade Tower
zapisy na szkolenie trwają do 17 maja 2019 r

Opis:

Celem szkolenia jest omówienie wybranych i stwarzających najwięcej wątpliwości kwestii związanych z rozliczeń wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców. W trakcie szkolenia poruszymy zagadnienia stwarzające najwięcej problemów, przypadki nietypowe, budzące wątpliwości. W dużej części szkolenie zostanie oparta na wyrokach, interpretacjach i stanowiskach organów państwowych.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są przede wszystkim osoby z działów kadr i płac, które odpowiadają za wypełnianie obowiązków płatnika, a więc za rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe pracodawcy czy zleceniodawcy.

Program szkolenia

Pracownicze Plany Kapitałowe a rozliczenie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców

 1. PPK a lista płac
 2. Podstawa obliczenia wpłat do PPK
 3. Limit 30% przeciętnego wynagrodzenia a wpłaty do PPK
 4. Podatkowe i ubezpieczeniowe konsekwencje wpłat na PPK
 5. Opodatkowanie wypłat z PPK
 6. Dziedziczenie środków z PPK a podatek od spadków i darowizn
 7. Zmiana deklaracji ZUS RCA w związku z wejście w życie PPK

Rozliczanie świadczeń socjalnych

 1. Zwolnienia zapomóg losowych i socjalnych
 2. Zwolnienie świadczeń okolicznościowych
 3. Zwolnienie wypoczynku dzieci i młodzieży
 4. Kryterium socjalne z świadczenia z ZFŚS
 5. Uprawnienia ZUS w zakresie weryfikacji świadczeń związanych z ZFŚS

50% koszty uzyskania przychody

 1. Przedmiot ochrony prawa autorskiego – pojęcie utworu autorskiego jako warunek zastosowania 50% kosztów
 2. Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych przy umowach o pracę – zapisy umowy, zakres obowiązków, etc.
 3. Przenoszenie praw autorskich w umowach o dzieło i umowach o przeniesienie praw do utworu.
 4. Zapisy istotne przy umowach o przeniesienie praw autorskich.
 5. Rodzaje działalności w których można stosować 50% koszty uzyskania przychodu.
 6. Stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych do 50% kosztów podatkowych.
 7. Umowa zlecenia a 50% koszty uzyskania przychodu – stanowiska organów podatkowych
 8. Projekt interpretacji ogólnej dotyczącej 50% kosztów
 9. Ryzyka związane z stosowanie 50% kosztów przy informatykach
 10. Wdrożenie 50% kosztów a raportowanie schematów podatkowych organom podatkowym

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji dla potrzeb ZUS

 1. Okresy przechowywania dokumentacji ZUS pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku, a okresy przechowywania dokumentacji ZUS pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 1998 roku i po 31 grudnia 2018 roku?
 2. Kto i kiedy składa ZUS OSW oraz ZUS RIA?
 3. W jakich terminach należy złożyć ZUS OSW i czy można z niego się wycofać? 
 4. Jakie są konsekwencje złożenia ZUS OSW?
 5. Terminy i procedura składania raportów informacyjnych – ZUS RIA.
 6. Jak wypełnić ZUS RIA?
 7. Czy przez PUE ZUS można śledzić proces składania raportów informacyjnych?
 8. Jak prawidłowo wypełnić ZWUA po zmianach?
 9. Kiedy składa się ZUS RPA?
 10. Jakie dane mają być wykazywane w ZUS RPA?

Współpraca z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą

 1. Osoby samozatrudnione – ryzyka związane ze współpracą, metody minimalizacji ryzyk – obowiązki raportowania wdrożenia jako schematów podatkowych
 2. Współpraca z osobami prowadzącymi działalność nierejestrowaną – kiedy nie trzeba opłacać składek i podatków – dokumentacja
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej a zbiegi z innymi tytułami do ubezpieczeń

Rozliczenie podatku i składek – wybrane zagadnienia

 1. Jak postępować w przypadku gry pracownik lub były pracownik nie zwróci składek pokrytych przez pracodawcę?
 2. Jak postępować w przypadku umorzenia zobowiązań pracownika?
 3. Jak opodatkować świadczenia po zmarłym pracowniku – różnicy w traktowaniu osób uprawnionych do renty rodzinnej oraz spadkobierców – jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?
 4. Na kogo wystawić PIT-11 jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał małżonek i małoletnie dzieci?
 5. Kiedy bony wydawane pracownikom korzystają z wyłączenia z podstawy wymiaru składek do wysokości 190 złotych?
 6. Umowa zlecenia z podmiotem trzecim w ramach której zleceniobiorca wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy – kto płaci składki?
 7. W jaki sposób nie płacić składek za członków zarządu?
 8. Czy od wynagrodzeń prokurentów można nie płacić składek?
 9. Outsourcing usług – uprawnienie ZUS do ustalenia płatnika składek

 

Prowadzący

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Forma szkolenia

Wykład, analiza przypadków, warsztaty

Cena

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.