03
LIP
2019

Korygowanie listy płac i dokumentacji rozliczeniowej w praktyce|Warszawa|18 listopada 2019 r.|

Szkolenie o charakterze warsztatowym ze szczególnym uwzględnieniem skutków rozliczeń podatkowych i składkowych wynikających z korygowania list płac.

Czas i miejsce szkolenia

 • 18 listopada 2019 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Chłodna 51, biurowiec Warsaw Trade Tower
 • zapisy na szkolenie trwają do 11 listopada 2019 r.

Celem szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na wybranych przykładach sposobów korygowanie list płac i dokumentacji rozliczeniowej w najczęściej występujących korektach wykonywanych przez pracowników działu płac. Ukazanie wpływu korekt list płac na rozliczenie z pracownikiem (zleceniobiorcą), wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Adresaci: pracownicy działu kadr i płac, księgowi, kierownicy działów rozliczania wynagrodzeń.

Szkolenie ma charakter warsztatowy – prosimy uczestników o przyniesienie kalkulatorów.

Program:

 1. Omówienie najczęściej występujących przyczyn korygowania dokumentacji płacowej.
 2. Skutki korekty naliczeń wobec ZUS, US i pracownika/zleceniobiorcy.
 3. Technika korygowania list płac w różnych sytuacjach z uwzględnieniem zakresu rozliczeń korygujących.
 4. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy na korygowanej liście płac i w deklaracjach rozliczeniowych – przy nadpłacie składek i niedopłacie – zależności podstawy naliczania składek przy korekcie jej wysokości.
 5. Najłatwiejsza korekta czyli zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy ograniczenia składek:
  1. wyliczenia składki zdrowotnej,
  1. ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
  1. wartość zwrotu do wypłaty dla pracownika.
 6. Niedopłata składek na ubezpieczenia społeczne: przyczyny, technika rozliczenia i skutki wobec ZUS, US i ubezpieczonego.
 7. Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy na liście płac i w dokumentacji rozliczeniowej ZUS:
  1. wynagrodzenie chorobowe uznane za zasiłek,
  1. wypadek pracownika na liście płac rozliczany z opóźnieniem,
  1. zasiłek opiekuńczy błędnie rozliczony na liście płac,
  1. nadpłacona wartość świadczenia z powodu zawyżonej podstawy chorobowej,
  1. zwolnienie lekarskie po wypłacie listy płac,
  1. urlopy macierzyńskie i rodzicielskie – korekty i wyrównania zasiłku macierzyńskiego.
 8. Błędne rozliczenie umowy cywilno-prawnej:
  1. korekta wynikająca z uznania umowy zlecenia jako umowy o pracę,
  1. korekta związana ze zmianą statusu zleceniobiorcy,
  1. umowa o dzieło zakwalifikowana jako umowa zlecenia.
 9. Wyliczenia wartości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i błędy przy tym popełniane.
 10. PIT-11 jako informacja podatkowa po zmianie wzoru formularza podatkowego a rozliczenia podatkowe korekty listy płac w praktyce.
 11. Nowość na liście płac a korekta czyli PPK w praktyce płacowej.
 12. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Prowadzący:

Elżbieta Młynarska-Wełpa – Menedżer, konsultant i trener posiadający ponad 15-letnie doświadczenie w HR. Absolwentka Wydziału Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Wydziale Psychologii UW oraz MBA dla HR w Akademii Koźmińskiego, a także licznych kursów i szkoleń z zakresu HR i prawa pracy. Doświadczenie menedżerskie zdobywała tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i firmach outsourcingowych. Odpowiadała zarówno za obszary administracji personalnej, wynagrodzenia i benefity w wewnętrznych działach HR, jak również za obsługę i relacje z klientami firm outsourcingowych oferujących usługi administracji kadrowo-płacowej. Wieloletni praktyk HR, łączący doświadczenie menedżerskie zdobyte w „dwóch światach HR: wewnętrznym i zewnętrznym”, ekspert w zakresie znajomości prawa pracy i naliczania wynagrodzeń, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków dochodowych od osób fizycznych oraz wynagrodzeń i naliczania list płac.

Cena

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.