26
LIS
2019

Prawo Pracy dla rekruterów – warsztaty|Warszawa|26 lutego 2020 roku|

Czas i miejsce szkolenia:

 • 26 lutego 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Chłodna 51, Warsaw Trade Tower / Warszawa, ul Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 19 lutego 2020 r.

Opis szkolenia:

Rekrutacja jest coraz częściej procesem wydzielonym od działu kadr i prowadzą ją inne osoby niż specjaliści kadrowi, ale one poza wiedzą typowo z obszaru HR muszą mieć także sporą wiedzę z prawa pracy. Mając powyższe na uwadze przygotowaliśmy dedykowaną ofertę szkoleniową dla osób odpowiedzialnych za rekrutację, która ma na celu wprowadzenie ich w przepisy prawa pracy dotyczące zatrudniania i zwalniania pracowników. W trakcie szkolenia uwzględnione zostaną szeroko aspekty wynikające ze zmian narzuconych przez RODO w przepisach związanych z rekrutacją i ich najnowsze interpretacje dokonane przez UODO

UWAGA!

Uczestnicy z firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na szkolenie, mogą przesłać do analizy na zajęciach po 1 dokumencie związanym z rekrutacją, np. kwestionariusz osobowy, list intencyjny, umowa przedwstępna, wzór umowy o pracę. Na podstawie przesłanych dokumentów zostaną przygotowane warsztaty dla uczestników szkolenia.

Program szkolenia:

Podstawy prawne zatrudnienia

 • Jakie są różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi?
 • Czym się różni dzieło od zlecenia?
 • Jakim rodzajem umowy jest kontrakt managerski?
 • Jakich elementów unikać w treści umowo o współpracy z samozatrudnionym (B2B)?
 • Jakie są konstrukcyjne cechy stosunku pracy?
 • Co sąd pracy bada ustalając istnienie stosunku pracy?

Umowy o pracę – zasady zatrudniania

 • Ile można zawrzeć z pracownikiem umów na okres próbny?
 • Czy przerwa w zatrudnieniu u pracodawcy pozwala na ponowne zawarcie umowy na okres próbny?
 • Jakie są limity zatrudnienia na czas określony?
 • Jak liczymy 33 miesiące zatrudnienia na czas określony?
 • Czym się różni umowa na czas określony od umowy na czas nieokreślony?
 • W jaki sposób zawierać umowę na zastępstwo innego pracownika?

Umowa o pracę – treść

 • Jakie są niezbędne elementy umowy o pracę?
 • Jak w umowie sformułować miejsce pracy?
 • Kiedy w umowie wpisywać dłuższe wypowiedzenie umowy?
 • Jakie dodatkowe klauzule wpisywać do umów o pracę?
 • Czym różni się umowa o telepracę od klasycznej umowy o pracę?
 • Czy do umowy wpisywać elementy związane z czasem pracy?

Dane osobowe w rekrutacji

 • Czy CV może być wykorzystane w kolejnej rekrutacji?
 • Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy?
 • Jakich danych osobowych można żądać od pracownika?
 • Jakie są zasady pozyskania od pracownika dodatkowych danych osobowych?
 • Kiedy można pytać pracownika o niekaralność?
 • Jakie adresy można zażądać od pracownika?
 • Kiedy można żądać numeru telefonu oraz adresu e-mail od pracownika?
 • Czy dane przekazane na potrzeby uczestnictwa w PPK mogą być wykorzystywane w innych celach?

Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika

 • Kiedy najpóźniej powinna zostać podpisana umowa o pracę?
 • Jaki charakter prawny ma list intencyjny?
 • Czym różni się list intencyjny od umowy przedwstępnej?
 • Z jaką datą nawiązuje się stosunek pracy, jeśli zawieramy umowę o pracę na kilka miesięcy przed zatrudnieniem?
 • Kiedy pracownik powinien wykonać badania wstępne?
 • Kiedy powinno odbyć się szkolenie bhp?
 • Kiedy i w jaki sposób pracownik powinien zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego?
 • Czy zapoznanie z regulaminem pracy powinno nastąpić w pierwszym dniu pracy? 

Prawa i obowiązki pracownika w okresie wypowiedzenia

 • Jakie są długości okresów wypowiedzenia dla poszczególnych rodzajów umów o pracę?
 • Jak liczy się okresy wypowiedzenia?
 • Kiedy pracownik ma prawo do dni na poszukiwanie pracy?
 • Na czym polega zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia?
 • Kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy?
 • Jak można się uwolnić od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, a od maja 2016 r. jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. Stały konsultant oprogramowania do zarządzania czasem pracy firmy Intraworq.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (C.H. BECK 2015), „Zarządzanie czasem pracy dla managerów” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.