26
LIS
2019

Dokumentacja pracownicza – warsztaty|18 lutego 2020 roku|

Czas i miejsce szkolenia:

 • 18 lutego 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Chłodna 51, Warsaw Trade Tower / Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 11 lutego 2020 r.

Opis szkolenia:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej i jej właściwe przechowywanie to od 1.1.2019 r. zadanie dużo trudniejsze niż dotychczas, gdyż dokumentacja taka składa się aż z 5-części, a zasady podziału dokumentów pomiędzy nimi nie są precyzyjne i budzą wiele wątpliwości praktycznych. Nie mniej problemów budzą zasady przechowywania różnych rodzajów dokumentacji prowadzonej przez działy kadr, gdyż w tym przypadku rozpiętość ich przechowywania waha się od kilku miesięcy do 50 lat.

Mając powyższe na uwadze, przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty, w trakcie których uczestnicy szkolenia rozwiążą kilkadziesiąt zadań związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej, dzięki czemu będą mogli zweryfikować także zasady zgodnie z którymi prowadzą dokumentacje w swoich zakładach pracy. 

Program szkolenia:

Zasady prowadzenia akt osobowych

 • Kiedy powrót do pracy u tego samego pracodawcy oznacza obowiązek kontynuowania akt osobowych?
 • Czy w przypadku ciągłości zatrudnienia są przypadki, gdy pracownik powinien mieć założone nowe akta osobowe?
 • Jak podzielić świadectwa pracy pomiędzy część A i B akt osobowych?
 • Jakie dokumenty z zakresu czasu pracy powinny być przechowywane w aktach osobowych?
 • Jakie dokumenty płacowe powinny być przechowywane w aktach osobowych?
 • Jakie dokumenty dotyczące absencji powinny być przechowywane w aktach osobowych?
 • W jakich przypadkach w aktach osobowych mogą być przechowywane akty stanu cywilnego?
 • Czy w aktach osobowych przechowujemy dokumentację ZUS, np. ZUS ZUA, ZUS ZWUA itp
 • Jak prawidłowo usuwać kary porządkowe z akt osobowych?

Zasady prowadzenia innej dokumentacji pracowniczej

 • Czy listy obecności muszą być imienne i przechowywane z ewidencją czasu pracy danego pracownika?
 • Gdzie pracodawcy powinni przechowywać harmonogramy czasu pracy?
 • Jakie wnioski pracownika z zakresu czasu pracy powinny być przechowywane papierowo?
 • W jakiej formie mogą być przechowywane zgody na nadgodziny rodziców dzieci do 4 lat?
 • Jakie dokumenty powinny być przechowywane pod listą płac?
 • Gdzie przechowujemy dokumenty podatkowe dotyczące rozliczanych wynagrodzeń, np. PIT-2, czy oświadczenie o podwyższonych kosztach?
 • Gdzie przechowujemy dokumentację potrąceń dotyczących benefitów pracowniczych?
 • Gdzie przechowujemy zgody na dobrowolne potrącenia dokonywane z wynagrodzenia?
 • Czy w dokumentacji urlopowej przechowujemy dokumenty dotyczące innych rodzajów urlopów niż urlop wypoczynkowy?

Zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej i innej prowadzonej w kadrach

 • Akta osobowe których pracowników przechowujemy 50, a których 10 lat?
 • Kiedy wnioski urlopowe będą przechowywane 3, a kiedy 10 lat?
 • Jak się liczy 3-letni okres przechowywania wniosków urlopowych?
 • Jak długo będą przechowywane listy obecności i harmonogramy czasu pracy?
 • Jak długo przechowujemy protokoły powypadkowe i dokumentację dotyczącą chorób zawodowych?
 • Jak długo i gdzie przechowujemy e-ZLA?
 • Jak długo przechowujemy dokumentację dotyczącą umów cywilnoprawnych?
 • Jak długo przechowujemy dokumentację dotyczącą PPK?

RODO a prowadzenie dokumentacji pracowniczej

 • Jakich danych osobowych można żądać od kandydata do pracy?
 • Jakich danych osobowych można żądać od pracownika?
 • Jakie są zasady pozyskania od pracownika dodatkowych danych osobowych?
 • Czy w umowie na okres próbny może być wpisany adres zamieszkania pracownika?
 • Kiedy można pytać pracownika o niekaralność?
 • Jakie adresy można zażądać od pracownika?
 • Kiedy można żądać numeru telefonu oraz adresu e-mail od pracownika?
 • Czy dane przekazane na potrzeby uczestnictwa w PPK mogą być wykorzystywane w innych celach?
 • Na jaki adres można wysłać PIT lub świadectwo pracy byłemu pracownikowi?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, a od maja 2016 r. jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. Stały konsultant oprogramowania do zarządzania czasem pracy firmy Intraworq.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (C.H. BECK 2015), „Zarządzanie czasem pracy dla managerów” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.