26
LIS
2019

Rozliczanie nadgodzin od podstaw – praktyczne warsztaty|14 lutego 2020 roku|

Czas i miejsce szkolenia:

 • 14 lutego 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Chłodna 51, Warsaw Trade Tower / Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 7 lutego 2020 r.

Opis szkolenia:

Czas pracy od wielu lat jest jedną z najtrudniejszych części prawa pracy, a najwięcej problemów praktycznych budzi jego rozliczanie, które przysparza działom kadr wiele problemów. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie warsztatów dla mniej zaawansowanych, które będzie można kontynuować po 2 miesiącach (w kwietniu 2020) na kolejnych zajęciach dla zawansowanych.

W trakcie zajęć od podstaw zostaną wyjaśnione różnice pomiędzy pojęciami: norma, wymiar oraz przedłużony dobowy wymiar i uczestnicy nabędą umiejętności rozliczania nadgodzin w podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy w różnych przypadkach i przy różnych długościach okresu rozliczeniowego.

Program szkolenia:

Podstawowe zagadnienia

 • Czym się różni norma od wymiaru?
 • Jakie normy mamy w polskich przepisach prawa pracy?
 • Na czym polega zasada pierwszeństwa normy dobowej przed tygodniową?
 • Jak doba pracownicza wpływa na ustalanie nadgodzin?
 • Co to są przestrzenie międzydobowe?

Ustalanie godzin nadliczbowych

 • Jak ustalić nadgodziny w systemie podstawowym?
 • Kiedy dojdzie do nadgodzin w przypadku zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?
 • Jak prawidłowo ustalić liczbę nadgodzin średniotygodniowych na koniec okresu rozliczeniowego?
 • Jak ustalać nadgodziny w systemie równoważnym?
 • Czy mogą powstać nadgodziny w systemie zadaniowym?

Wynagrodzenie za nadgodziny

 • Jak się oblicza normalne wynagrodzenie za nadgodziny?
 • Jak się ustala dodatki za nadgodziny?
 • Jak się oblicza ryczałt za nadgodziny?
 • Jak ustalać dodatki nocne w przypadku nierównomiernego rozkładu czasu pracy?
 • Jak się oblicza wynagrodzenie za czas dyżuru, w trakcie którego miała miejsce praca?

Czas wolny za nadgodziny

 • Jak oddawać czas wolny na wniosek pracownika?
 • Czym różni się oddanie czasu wolnego bez wniosku pracownika od oddania go na wniosek zatrudnionego?
 • Kiedy czas wolny może być oddany po zakończeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy?
 • Jak oddanie czasu wolnego wpływa na wynagrodzenie pracownika w danym miesiącu?
 • Czy czas wolny za nadgodziny może być odbierany w niepełnych godzinach?

Praca w dni wolne od pracy

 • Jak rekompensować pracę w niedziele i święta?
 • Jak rekompensować pracę w sobotę?
 • Czym różni się praca w dniu wolnym za niedzielę od pracy w niedzielę?
 • Jak rekompensować pracę w dniu harmonogramowo wolnym od pracy?
 • Jak rekompensować pracę w dni wolne od pracy zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, a od maja 2016 r. jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. Stały konsultant oprogramowania do zarządzania czasem pracy firmy Intraworq.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (C.H. BECK 2015), „Zarządzanie czasem pracy dla managerów” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena w przypadku uczestnictwa tylko w szkoleniu podstawowym:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

Cena w przypadku uczestnictwa w szkoleniu podstawowym i zaawansowanym w dniu 22.04.2020 r.:

 • 400,00 zł  netto  (492 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby za każdy termin szkolenia,
 • 750,00 zł netto (922,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu za każdy termin szkolenia,
 • 1.000,00 zł netto (1.230 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu za każdy termin szkolenia.

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.