09
GRU
2019

Kadry i płace dla zapracowanych czyli wszystkie zmiany w pigułce|Warszawa|24 marca 2020 roku|

Czas  i miejsce szkolenia:

 • 24 marca 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Chłodna 51, Warsaw Trade Tower / Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • Zapisy na szkolenie trwają do 17 marca 2020 r.

Opis szkolenia:

Początek 2020 r., to ciągłe zmiany w obszarze kadr i płac, gdyż od sierpnia 2019 obowiązuje zwolnienie z PIT dla zatrudnionych do 26 lat, we wrześniu wchodzą zmiany w Kodeksie pracy wynikające z nowelizacji prezydenckiej, od października mają obowiązywać zmiany w PIT, a w listopadzie weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, która dotknie również postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy. Tutaj rewolucyjną zmianą jest możliwość zdecydowania przez sąd pracy w wyroku nieprawomocnym o tym, że pracodawca będzie w czasie procesu musiał zatrudniać pracownika.

Mając na uwadze powyższe zmiany zapraszamy na szkolenie, które pozwoli na zapoznanie się ze wszystkimi zmianami planowanymi na 2020 r. Program będzie uzupełniany o nowe projekty nowelizacji, jeśli takowe pojawią się już po jego stworzeniu, aby w dniu szkolenia przekazać w pełni aktualny stan wiedzy o planowanych zmianach.

Program szkolenia:

ZMIANY KADROWE

Prowadzący: Łukasz Prasołek

Praktyczne konsekwencje wdrożenia RODO w Kodeksie pracy

 • Adres zamieszkania – możliwość jego żądania od wybranego kandydata do pracy
 • Adresy niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych
 • Badania trzeźwości alkomatem
 • Dane osobowe a ZFŚS 

Zmiany w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • Nowe zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Nowelizacja prezydencka do Kodeksu pracy

 • Otwarty katalog kryteriów dyskryminacji
 • Odszkodowanie z tytułu mobbingu dla pracowników pozostających w zatrudnieniu
 • Szersze roszczenia przysługujące osobom korzystającym z uprawnień rodzicielskich
 • Zmiana zasad wydawania pracownikom świadectw pracy
 • Możliwość zastąpienia świadectwa pracy orzeczeniem sądowym

Zmiany dotyczące świadectw pracy

 • Dłuższy termin na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy
 • Nowa procedura wydawania odpisów świadectw pracy
 • Nowe dane identyfikujące pracodawcę w świadectwie pracy – NIP

Zmian w zakresie postępowania sądowego w sprawach pracowniczych

 • Nowe powództwo o wydanie świadectwa pracy – procedura postępowania
 • Nowe orzeczenie sądu pracy zastępujące świadectwo pracy
 • Możliwość zobowiązania pracodawcy w wyroku nieprawomocnym do zatrudnienie pracownika na czas procesu

Najnowsze interpretacje urzędowe dotyczące dokumentacji pracowniczej

 • Okres przechowywania zwolnień lekarskich 5 czy 10/50 lat
 • Okres przechowywania deklaracji zgłoszeniowych i raportów do ZUS
 • Zasady prowadzenia dokumentacji płacowej – archiwizacja list płac
 • Ewidencja czasu pracy z kilku dokumentów
 • Anonimizacja i pseudoanonimizacja danych osobowych w systemach informatycznych

ZMIANY PODATKOWE

PROWADZĄCY: Jarosław Sawicki

Zwolnienie dochodów do 26 roku życia

 • Ogólne zasady zwolnienia wynagrodzeń osób do 26 roku życia
 • Umowy, przy których możliwe jest zastosowanie zwolnienia do 26 roku życia
 • Zwolnienie dochodów w okresie od sierpnia do grudnia 2019 roku – warunki
 • Zwolnienie dochodów od stycznia 2020 roku warunki
 • Ukończenie 26 lat w ciągu roku a rozliczenie podatkowe
 • Dochody zwolnione z opodatkowania a utrata 50% kosztów uzyskania przychodu
 • Zwolnienie od opodatkowania a składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Lista płac a dochody zwolnione do 26 roku życia

Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy

 • Zastąpienie 18% stawki podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych stawką w wysokości 17% od 1 października 2019 roku
 • Zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy w 2019 roku i w 2020 roku
 • Zasady rozliczenia podatku dochodowego za 2019 rok i 2020 rok

Zmiany w zaliczkach na podatek dochodowy i w kwocie wolnej od opodatkowania

 • Nowa wysokość zaliczek na podatek dochodowy za pracowników
 • Zasady stosowania kosztów pracowniczych w 2019 roku i 2020 roku
 • Nowa kwota wolna od opodatkowania i zasady jej wyliczania

Indywidualny rachunek bankowy dla podatników i płatników

 • Zasady działania jednego rachunku bankowego
 • Zasady zaliczania wpłat na poczet zobowiązań i zaległości podatkowych przy jednym rachunku bankowym

Planowana rezygnacja z 30-krotności minimalnego wynagrodzenia

 • Skutki rezygnacji z ograniczenia z 30-krotności minimalnego wynagrodzenia

Zmiany w deklaracji ZUS RCA w związku z wejściem w życie PPK

 • Konieczność wykazania wpłaty na PPK sfinansowanej ze środków podmiotu zatrudniającego

Co dalej z testem przedsiębiorcy i samozatrudnieniem – możliwe schematy rozwoju sytuacji

WYKŁADOWCY:

Łukasz Prasołek – Prawnik, ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac, a także ogólnopolskich konferencjach kadrowo-płacowych.

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.