17
GRU
2019

Zatrudnianie cudzoziemców w 2020 roku|Warszawa|24 kwietnia 2020 roku|

Czas  i miejsce szkolenia:

 • 24 kwietnia 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 17 kwietnia 2020 r.

Cel szkolenia:

Zapoznanie uczestników z przepisami obowiązującymi w 2020 roku, dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców, począwszy od legalizacji ich pobytu, przez legalizację zatrudnienia, a kończąc na przepisach obowiązujących przy rozliczaniu wynagrodzeń – również w przypadku delegacji.

Program szkolenia:

Cudzoziemcy

 • Obywatelstwo
 • Miejsce zamieszkania
 • Rezydencja podatkowa

Wybór prawodawstwa

 • Prawo wyboru prawa pracy
 • Regulacje nieobjęte prawem wyboru

Legalizacja pobytu

 • Wiza krajowa
 • Wiza Schengen
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Ruch bezwizowy

Legalizacja zatrudnienia

 • Kiedy mamy do czynienia z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca?
 • Dostęp do polskiego rynku pracy
 • Zezwolenia na pracę (w tym zezwolenia sezonowe)
 • Zatrudnianie na oświadczenie
 • Centralny rejestr oświadczeń
 • Możliwości zatrudnienia bez zezwolenia
 • Zasady wydawania zezwoleń i składania oświadczeń
 • Rejestracja pobytu cudzoziemców unijnych
 • NIP/PESEL

Zatrudnienie cudzoziemca za granicą

 • Swoboda ustalania zasad zatrudniania cudzoziemców za granicą
 • Konieczność wypełnienia warunków lokalnego prawa

Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych
 • Zaliczka a zryczałtowany podatek dochodowy
 • Rola certyfikatu rezydencji według Dyrektora KIS
 • Zatrudnianie cudzoziemców za granicą a obowiązki podatkowe
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Składki ubezpieczeniowe
 • Opłacanie składek w Polsce i za granicą
 • Umowa o samodzielne opłacanie składek przez pracownika
 • Cudzoziemiec a PPK

Delegacja a oddelegowanie

 • Rodzaje wyjazdów pracowniczych
 • Wyjazdy w ramach obowiązków pracowniczych
 • Cechy podróży służbowych
 • Oddelegowanie
 • Podróże szkoleniowe
 • Stałe zatrudnienie za granicą
 • Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
 • Czy noclegi i przejazdy są przychodem
 • A1 i EKUZ

WYKŁADOWCA:

Paweł Ziółkowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym, przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, a także szeroko pojętym prawie gospodarczym i handlowym. Może pochwalić się bogatym dorobkiem publicystycznym. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami branżowymi. Jest doświadczonym szkoleniowcem – zrealizował kilkadziesiąt szkoleń otwartych i zamkniętych.

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.