17
GRU
2019

Warsztaty z rozliczania nadgodzin – dla zaawansowanych|Warszawa|22 kwietnia 2020 roku|

Czas  i miejsce szkolenia:

 • 22 kwietnia 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 15 kwietnia 2020 r.

Cel szkolenia:

Czas pracy od wielu lat jest jedną z najtrudniejszych części prawa pracy, a najwięcej problemów praktycznych budzi jego rozliczanie, które przysparza działom kadr wiele problemów. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie warsztatów dla zaawansowanych, które są drugą częścią warsztatów z rozliczania czasu pracy, ale stanowią również odrębną całość i są skierowane dla osób zajmujących się w praktyce problematyką rozliczania czasu pracy.

W trakcie zajęć zostaną przeanalizowane stanowiska urzędowe oraz wyroki Sądu Najwyższego z okresu ostatnich kilku lat i w formie warsztatowej uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie rozliczania czasu pracy w nietypowych sytuacjach.

Program szkolenia:

Wyjścia prywatne i ich odpracowania

 • Czy pracownik niepełnosprawny z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może odpracować wyjście prywatne?
 • Czy nieodpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika niepełnosprawnego uzasadnia zmniejszenie mu wynagrodzenia z tego tytułu?
 • Czy pracownik niepełnosprawny, który ma zgodę lekarza na pracę w godzinach nadliczbowych może odpracować wyjście prywatne w dowolnych terminach?
 • Czy kobieta w ciąży może odpracować wyjście prywatne w innym dniu niż miało ono miejsce?
 • Czy pracownik będący rodzicem dziecka do lat 4 może odpracować wyjście prywatne w innym dniu niż miało ono miejsce? 

Zasady ustalania godzin nadliczbowych

 • Czy praca powyżej 8 godzin przypadająca w tzw. przestrzeni międzydobowej (czarnej dziurze) jest w całości rozliczana jako nadgodziny średniotygodniowe?
 • Czy godziny nadliczbowe mogą wystąpić w dobie, w której pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy?
 • Jak rozliczyć nadliczbową pracę w pierwszym dniu po urlopie wypoczynkowym przypadającą przed dobą pracowniczą?
 • Czy w dniu, w którym pracownik korzystał z 2 godzin opieki nad dzieckiem do lat 14 i pracował faktycznie 6 godzin dojdzie do nadgodzin dobowych, jeśli pracownik zostanie w pracy o 2 godziny dłużej?
 • Czy oddanie dnia wolnego za pracę w sobotę trwającą 8 godzin w dniu, kiedy w harmonogramie czasu pracy pracownik ma zaplanowane 6 godzin pracy stanowi wystarczającą rekompensatę pracy w sobotę?
 • Czy kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny, jeśli wykonuje pracę na równi ze swoimi podwładnymi?

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

 • Jak zmiana stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego wpływa na rozliczenie wynagrodzenia za nadgodziny dobowe?
 • Czy można wypłacać stały – miesięczny ryczałt za nadgodziny pracownikowi, który wypracowuje je tylko przez część roku w trakcie sezonu np. produkcyjnego, czy turystycznego?
 • Czy stale, czyli co miesiąc wypłacane nagrody powinny być uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Jak sąd pracy wyliczy wynagrodzenie za nadgodziny, gdy pracownik ma dodatkową umowę zlecenia z pracodawcą w celu obejścia przepisów o nadgodzinach?
 • Czy w przypadku zaplanowania pracownikowi zatrudnionemu w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym w harmonogramie większej ilości godzin pracy niż wynikałoby z danego miesiąca i zwolnienia pracownika z pracy z końcem takiego miesiąca należy mu wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny, jeśli pracownik przez cały ten okres nie przepracował ani 1 godziny korzystając ze zwolnienia lekarskiego?
 • Czy szkoda wyrządzona przez pracownika produkcyjnego może zostać odpracowana w wolną sobotę, za którą pracownik nie otrzyma wynagrodzenia zgodnie z ugodą pozasądową zawartą z pracodawcą?
 • Kiedy możliwe jest miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny przez sąd pracy?

Czas wolny za godziny nadliczbowe

 • Czy pracodawca musi oddać dzień wolny w innym terminie, gdy w dniu kiedy był zaplanowany dzień wolny w zamian za pracę w sobotę/niedzielę pracownik korzystał ze zwolnienia lekarskiego?
 • Czy choroba w dniu wolnym wyznaczonym w zamian za święto przypadając w sobotę uprawnia pracownika do żądania udzielenia dnia wolnego w innym terminie?
 • Czy podpisany wniosek pracownika o odbiór nadgodzin w postaci czasu wolnego i uwzględnienie tej informacji w ewidencji czasu pracy jest równoznaczne z jego wykorzystaniem w przypadku, gdy pracownik zachoruje w dniu, kiedy taki czas wolny był zaplanowany?
 • Czy możliwe jest oddanie czasu wolnego za godziny ponadwymiarowe wypracowane przez pracownika zatrudnionego na część etatu?

Ewidencja czasu pracy

 • Czy ewidencja czasu pracy może się składać z kilku dokumentów?
 • Czy ewidencja czasu pracy musi być prowadzona na bieżąco, czy może być uzupełniana przed zamknięciem listy płac?
 • Czy w ewidencji czasu pracy muszą być wykazywane przerwy na karmienie dziecka piersią?
 • Czy w przypadku zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy trzeba wykazywać wymiar absencji w kartach ewidencji czasu pracy?
 • Czy lista obecności i ewidencja czasu pracy będą przechowywane przez taki sam okres czasu?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, a od maja 2016 r. jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. Stały konsultant oprogramowania do zarządzania czasem pracy firmy Intraworq.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (C.H. BECK 2015), „Zarządzanie czasem pracy dla managerów” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena w przypadku uczestnictwa tylko w szkoleniu zaawansowanym:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

Cena w przypadku uczestnictwa w szkoleniu podstawowym i zaawansowanym:

 • 400,00 zł  netto  (492 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby za każdy termin szkolenia,
 • 750,00 zł netto (922,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu za każdy termin szkolenia,
 • 1.000,00 zł netto (1.230 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu za każdy termin szkolenia.

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.