17
GRU
2019

Pracownicze Plany Kapitałowe|Warszawa|20 kwietnia 2020 roku|

Czas i miejsce szkolenia:

 • 20 kwietnia 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 13 kwietnia 2020 r.

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie pracodawców z nowymi obowiązkami, które nakładają na nich regulacje wprowadzające Pracownicze Plany Kapitałowe. Kwestie te zostaną omówione z punktu widzenia pracodawców, w szczególności obowiązków, jakie spadną na nich w związku z nowymi regulacjami, co obejmuje przede wszystkim nowe rodzaje umów, które muszą zostać zawarte, terminy ich zawarcia, czy obowiązki informacyjne względem załogi. Szczegółowo zostaną również omówione kwestie naliczania wpłat na PPK i ich wpływ na listę płac.

Program szkolenia:

Cel wprowadzenia i ogólne zasady działania PPK

 • PPK jako kolejny pomysł na zwiększenie emerytur pracowników
 • Dobrowolność uczestnictwa w PPK versus obligatoryjne zapisanie do PPK
 • Rola portalu PPK
 • Inwestowanie w fundusze zdefiniowanej daty

Kogo dotyczy i od kiedy obejmie obowiązek PPK

 • Definicja osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnione do korzystania z PPK
 • Czy osoby na macierzyńskim i wychowawczym należy zapisywać do PPK – nowelizacja PPK
 • Zasady uczestnictwa pracowników w zależności od wiek – limity 55 / 70 lat – na który dzień liczyć przekroczenie wieku
 • Którzy pracownicy nie podlegają PPK a którzy mogą się zapisać do PPK
 • Możliwość rezygnacji z PPK
 • Kto i kiedy musi wprowadzić PPK – czyli stopniowe wejście w życie PPK

Obowiązki pracodawcy w związku z wdrożeniem PPK

 • Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
 • Co zrobić gdy wszyscy pracownicy zrezygnują z PPK
 • Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników

Zasady finansowania PPK

 • Dopłata powitalna i roczna
 • Składki podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
 • Zasady ustalania składek dodatkowych
 • Zasady obniżania wpłat do PPK
 • Podstawa wymiaru składek na PPK
 • Przekroczenie 30-krotności limitu składek a PPK – nowelizacja PPK
 • Limit 50.000 USD w PPK – nowelizacja ustawy o PPK
 • Składki na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
 • Terminy dokonywania wpłat do PPK
 • Czy dokumenty związane z PPK trzeba przechowywać 10 i 50 lat – wyjaśnienia UODO

Gospodarowania środkami zgromadzonymi w PPK

 • Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
 • Wypłata w związku z ciężką chorobą
 • Finansowanie wkładu mieszkaniowego

Środki w ramach PPK a śmierć pracownika

 • Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
 • Osoba uprawniona po śmierci pracownika
 • Środki PPK a masa spadkowa

PPK a podatki

 • Zwolnienie od opodatkowania składek finansowanych przez pracodawcę i dopłat rządowych do PPK
 • Wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego a kiedy podatek ryczałtowy
 • Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku

Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK

WYKŁADOWCA:

Jarosław Sawicki – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeniach społecznych w zakresie zatrudnienia, Partner w Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, autor kilkudziesięciu artykułów prasowych w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, jak również współautor książek z zakresu opodatkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Cena:

 • 450,00 zł netto (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.