07
STY
2020

Czas pracy w korporacjach – w praktyce|Warszawa|21 maja 2020 roku|

Czas i miejsce szkolenia:

 • 21 maja 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 14 maja 2020 r.

Opis szkolenia:

Pozornie wydawać się może, że zorganizowanie pracy osobom zatrudnionym w biurze jest proste, gdyż stosujemy do nich albo podstawowy albo zadaniowy czas pracy i proces planowania czasu pracy jest maksymalnie uproszczony. W praktyce jednak w takich przypadkach naruszanych jest dużo przepisów o czasie pracy, a niektóre z podejmowanych działań mogą być uznane wręcz za przestępstwa, co grozi złożeniem zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ze względu na fakt, że PIP planuje na 2020 r. nasilone kontrole w obszarze czasu pracy i mają one dotyczyć także pracowników korporacji, proponujemy szkolenie dotyczące stricte problemów związanych z czasem pracy przy takim charakterze podmiotów zatrudniających. 

Program szkolenia:

Organizacja czasu pracy biurowej

 • Kiedy w systemie podstawowym konieczne jest planowanie harmonogramów czasu pracy?
 • W jakich przypadkach możliwe jest stosowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy?
 • Jak może być zorganizowany czas pracy rodziców łączących pracę z urlopem rodzicielskim?
 • Na czym polega ruchomy czas pracy?
 • Kiedy warto wprowadzić system równoważnego czasu pracy?
 • Jak powinien być zorganizowany czas pracy przy pracy zdalnej lub telepracy?
 • Jak potwierdzać obecność w pracy, gdy jest ona wykonywana w domu?
 • Jak rozliczać szkolenia z punktu widzenia czasu pracy?

Zadaniowy czas pracy

 • Na jakich stanowiskach może być stosowany zadaniowy czas pracy?
 • Jak prawidłowo przydzielać zadania pracownikom zatrudnionym w  zadaniowym czasie pracy?
 • Czy zadaniowy czas pracy pozwala na pracę w weekendy?
 • Czy pracownik zatrudniony w zadaniowym czasie pracy musi pracować po 8 godzin?
 • Czy pracownicy zatrudnieni w systemie zadaniowym powinni otrzymywać dodatki nocne?
 • Czy pracownicy zatrudnieni w zadaniowym czasie pracy mają prawo do dnia wolnego za pracę w soboty?
 • Jak rozliczać nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy?
 • Jak rozliczać podróże służbowe pracowników w zadaniowym czasie pracy?

Czas pracy kadry kierowniczej oraz managerskiej

 • Czy kadra kierownicza musi potwierdzać obecność w pracy?
 • Czy zatrudniać kierowników i managerów w systemie zadaniowego czasu pracy?
 • Kiedy kadra kierownicza ma prawo do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?
 • Czy kierownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?
 • Czy kierownicy mają prawo do dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w sobotę?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy managerów?
 • Kiedy kierownicy wygrywają procesy sądowe o godziny nadliczbowe?
 • Na czym polega miarkowanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe?

Pracownicy mobilni oraz odbywający podróże służbowe

 • Na czym polega specyfika czasu pracy pracowników mobilnych?
 • Od kiedy do kiedy liczy się czas pracy pracownikom mobilnym?
 • Czy pracownik mobilny powinien być zatrudniony w zadaniowym czasie pracy?
 • Kiedy pracownik mobilny jest w podróży służbowej?
 • Jak rozliczać czas pracy w podróży służbowej pracownikom biurowym?
 • Czy dla rozliczenia czasu pracy ma znaczenie, kto kierował samochodem służbowym?
 • Jak rozliczać podróże służbowe w dni wolne od pracy, gdy pracownik nie świadczy w ogóle pracy?
 • Jak podróż służbowa wpływa na czas odpoczynku pracownika?

Rozliczanie godzin nadliczbowych

 • Czym się różnią nadgodziny dobowe od średniotygodniowych?
 • Kiedy powinno być wypłacane wynagrodzenie za nadgodziny?
 • Jak długo można oddawać czas wolny za godziny nadliczbowe?
 • Jakie są zasady rekompensaty pracy w wolne soboty?
 • Jak rozliczać dyżury pracowników pod telefonem przypadające w weekendy?
 • Jakie są zasady odpracowywania wyjść prywatnych?
 • Kiedy pracodawca może potrącić wynagrodzenie z tytułu nieodpracowania wyjścia prywatnego?
 • Czy odpracowanie wyjścia prywatnego może nastąpić w sobotę?

Ewidencja czasu pracy po zmianach wprowadzonych w 2019 r.

 • Czy karta ewidencji czasu pracy może się składać z kilku dokumentów?
 • Czy karta ewidencji czasu pracy będzie miała różne długości w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego?
 • Czy w karcie będzie obowiązek wpisywania czasu pracy „od do”, zamiast liczby przepracowanych godzin np. 8?
 • Jak będą wpisywane do kart ewidencji czasu pracy dyżuru pracowników?
 • Czy w karcie trzeba będzie odznaczać dni wolne od pracy?
 • Czy karta czasu pracy, podobnie jak harmonogramy, będzie musiała być podpisywana przez pracownika?
 • Czy w karcie wykazywać przerwy na karmienie dziecka piersią?
 • Czy karta musi być uzupełniana na bieżąco, czy może być uzupełniana na koniec miesiąca?

Dokumentacja czasu pracy po zmianach wprowadzonych w 2019 r.

 • Jakie dokumenty związane z czasem pracy należy nadal przechowywać w aktach osobowych?
 • Jak należy prowadzić nową dokumentację z zakresu czasu pracy?
 • Czy dokumentacja czasu musi mieć wykazy dokumentów i ponumerowane dokumenty?
 • Czy harmonogramy czasu pracy muszą być przechowywane wraz z ewidencją czasu pracy i mieć taką samą formę?
 • Czy harmonogramy czasu pracy prowadzone elektronicznie muszą spełniać wymagania techniczne dla dokumentacji elektronicznej?
 • Czy dokumentacja z obszaru czasu pracy może mieć mieszany charakter i być w postaci częściowo elektronicznej i częściowo papierowej?
 • Jakie dokumenty powinny być przechowywane w dokumentacji czasu pracy?
 • Przez jaki okres czasu powinna być przechowywana dokumentacja związana z czasem pracy?
 • Co się dzieje z dokumentacją czasu pracy, gdy pracownik samorządowy przechodzi do pracy w innej jednostce samorządowej?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne

Kadry Łukasz Prasołek, a od maja 2016 r. jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. Stały konsultant oprogramowania do zarządzania czasem pracy firmy Intraworq.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (C.H. BECK 2015), „Zarządzanie czasem pracy dla managerów” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena:

 • 450,00 zł netto (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.