07
STY
2020

Czas pracy w jednostkach samorządowych|Warszawa|20 maja 2020 roku|

Czas i miejsce szkolenia:

 • 20 maja 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00
 • Warszawa, ul. Grzybowska 2/49
 • zapisy na szkolenie trwają do 13 maja 2020 r.

Opis szkolenia:

Na 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada nasilone kontrole z zakresu czasu pracy, które mają objąć także jednostki samorządowe, dlatego przygotowaliśmy szyte na miarę szkolenie z czasu pracy dla pracowników samorządowych.

Program szkolenia obejmuje swoim zakresem czas pracy ogólny oraz kierowców samochodów służbowych, którzy często są zatrudniani w wielu jednostkach samorządowych. Odrębną część programu poświęcono zasadom prowadzenia kart ewidencji czasu pracy, które są po zmianach przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej – wprowadzonych w 2019 r. – dużo bardziej skomplikowane niż dotychczas. Ponadto w programie ujęto zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji z obszaru czasu pracy.

Ze względu na zwiększone ryzyko kontroli PIP w programie ujęto także zasady odpowiedzialności za naruszenia przepisów o czasie pracy oraz środków pokontrolnych stosowanych przez PIP w przypadku czasu pracy, aby ułatwić przejście takich kontroli i zrozumienie poszczególnych działań podejmowanych przez inspektora pracy.

Program szkolenia:

Planowanie czasu pracy w samorządzie

 • Jakie regulacje na temat czasu pracy powinien zawierać regulamin pracy?
 • Jakie systemy czasu pracy mogą być wykorzystywane w jednostkach samorządowych?
 • Jak uniknąć łamania doby pracowniczej w przypadku pracowników zatrudnionych przy obsłudze mieszkańców?
 • Czy w jednostkach samorządowych można stosować ruchomy czas pracy?
 • Kiedy możliwe jest wprowadzenie pracy zmianowej?
 • Kiedy trzeba pracownikom samorządowym tworzyć harmonogramy czasu pracy?
 • W jakich sytuacjach mogą być dokonywane zmiany w harmonogramach czasu pracy?
 • Jakie informacje powinny wynikać z harmonogramu czasu pracy?
 • Jak prawidłowo planuje się dyżury pracownikom?
 • Jak długo przechowywać harmonogramy czasu pracy?

Rozliczanie czasu pracy

 • Jak się rozlicza godziny nadliczbowe pracownikom samorządowym?
 • Do kiedy może być odbierany czas wolny za godziny nadliczbowe?
 • Jakie są zasady rekompensaty w zamian za pracę w niedziele i święta?
 • Czy za pracę w sobotę oddaje się dzień wolny czy czas wolny?
 • Jakie są zasady rekompensaty pracy w nocy?
 • Jak rozliczać pracownikom samorządowym czas pracy w delegacji?

Ewidencja czasu pracy po zmianach wprowadzonych w 2019 r.

 • Czy karta ewidencji czasu pracy może się składać z kilku dokumentów?
 • Czy karta ewidencji czasu pracy będzie miała różne długości w zależności od przyjętego okresu rozliczeniowego?
 • Czy w karcie będzie obowiązek wpisywania czasu pracy „od do”, zamiast liczby przepracowanych godzin np. 8?
 • Jak będą wpisywane do kart ewidencji czasu pracy dyżuru pracowników?
 • Czy w karcie trzeba będzie odznaczać dni wolne od pracy?
 • Czy karta czasu pracy, podobnie jak harmonogramy, będzie musiała być podpisywana przez pracownika?
 • Czy w karcie wykazywać przerwy na karmienie dziecka piersią?
 • Czy karta musi być uzupełniana na bieżąco, czy może być uzupełniana na koniec miesiąca?

Dokumentacja czasu pracy po zmianach wprowadzonych w 2019 r.

 • Jakie dokumenty związane z czasem pracy należy nadal przechowywać w aktach osobowych?
 • Jak należy prowadzić nową dokumentację z zakresu czasu pracy?
 • Czy dokumentacja czasu musi mieć wykazy dokumentów i ponumerowane dokumenty?
 • Czy harmonogramy czasu pracy muszą być przechowywane wraz z ewidencją czasu pracy i mieć taką samą formę?
 • Czy harmonogramy czasu pracy prowadzone elektronicznie muszą spełniać wymagania techniczne dla dokumentacji elektronicznej?
 • Czy dokumentacja z obszaru czasu pracy może mieć mieszany charakter i być w postaci częściowo elektronicznej i częściowo papierowej?
 • Jakie dokumenty powinny być przechowywane w dokumentacji czasu pracy?
 • Przez jaki okres czasu powinna być przechowywana dokumentacja związana z czasem pracy?
 • Co się dzieje z dokumentacją czasu pracy, gdy pracownik samorządowy przechodzi do pracy w innej jednostce samorządowej?

Czas pracy kierowców samochodów służbowych

 • W jakim systemie czasu pracy najlepiej zatrudnić kierowcę?
 • Jak zaplanować czas pracy kierowcom?
 • Jakie odpoczynki i przerwy obowiązują kierowców zatrudnionych w jednostkach samorządowych?
 • Jak rozliczać podróże służbowe kierowcom?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców?
 • Czym się różni ewidencja czasu kierowcy od ewidencji prowadzonej dla innych pracowników?
 • Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy kierowców?
 • Czy kierowców dotyczą takie same limity nadgodzin jak innych pracowników?

Kontrola czasu pracy przez PIP

 • Jakie dokumenty kontroluje PIP w trakcie kontroli dotyczącej czasu pracy?
 • Jakie naruszenia są wykroczeniami?
 • Czy naruszenia dotyczące czasu pracy mogą stanowić przestępstwo?
 • Kto odpowiada za naruszenia przepisów o czasie pracy?
 • Kiedy do pracodawcy zostanie skierowany nakaz a kiedy wystąpienie?
 • Kiedy inspektor stosuje ustne pouczenia w trakcie kontroli?
 • Jaki czas ma pracodawca na odpowiedź do PIP po zakończeniu kontroli?

WYKŁADOWCA:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, a od maja 2016 r. jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. Stały konsultant oprogramowania do zarządzania czasem pracy firmy Intraworq.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (C.H. BECK 2015), „Zarządzanie czasem pracy dla managerów” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Cena:

 • 450,00 zł netto (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.