Cennik szkoleń

 • Cena uczestnictwa w szkoleniu otwartym uzależniona jest od liczby pracowników zgłoszonych na dane szkolenie z jednej firmy. Ceny kształtują się następująco:

  • w przypadku zgłoszenia 1 osoby – 450,00 zł netto (553,50 zł z VAT)
  • w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu – 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT)
  • w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu – 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby pracowników z jednego podmiotu, cena ustalana jest w wyniku indywidualnych negocjacji.

  Cena uczestnictwa w szkoleniu obejmuje:

  • materiały szkoleniowe wraz z artykułami piśmienniczymi – długopis oraz notatnik
  • lunch
  • całodzienne przerwy kawowe
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

 • W przypadku szkolenia zamkniętego, jego koszt uzależniony jest od;

  • lokalizacji, w której przeprowadzone ma być szkolenie
  • liczby uczestników szkolenia
  • ilości godzin trwania szkolenia
  • ilości wykładowców
  • przygotowania i wydruku materiałów szkoleniowych
  • dodatkowych wymogów związanych z przeprowadzeniem szkolenia np. przeprowadzeniu testów przed i po szkoleniu, przygotowaniu raportu po szkoleniu bądź badania potrzeb szkoleniowych, możliwości kontaktu i zadawania pytań prowadzącemu po szkoleniu

  Minimalna cena szkolenia zamkniętego wynosi 2.500,00 złotych netto (3.075,00 złotych z VAT).