KPRP poinformowała o podpisaniu przez Prezydenta ustawy o uprawnieniach kierowców zawodowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim szkolenia osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, wprowadza cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców zawodowych, umożliwia przeprowadzenie części szkoleń dla kierowców metodą e-learningu i eliminuje papierowe orzeczenia lekarskie i psychologiczne na rzecz ich elektronicznych odpowiedników.

Celem ustawy ma być transpozycja do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1997