Dodatek solidarnościowy: podstawą wydruk z PUE ZUS

24 lipca, 2020|

Osobom, które straciły pracę w związku z koronawirusem, przyznano prawo do dodatków solidarnościowych na mocy ustawy z 19 czerwca 2020 r. Dodatek nie jest przyznawany decyzją ZUS i w związku z tym dowodem potwierdzającym okres [...]

Lipcowy numer newslettera

15 lipca, 2020|

Jest już gotowy nowy newsletter o podwyższaniu kwot wolnych od potrąceń, w którym publikujemy w całości 6 stanowisk różnych urzędów na ten temat. Nowe osoby zainteresowane naszym newsletterem zapraszamy do zapisów.  

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony o kolejne 14 dni

13 lipca, 2020|

Okres przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów o kolejne 14 dni, do 26 lipca 2020. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności lub [...]

Konieczna korekta wpłat na ZFŚS

10 lipca, 2020|

24 czerwca 2020 weszły w życie przepisy Tarczy 4.0, umożliwiające ograniczenie kosztów związanych z prowadzoną przez pracodawców działalnością socjalną. Zgodnie z art. 15ge pracodawca może zawiesić obowiązki tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania [...]

Testy na koronawirusa nie są przychodem pracownika

6 lipca, 2020|

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na pytanie czy testy koronawirusa sfinansowane przez pracodawcę pracownikom są przychodem podatkowym pracowników, a tym samym podlegają opodatkowaniu. Ministerstwo Finansów stanęło na stanowisku, że "(...) świadczenie [...]

Udokumentowanie prawa do pobierania dodatku solidarnościowego

3 lipca, 2020|

Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym, czas pobierania dodatku  wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Wyjątki są dwa:  okresu pobierania dodatku [...]

Ministerstwo Sprawiedliwości o podwyższaniu kwoty wolnej od potrąceń

30 czerwca, 2020|

Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, iż rzetelne postępowanie komorników sądowych jest możliwe przede wszystkim poprzez skorzystanie przez komornika z szerokiego instrumentarium pozyskiwania wiedzy o stanie majątkowym dłużnika. Ministerstwo w swoim stanowisku z 22 czerwca 2020 [...]

Tarcza antykryzysowa 4.0

24 czerwca, 2020|

Prezydent podpisał tzw. Tarczę antykryzysową 4.0. 23 czerwca 2020 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw, pod pozycją numer 1086. Wprowadza ona m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu epidemii, [...]

Dodatek solidarnościowy

22 czerwca, 2020|

W ramach kolejnych działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Dodatek ten, w wysokości 1400 zł przysługuje osobom, które straciły po 15 marca zatrudnienie w wyniku epidemii COVID-19 . [...]

Kontrole PIP w pełnym zakresie

19 czerwca, 2020|

Główny Inspektor Pracy podjął decyzję o powrocie od 22 czerwca 2020 inspektorów pracy do przeprowadzania kontroli. Kontrole będą przeprowadzane według wytycznych przygotowanych przez Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego, a mających na celu zwiększenie [...]

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju: powrót do biura

16 czerwca, 2020|

Ministerstwo Rozwoju w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało wytyczne odnośnie powrotu do pracy dla 28 branż, miedzy innymi dla logistyki, branży spożywczej, paliwowej, siłowni, salonów fryzjerskich, centrów handlowych, hoteli, gastronomii i biur i in. [...]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

9 czerwca, 2020|

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się 7 czerwca informacja o przysługującym rodzicom dodatkowym zasiłku opiekuńczym za okres od 25 maja 2020 do 28 czerwca 2020 r. Prawo ubiegania się o zasiłek przysługuje ubezpieczonym rodzicom [...]

Dodatek solidarnościowy

8 czerwca, 2020|

W czwartek 4 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę autorstwa Prezydenta RP o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Ustawa została przesłana do Senatu, który będzie nad nią pracował w tym tygodniu. [...]

Przesunięcie terminu płatności zaliczek

5 czerwca, 2020|

Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość przesunięcia terminu zapłaty zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych kategorii przychodów za miesiące marzec i kwiecień 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. Przesunięcie dotyczyło płatności zaliczek od wynagrodzeń [...]

Czy COVID-19 można uznać za chorobę zawodową?

3 czerwca, 2020|

MRPiPS w odpowiedzi na interpelację poselską wyjaśniło, że dla oceny, czy dany przypadek choroby stanowi chorobę zawodową, trzeba ustalić, czy znajduje się ona w wykazie chorób zawodowych, a następnie określić związek pomiędzy jej powstaniem a [...]

Nowe wzory formularzy ZUS

2 czerwca, 2020|

Od 1 czerwca 2020 obowiązują nowe wzory formularzy - zmiany obejmują informację miesięczną i rozliczeniową dla osoby ubezpieczonej (ZUS IMIR), a także druki: ZUS RCA (imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach) oraz [...]

Stanowisko UODO w sprawie wywieszania informacji na tablicach

28 maja, 2020|

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna, w dodatku Kadry i Płace (wydanie nr 103 (5256), strona C4) zamieszczone zostało stanowisko UODO z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wywieszania informacji o pracownikach na tablicach, [...]

Nowe wnioski na stronie ZUS

26 maja, 2020|

Nowe przepisy wprowadzone Tarczą antykryzysową 3.0 spowodowały konieczność zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Na portalu PUE ZUS pojawiły się 26 maja 2020 nowe wersje wniosków RSP-D oraz RDZ. Są to wnioski dla [...]

Zmiany w podatkach i księgowości – nowa publikacja

25 maja, 2020|

W sprzedaży internetowej jest już dostępna najnowsza książka, skierowana do doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz księgowych, traktująca o najważniejszych zmianach w zakresie PIT, CIT I VAT, Ordynacji podatkowej, ZUS oraz prawie pracy, które zaczęły lub [...]

Wytyczne CIOP dla pracujących w czasie epidemii

21 maja, 2020|

Centralny Instytut Ochrony Pracy wraz z Głównym Inspektorem Pracy przygotował zalecenia dla osób pracujących w czasie epidemii koronawirusa.  Wytyczne opracowano w celu ułatwienia pracodawcom i przedsiębiorcom wdrożenia postępowania zapewniającego bezpieczeństwo pracownikom w miejscu pracy. Zawierają [...]

Majowy numer Newslettera

19 maja, 2020|

Pojawił się nowy, majowy numer Newslettera traktujący o wybranych zapisach tarczy 3.0. Newsletter można otrzymać po podaniu adresu e-mail na naszej stronie głównej.

Nowe wytyczne PFR odnośnie naliczania wpłat do PPK

14 maja, 2020|

Osobą zatrudnioną, która może zostać zapisana do PPK jest między innymi zleceniobiorca podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Oznacza to, że zleceniobiorcy podlegający dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym nie są zapisywani do PPK. Co jednak jeżeli zleceniobiorca, który podlegał [...]

Wczytaj więcej...