Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zwalnianie pracowników z ujęciem procedury zwolnień grupowych

28 września 2020 | 10:00 16:00

Trwający już kilka miesięcy kryzys powoduje, że coraz więcej firm rozważa zwolnienia pracowników, w tym nawet na większą skalę, co może oznaczać konieczność niestosowanych od dawna procedur ustawy o zwolnieniach grupowych. I tutaj pojawiają się pytania, czy do liczby zwolnionych uwzględniać zawarte porozumienia stron, jak traktować wypowiedzenia zmieniające i kiedy konieczne są kryteria doboru do zwolnień?

Praca zdalna i przestoje powodują z kolei trudności w składaniu oświadczeń woli i zawieraniu choćby aneksów do umów stąd coraz więcej pytań pojawia się w aspekcie podpisania wypowiedzenia podpisem elektronicznym, czy wymiany oświadczeń woli złożonego elektronicznie przez pracodawcę i w formie tradycyjnej pisemnej przez pracownika. Problemy epidemii dotknęły też materii związanych ze zwalnianiem pracowników.

Poza tym zwalniając pracowników warto znać aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące procedury zwalniania oraz aktualnych przyczyn wypowiedzenia uznawanych za wystarczająco konkretne.Kiedy?
28 września 2020 r., godziny: 10:00 – 16:00


Gdzie?
ul. Grzybowska 2/49, Warszawa / * w przypadku dalszych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa szkolenie odbędzie się w formie online


Program

Prowadzący: Łukasz Prasołek

Rozwiązywanie umów w trybie Kodeksu pracy

Tryb i forma wypowiedzenia oraz porozumienia stron

 • Czy wypowiedzenie może zostać podpisane podpisem elektronicznym?
 • Jakie rodzaje podpisów elektronicznych są równoważne z podpisem odręcznym?
 • Czy aneks lub porozumienie rozwiązujące umowę można podpisać – 1 strona odręcznie a druga elektronicznie?
 • Czy można zawrzeć porozumienie stron wymieniając się oświadczeniami woli podpisanymi w różnej formie – pisemnej i elektronicznej?

Wypowiedzenie umowy o pracę i rozwiązanie za porozumieniem stron

 • Czy za pomocą porozumienia stron można przekształcić umowę terminową w umowę na czas nieokreślony?
 • W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy osoby pracownika, z którym podpisano rozwiązanie za porozumieniem stron?
 • Czy można jednostronnie cofnąć zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie przyszłe, które nastąpi w okresie wypowiedzenia?
 • Kiedy przyczyna wypowiedzenia się dezaktualizuje i jaki ma na to wpływ długotrwała choroba pracownika?
 • Czy należy cofnąć wypowiedzenie, jeśli w jego trakcie kobieta zajdzie w ciążę?
 • Czy za ten sam czyn można ukarać naganą a następnie zwolnić pracownika?
 • Kiedy jest konieczne wskazanie kryteriów doboru do zwolnienia w treści wypowiedzenia?
 • Kiedy można odstąpić od podawania kryteriów doboru w wypowiedzeniu?
 • Czy likwidacja stanowiska kierownika regionalnego wymaga podania kryteriów wyboru, czy jest to stanowisko unikatowe?

Przyczyny wypowiedzeń

 • Czy badanie alkomatem może być podstawą zwolnienia pracownika, czy należy wezwać Policję, aby potwierdziła stan nietrzeźwości?
 • Czy utrata zaufania do managera może wynikać z odmiennych wizji prowadzenia spraw spółki?
 • Czy łapówka kontrolowana może przyczynić się do zwolnienia pracownika?
 • Czy anonimowa krytyka pracodawcy może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia?
 • Kiedy nieudzielenie informacji o zamiarze dodatkowego zatrudnienia może być podstawą dyscyplinarnego zwolnienia pracownika?
 • Czy brak efektywności pracownika jako przyczynę wypowiedzenia należy rozważać w kontekście wieku i stażu pracownika w firmie?
 • Czy niewłaściwa organizacja pracy przez pracodawcę może podważyć przyczynę wypowiedzenia umowy w postaci utraty zaufania do pracownika?
 • Co to są przyczyny niezawinione wypowiedzenia umowy o pracę?
 • Czy odwołanie z zarządu jest wystarczającą przyczyną do wypowiedzenia umowy?

Prowadzący: Monika Frączek

Procedura zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników – ustawa o zwolnieniach grupowych

 • Jakie przyczyny zwolnienia nie dotyczą pracowników?
 • Jaka kategoria pracodawców może stosować szczególny tryb zwolnień z takich przyczyn?
 • Jak się ustala liczbę zatrudnionych pracowników?
 • Jaka jest procedura zwolnień grupowych?
 • Czy trzeba wybrać przedstawicielstwo pracowników, jeżeli u pracodawcy nie działają związki zawodowe?
 •  Czym są kryteria doboru do zwolnienia i jak je stosować?
 • Jaka jest procedura zwolnień indywidualnych i czy trzeba podawać kryteria doboru do zwolnienia?
 • Jacy pracownicy są chronieni przed wypowiedzeniem w przypadku zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników?
 • Czy trzeba wypłacić odprawę zwalnianym i jak ją naliczyć?
 • Jakie skutki powoduje nieprzyjęcie przez pracownika wypowiedzenia zmieniającego z przyczyn niedotyczących pracowników?

WYKŁADOWCY:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw

Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek, a od maja 2016 r. jest wspólnikiem w Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j. Stały konsultant oprogramowania do zarządzania czasem pracy firmy Intraworq. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania), „Rozliczanie czasu pracy w praktyce” (C.H. BECK 2015), „Zarządzanie czasem pracy dla managerów” (C.H. BECK 2018). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.Jest również stałym współpracownikiem Dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Monika Frączek – prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy.

Cena:

 • 300,00 zł netto (369,00 zł z VAT) za450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 1 osoby
 • 800,00 zł netto (984,00 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 2 osób z jednego podmiotu
 • 1.050,00 zł netto (1.291,50 zł z VAT) w przypadku zgłoszenia 3 osób z jednego podmiotu

W cenę wliczono przerwy kawowe, lunch, oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia