Rok 2023 przynosi ogrom zmian w obszarze prawa pracy związanych z wprowadzeniem nowych regulacji do systemu prawnego; rozwój nowych technologii oraz zmiany w modelu zatrudniania (praca zdalna, hybrydowa) wymuszają zmiany w sposobie przechowywania dokumentacji – e-teczka stała się już w wielu firmach faktem, a polityka paperless na stałe zagościła w wielu przedsiębiorstwach. Dla nowoczesnego HR Menedżera również LinkedIn, zasady tworzenia programów employee advocacy czy rozwój i zarządzanie systemami wynagrodzeń nie powinny stanowić terra incognita.

Wychodząc naprzeciw potrzebom skutecznych  dyrektorów personalnych z przyjemnością prezentujemy Państwu Akademię Menedżerów HR – potężną dawkę wiedzy kierowaną do wszystkich HR Menedżerów oraz dyrektorów personalnych, którzy chcieliby zwiększyć swoje kompetencje w takich obszarach jak budowanie marki na LinkedIn, kreowanie strategii płacowej, KPI, ale również chcą być na bieżąco z najważniejszymi zmianami w prawie pracy. Oferujemy w ramach Akademii 27 godzin praktycznej wiedzy z obszarów zarówno twardego „eksperckiego”, jak i miękkiego HR, popartej praktycznymi przykładami. Szeroki zakres tematów oraz wykładowcy najlepsi w swoich dziedzinach gwarantują wysoką jakość przekazanej wiedzy.

W ramach uczestnictwa w Akademii oferujemy również zakup w korzystnej cenie książek autorstwa naszych wykładowców.

Partner Akademii:

1. Marka osobista dyrektora personalnego na Linkedin – Maja Gojtowska

15 września 2023, godziny 9.00-12.15

 • Jak tworzyć treści, które będą budzić reakcje – przegląd dobrych praktyk dotyczących postów tekstowych, ze zdjęciami oraz wideo
 • Algorytm Linkedin – jak działa i co należy o nim wiedzieć?
 • Marka osobista a marka pracodawcy na Linkedin – różnice, podobieństwa i wzajemne zależności
 • Zasady tworzenia programów employee advocacy
 • Określenie potrzeb odbiorców oraz budowanie i zarządzanie siecią kontaktów
 • Audyt marki osobistej – co jest jego częścią? Jak go przeprowadzić?

 

2. Nowoczesna rekrutacja – Agnieszka Ciećwierz

29 września 2023, godziny 9.00-12.15

 • Statystyka rynku pracy: liczby, trendy na obecnym rynku pracy.
 • Kompetencje najczęściej poszukiwane na rynku pracy – jak zmienia się postrzeganie kompetencji na rynku pracy.
 • Reskilling, Upskilling, talent pooling.
 • Przygotowanie do rekrutacji.
 • Co to jest rekrutacja oparta na kompetencjach i jak ją przeprowadzić?
 • Profil kompetencyjny kandydata: czym jest kompetencja, rodzaje kompetencji i przygotowanie profilu kluczowych kompetencji kandydata.
 • Przegląd narzędzi badających kompetencje stosowanych do selekcji kandydatów.
 • Jak przeprowadzić wywiad z kandydatem oparty na kompetencjach? – przykładowe scenariusze rozmów
 • Jak przekazać informacje zwrotne na temat kandydatów menedżerom?

 

3. RODO w HR – aktualne wyzwania – Łukasz Prasołek

13 października 2023, godziny 9.00-12.15

 • Przechowywanie dokumentów rekrutacyjnych
 • Audyt akt osobowych pod kątem RODO
 • Kwestionariusze osobowe a RODO
 • Możliwość wywieszania list pracowników na tablicach informacyjnych
 • Harmonogramy czasu pracy i listy obecności a RODO
 • Plany urlopów a RODO
 • ZFŚS a RODO
 • Inne formy monitoringu w tym pracy zdalnej
 • Kontrola trzeźwości a RODO
 • Retencja danych w HR

 

4. Zmiany w prawie pracy 2023 – Monika Frączek

27 października 2023, godziny 9.00-12.15

 • Nowe uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem pracowników
 • Zmiany w zakresie ochrony stosunku pracy w związku z rodzicielstwem
 • Zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich
 • Zmiany w zasadach ustalania zasiłków macierzyńskich
 • Zmiany dotyczące umów na okres próbny
 • Zmiany w treści umów o pracę
 • Nowe wnioski o zmianę warunków zatrudnienia
 • Zmiany w obowiązkach informacyjnych wobec pracowników
 • Zmiany w zasadach zwalniania pracowników
 • Nowe zasady szczególnej ochrony stosunku pracy

 

5. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – Łukasz Prasołek/Anna Jankowska

9 listopada 2023, godziny 9.00-12.15

 • Digitalizacja a elektronizacja dokumentacji w HR
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej jako projekt HR
 • Zasady elektronizacji dokumentacji pracowniczej
 • Zmiany w prawie pracy w 2023 r. ułatwiające elektronizację
 • Zasady podpisywania umów podpisami kwalifikowanymi
 • Zastosowanie pieczęci elektronicznych w dziale HR
 • Techniczne wymagania systemów do przechowywania e-teczek
 • Outsourcing procesu elektronizacji – wady i zalety
 • Obowiązki informacyjne wobec pracowników
 • Etapowe wdrażanie e-teczek

 

6. Wynagrodzenia i benefity – Joanna Liksza/Olga Skrzynecka

24 listopada 2023, godziny 9.00-12.15

 • Zarządzanie wynagrodzeniami w polityce HR
 • Idea wynagradzania
 • Strategia i polityka płacowa
 • Budowa i rozwój systemu wynagrodzeń
 • Wycena stanowisk
 • Audyt wynagrodzeń
 • Awanse i przeszeregowania
 • Podwyżki
 • Benefity
 • Trendy rynkowe

 

7. Global mobility – Michał Szypniewski

8 grudnia 2023, godziny 9.00-12.15

 • Międzynarodowa mobilność pracowników.
 • Delegowanie z Polski do innych krajów Unii Europejskiej.
 • Delegowanie do Polski – obowiązki pracodawcy w Polsce.
 • Zaświadczenie A1 i jego znaczenie w mobilności pracowniczej.
 • Wyjazdy służbowe.
 • Pracodawca a powiązane podmioty zagraniczne.
 • Relokacje, transfery wewnątrz przedsiębiorstw.
 • Zatrudnianie cudzoziemców: legalizacja pobytu i pracy.
 • Zmiany w przepisach dotyczące zatrudniania cudzoziemców: 2023

 

8. Liczby i analityka w HR – Anna Morawiec Bartosik

12 stycznia 2024, godziny 9.00-12.15

 • HR to koszt czy inwestycja? Jak nazywanie HR-u zmienia jego postrzeganie
 • Co warto mierzyć i dlaczego – najbardziej popularne KPI w HR i ich ciemne strony
 • Jak korzystać z benchmarków i nie dać się złapać w ich pułapki
 • Pierwsze kroki w analizie danych – jakich danych potrzebuję na start i jak zainteresować zarząd i biznes HR-em
 • Poziomy zaawansowania w korzystaniu z liczb w polskich działach HR
 • Wizualizacja danych HR-owych

 

9. Podsumowanie – przegląd aktualnych problemów prawa pracy, PIT i ZUS – Jarosław Sawicki, Łukasz Prasołek

26 stycznia 2024, godziny 9.00-12.15

 • Przegląd orzecznictwa SN z 2022 r. dotyczącego kadr i płac
 • Przegląd orzecznictwa WSA i NSA z 2022 r. dotyczącego PIT,
 • Najnowsze interpretacje KIS dotyczące PIT
 • Stanowisko PIP dotyczące prawa pracy
 • Stanowiska ZUS w zakresie ustalania wynagrodzenia za pracę
 • Stanowiska MRiPS dotyczące kadr i płac

OPŁATY

Decydując się na wykupienie Pakietu VIP oprócz uczestnictwa w Akademii otrzymują Państwo poniższy pakiet książek, których autorami są wykładowcy Akademii.

Cena książek jest zawarta w koszcie Pakietu VIP

Candidate experience. Jeszcze kandydat, czy już klient?

Rekrutacja oparta na kompetencjach. Znajdź i rozwijaj idealnego pracownika

Praca zdalna. Aspekty prawa pracy, BHP, IT, RODO i HR

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO

Budowa systemu wynagrodzeń. Teoria i praktyka.

Benefity. Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników

Liczby w HR. Matematyczne ramy najbardziej ludzkiej części biznesu

Opiekun Akademii:

Olga Kochanowska

t: 517 952 294

m: o.kochanowska@praktyczneszkolenia.com

Wykładowcy

Maja Gojtowska

Certyfikowana moderatorka Design Thinking, od ponad 15 lat doradzająca i wspierająca firmy w zakresie budowy wizerunku i komunikacji. Specjalistka od w komunikacji wewnętrznej i działaniach wizerunkowych z obszaru HR i employer brandingu. Współtwórczyni i realizatorka kilkunastu kampanii z zakresu komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej i employer brandingowej.

Autorka blogu gojtowska.com i książki “Candidate experience. Jeszcze kandydat czy już klient?”. W lutym 2022 roku została uznana przez redakcję Forbes Women za Mistrzynię Linkedin.

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek oraz jest wspólnikiem w firmie szkoleniowej Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j.

Jest autorem wielu książek, w tym: „Dokumentacja czasu pracy” (C.H. BECK, 3 wydania) oraz „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach” (C.H. BECK). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Jest również stałym współpracownikiem dziennika Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 15 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Monika Frączek

Prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym w Wydziale Legislacji i była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie).

Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich prowadzonych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi.

Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką książek, autorką artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających (m.in. „Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach”, „Czas pracy od A do Z”, „Rozwiązywanie umów o pracę od A do Z”, „Urlopy pracownicze od A do Z” ).

Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy, w szczególności z zakresu dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zakresu czasu pracy, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Joanna Liksza

Ekspertka w zakresie wynagrodzeń i budowania efektywności organizacji z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Kierowniczka studiów podyplomowych i lider Klubu Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego. Redaktorka naukowa publikacji „Budowa systemu wynagrodzeń”, „Benefity. Jak budować atrakcyjną ofertę dla pracowników” Wolters Kluwer 2020 oraz „Nowa rzeczywistość. Jak zmieniają się organizacje i oczekiwania pracowników” WK 2021. Autorka aplikacji MYPPK i TEMPURIO.

Olga Skrzynecka

Od ponad 15 lat zajmuje się budowaniem silnych marek opartych na realnych wartościach, które nawiązują dialog ze swoimi odbiorcami i zabierają głos w ważnych sprawach.  Na co dzień przygotowuje komunikacje, która pomaga działom HR inicjować zmiany, przeprowadzać je i z sukcesem komunikować w swoich organizacjach. Wszystko by wzmacniać zaangażowanie, lojalność i integracje pracowników z firmach oraz budować długookresowy dobrostan pracowników.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w takich firmach jak USP Zdrowie  czy COTY . Prowadziła projekty ogólnopolskie kampanie społeczne, które prowadziła  nagradzane w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w komunikacji marketingowej, PR i działaniach digitalowych.

Agnieszka Ciećwierz

Współzałożycielka firmy Sigmund Polska. Wspiera firmy w badaniu kompetencji i potencjału pracowników oraz kandydatów do pracy, jak i również w opracowywaniu procesów HR-owych- w tym układaniu procesów rekrutacyjnych, indywidualnych planów rozwoju pracowników, wdrażaniu oceny pracowniczej, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników. Trener biznesu i wykładowca. Autorka licznych artykułów i książek, w tym ostatniej „Rekrutacja oparta na kompetencjach. Znajdź i rozwijaj idealnego pracownika” oraz podcastu „Newsy z rynku pracy”.

 

 

Anna Morawiec – Bartosik

Analityczka HR, twórczyni narzędzi mierzących efektywność HR i autorka metody wyznaczania HR KPI dopasowanych do organizacji. Absolwentka ekonomii międzynarodowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, od ponad dekady związana z branżą zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno od strony biznesowej, jak i consultingowej. Autorka koncepcji czterech rewolucji funkcji personalnej, a także metody tworzenia własnych, dopasowanych wskaźników efektywności. Stworzyła markę HRrebels, w ramach której buduje biznesową wartość działów HR dzięki podejściu opartemu na danych. Występuje jako prelegentka na konferencjach branżowych, na co dzień doradza menedżerom i członkom zarządów w zakresie komunikacji wynagrodzeń, podwyżek i interpretowania danych HR.

 

Anna Jankowska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, związanymi z produkcją oprogramowania oraz wdrażaniem systemów klasy CMS, CRM i ERP. Głównie dostarczała rozwiązania dla działów HR. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów wdrożeniowych wymagających z jednej strony zaawansowanej wymiany danych pomiędzy systemami, z drugiej zaangażowania przyszłych użytkowników systemu, zarządzania procesem zmiany w organizacjach. W ramach realizowanych projektów przeprowadziła szkolenia dla kilkuset przyszłych użytkowników systemów oraz odpowiadała za przygotowanie techniczne i merytoryczne kilkudziesięciu trenerów.

Była współzałożycielką IntraSoft24 i współtworzyła program do planowania i rozliczania czasu pracy PlanQ. Pracowała w IntraworQ, firmie dostarczającej system do zarządzania czasem pracy, elektronizacji dokumentacji pracowniczej, gdzie na przestrzeni lat odpowiadała za rozwój produktów w działach takich jak: Centrum Wsparcia klienta; Wdrożeń i Sprzedaży.

 

Michał Szypniewski

Prawnik, posiada kilkuletnie doświadczenie w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, wykładowca w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Ceniony specjalista z zagadnień delegowania pracowników i zatrudniania cudzoziemców. Referent na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach z tematyki prawa pracy. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym najnowszej książki wydanej przez Wolters Kluwer pt.: „Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE” . Zaangażowany w liczne projekty międzynarodowe.

Ma doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu projektów szkoleniowych i coachingowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacji, dla menedżerów średniego i wyższego szczebla.

 

Jarosław Sawicki

Doradca podatkowy oraz doświadczony szkoleniowiec z zakresu podatków, ubezpieczeń społecznych, kwestii związanych z zatrudnieniem oraz delegowaniem pracowników.

Jest jednym z Partnerów Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne Spółka Partnerska, w ramach której doradza krajowym i międzynarodowym spółkom, występuje jako pełnomocnik klientów w kwestiach związanych z podatkami. Wiedzą zdobytą w trakcie świadczenia usług doradczych i prowadzenia sporów administracyjno-sądowych dzieli się z uczestnikami prowadzonych szkoleń, przedstawiając najnowsze praktyki organów podatkowych, ZUS, czy stanowiska sądów administracyjnych. Dzięki temu w trakcie szkoleń uczestnicy uzyskują wskazówki do rozwiązywania własnych problemów na gruncie podatkowym i ubezpieczeniowym.

Jest również autorem szeregu książek o tematyce podatkowo- ubezpieczeniowej.