Na prośbę Głównego Inspektora Pracy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało 10 lipca 2023 roku stanowisko w sprawie interpretowania przepisów dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

I tak zgodnie z  z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm) na czas trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego został zawieszony obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników. Ważność orzeczeń lekarskich, która kończyła się po 7 marca 2022 została przedłużona na okres nie dłuższy niż 180 dni od daty zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Zgodnie ze stanowiskiem MRiPS po odwołaniu stanu epidemicznego jeśli nie zostanie ogłoszony nowy stan epidemii, pracodawca i pracownik są zobowiązani do jak najszybszego powrotu do wykonywania zawieszonych badań lekarskich. Termin na ich wykonanie przypada nie później niż 180 dni od daty zakończenia tego stanu, licząc od dnia 1 lipca 2023 roku.

Ten sam termin obowiązuje również tych pracowników, którym termin badań okresowych przypada w okresie przejściowym, tj. od 1 lipca do 28 grudnia 2023 r.  “Zawieszone” badania muszą zostać wykonane najpóźniej do ostatniego dnia tego okresu, jednak i tu należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek jak najszybciej skierować pracownika na badania okresowe.