Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy pojawiły się oficjalne wytyczne dla pracodawców dotyczące przywracania funkcjonowania firm.  Zalecanie środki można podzielić na kilka kategorii:

  • środki techniczne (miedzy innymi oddzielanie stanowisk pracy przegrodami, dbanie o sprawną i wydajną wentylację, zapewnienie odpowiedniej odległości między pracownikami – minimum 1,5 m).
  • środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy),
  • środki ochrony osobistej,
  • środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami),
  • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego, zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń)

PIP zaleca także, by umożliwiać najbardziej narażonym pracownikom (osobom starszym, przewlekle chorym, kobietom w ciąży) pracę z domu. Dla pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje zadania sami, oraz nie potrzebują specjalistycznych narzędzi można zaadaptować do pracy nieużywane pomieszczenia, np. wolny pokój socjalny, salę spotkań, nieużywane pokoje. Całość wytycznych znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.