Lubelski oddział ZUS wydał indywidualną interpretację w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartości ekwiwalentu pieniężnego będącego rekompensatą kosztów prania odzieży roboczej. Interpretacja została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który nie jest w stanie zapewnić możliwości prania odzieży roboczej, więc czynności te wykonywane są przez samych pracowników zatrudnionych w magazynie, za co otrzymują stały ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent wypłacany jest w kwocie brutto za każdy miesiąc, w którym pracownik przepracował chociaż jeden dzień, niezależnie od wymiaru czasu pracy w jakim jest zatrudniony.

Zdaniem ZUS jeżeli pracodawca wypłaca ryczałt za pranie odzieży w stałej miesięcznej wysokości, bez względu na wysokość faktycznych kosztów, to taka wypłata stanowi podstawę wymiaru składek, nawet jeśli została nazwana ekwiwalentem. Wydając interpretację ZUS powołał się na przepisy art. 18 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, § 1 i § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz art. 2379 Kodeksu pracy.

Całość decyzji do przeczytania tutaj: https://bip.zus.pl/inne/interpretacje?p_p_id=interpretationsportlet_WAR_interpretationsportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_resource_id=getFile&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_interpretationsportlet_WAR_interpretationsportlet_id=102063&_interpretationsportlet_WAR_interpretationsportlet_subjectId=6&_interpretationsportlet_WAR_interpretationsportlet_type=1&_interpretationsportlet_WAR_interpretationsportlet_action=&_interpretationsportlet_WAR_interpretationsportlet_cur=&_interpretationsportlet_WAR_interpretationsportlet_implicitModel=true