31 stycznia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej. Będzie on obowiązywał od 1 do 27 lutego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje opiekunom nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, natomiast nie przysługuje w sytuacji, gdy drugi rodzic może zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej, bo np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.

Więcej informacji o zasadach przyznawania zasiłków można znaleźć na stronie ZUS: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-od-1-lutego-2022-r_/4327213

Z rozporządzeniem można zapoznać się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000023001.pdf