Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

DARMOWY WEBINAR: Kontrole trzeźwości i na obecność w organizmie innych środków działających podobnie do alkoholu – aspekty prawa pracy

20 grudnia 2022 | 10:00 11:15

WYDARZENIE BEZPŁATNE


Kiedy?
20 grudnia 2022 r., godziny: 10:00 – 11:15


Gdzie?
Wydarzenie w formie online


Program

ASPEKTY PRAWA PRACY

  • Jakie wymagania formalne należy spełnić aby móc kontrolować pracowników?
  • Jakie obowiązki informacyjne wobec załogi musi dopełnić pracodawca przed wprowadzeniem kontroli?
  • Czy zapoznanie nowych pracowników z zasadami kontroli może mieć postać elektroniczną?
  • Jakie zmiany obejmą procedurę nakładania kar porządkowych?
  • Czy brak zmian w regulaminie pracy uniemożliwi nałożenie kar porządkowych?
  • W jakiej części akt osobowych będą przechowywane informacje o stanie trzeźwości?
  • Czy kontrole obejmą także zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych?
  • Kiedy pracodawca będzie mógł nie dopuścić pracownika do pracy?
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za okres niedopuszczenia do pracy, jeśli wyniki badań nie wykażą obecności alkoholu w organizmie?
  • W jakich przypadkach będzie dopuszczalne badania krwi lub moczu?

PROWADZĄCY:

Łukasz Prasołek – ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek. Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym. Przez blisko 10 lat był wykładowcą na kursach zawodowych dla specjalistów ds. kadr i płac.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA