Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Procedura dotycząca funkcjonowania sygnalistów – nowe obowiązki pracodawcy

27 września | 12:30 14:00Kiedy?
27 września 2021 r., godziny: 12:30 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej zostaną nałożone na pracodawców dodatkowe obowiązki?
 2. Czy będą one dotyczyć wszystkich pracodawców? Czy wyznacznikiem będzie tylko liczba zatrudnionych pracowników?
 3. Kto będzie uważany za sygnalistę? Czy tylko pracownicy będą sygnalistami?
 4. Jakie przesłanki będzie musiała spełnić osoba zgłaszająca naruszenia, żeby być objęta ochroną sygnalisty?
 5. Czy pracodawcy będą musieli wyznaczyć osoby, które będą przyjmowały zgłoszenia od sygnalistów? Czy będą to mogły robić podmioty zewnętrzne?
 6. Czy będzie można mieć wspólne z innymi pracodawcami działy zajmujące się przyjmowaniem zgłoszeń od sygnalistów?
 7. Czym będzie wewnętrzny kanał zgłoszenia i jakie obowiązki trzeba będzie spełnić, żeby poprawnie funkcjonował?
 8. W jaki sposób będą musiały być przyjmowane zgłoszenia nieprawidłowości?
 9. Czy trzeba będzie prowadzić rejestr zgłoszeń? Jakie obowiązki w tym zakresie będą musiały zostać spełnione?
 10. Jak trzeba będzie postąpić po otrzymaniu zgłoszenia nieprawidłowości? Czy trzeba będzie wyznaczyć osoby, które będą się tym zajmowały? Czy będą to mogły być te same osoby, które przyjęły zgłoszenie?
 11. Jak będzie musiała funkcjonować procedura informowania sygnalisty o podjętych działaniach następczych?
 12. Na czym będzie polegał obowiązek zapewnienia ochrony sygnaliście? Jakich działań wobec sygnalistów nie będzie wolno podejmować?
 13. Jak dodatkowo przepisy prawa będą chroniły sygnalistów?
 14. Jakie będą sankcje za działania przeciwko prawom sygnalistów? Czy pracodawca będzie mógł ponieść sankcje finansowe? Na kim będzie spoczywał ciężar dowodu w razie sporu, o to czy sygnalista był szykanowany?

WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawnik, specjalista prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy.

 • 150,00 zł netto (184,50 zł z VAT) za udział 1 osoby w webinarze