Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Rozwiązywanie umów o pracę – zmiany dotyczące wypowiedzeń, praktyczne wskazówki z orzecznictwa

13 marca | 09:00 14:00


Kiedy?
13 marca 2023 r., godziny: 9:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Co się zmieni w wypowiadaniu umów o pracę?

 • Jakich sytuacji będzie dotyczył zakaz planowania zwolnienia pracownika?
 • Jakie skutki prawne będzie miało planowanie zwolnienia w okresie zakazu?
 • Kiedy będzie zakazane działanie mające skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę?
 • W jakim przypadku trzeba będzie poinformować, jaki był powód wypowiedzenia umowy na okres próbny? Jaka będzie procedura informacyjna?
 • Jakie rozwiązania dotyczące wypowiadania umów na czas nieokreślony będą stosowane do umów na czas określony?
 • W jaki sposób zostanie doprecyzowania i rozszerzona ochrona trwałości zatrudnienia pracowników – rodziców i opiekunów?

Jakie są zasady poprawnego wypowiadania umów o pracę?

 • Jak poprawnie sformułować przyczynę wypowiedzenia? Czy można podać kilka przyczyn?
 • Kiedy i na jakich zasadach przeprowadzać konsultację zamiaru wypowiedzenia?
 • Jak należy złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu? Czy świadectwo pracy może zastąpić oświadczenie o wypowiedzeniu?
 • Czy można rozwiązać stosunek pracy z tego samego powodu, dla którego pracownik został ukarany karą porządkową?
 • Jak poprawnie ustalić długość okresu wypowiedzenia?
 • Na jakich zasadach poprawnie zwalnia się z obowiązku świadczenia pracy?

W jakich sytuacjach pracownik jest chroniony przed zwolnieniem?

 • Jak uregulowana jest ochrona trwałości zatrudnienia pracownicy w ciąży?
 • Na czym polega ochrona przedemerytalna?
 • Kiedy pracownik szczególnie chroniony traci ochronę?

Jak poprawnie dokonać wypowiedzenia zmieniającego?

 • Jak poprawnie powierzyć inną pracę na 3 miesiące w roku kalendarzowym?
 • Czym się różni porozumienie zmieniające od wypowiedzenia zmieniającego?

Jakie konkretne powodu mogą stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?

 • Czy przyczyna wypowiedzenia się przedawnia?
 • Kiedy można powołać się na utratę zaufania?
 • Kiedy częste i długotrwałe choroby mogą stanowić powód wypowiedzenia?
 • Czy można zwolnić pracownika, który pracuje na L4?
 • Kiedy likwidacja stanowiska uzasadnia wypowiedzenie?

Jak poprawnie rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron?

 • Jaka powinna być forma porozumienia rozwiązującego umowę i co można w nim ustalić?
 • Czy można się wycofać z porozumienia stron?

Jak poprawnie zwolnić pracownika dyscyplinarnie?

 • Jaki może być powód zwolnienia dyscyplinarnego? (dużo przyczyn zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego),
 • Jak można będzie zbadać poziom alkoholu i obecności w organizmie pracownika środków działających podobnie do alkoholu?
 • Jak poprawnie wyliczyć termin na złożenie oświadczenia woli o zwolnieniu? Jaki jest skutek przekroczenia terminu?

Jak poprawnie rozwiązać umowę bez wypowiedzenia bez winy pracownika?

 • Kiedy upływa okres ochronny przewidziany w art. 53 kodeksu pracy?
 • Na jakich zasadach pracownik zwolniony na podstawie art. 53 kodeksu pracy może wrócić do pracy? Jaką umowę można mu zaproponować?

Kiedy pracownik może się zwolnić bez wypowiedzenia powołując się na winę pracodawcy?

Czym charakteryzuje się zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika?

 • Na jakich zasadach i w jakich przypadkach trzeba wskazać kryteria doboru do zwolnienia?
 • W jakich przypadkach trzeba wypłacić odprawę pieniężną?

Jakie roszczenia wobec pracodawca ma zwalniany pracownik?

 • Kiedy i na jakich zasadach pracownik może się odwołać do sądu pracy?
 • Co może uzyskać od pracodawcy?
 • Jak poprawnie wystawić świadectwo pracy? Jakie są skutki niewydania świadectwa pracy w terminie?

WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy

Cena:

480,00 zł netto (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu