Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Umowy cywilnoprawne w 2022 roku

18 października | 09:00 14:00


Kiedy?
18 października 2022 r., godziny: 09:00 – 14:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Rozliczanie umów cywilnoprawnych w 2022 r

 • Minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia obowiązująca w 2022 r
 • Wysokość minimalnej stawki godzinowej oraz jej gwarancja w umowie
 • Potwierdzenie liczby godzin
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom z zawartych umów
 • Zgłaszanie do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021
 • Wysokość  podstawy wymiaru składek na ub. społeczne i zdrowotne w 2022 r
 • Dokumenty rozliczeniowe i terminy ich przekazywania
 • Zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy w 2022 r
 • Rozliczenie umów stanowiących jedyny tytuł do ubezpieczeń
  • Kontrakt menedżerski
  • Umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem
  • Umowa zlecenia wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
  • Umowa wykonywana przez studenta na rzecz pracodawcy
  • Umowa zlecenia w okresie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego
  • Umowa zlecenia wykonywana przez ucznia bądź studenta
  • Uczeń
  • Student
  • Urlop dziekański
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń  umów cywilnoprawnych oraz zasady ich rozliczania
 • Umowa zlecenia i pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • Korekta składek ZUS i podatku dochodowego przy umowach zlecenia

Niezdolność do pracy zleceniobiorców

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla zleceniobiorców
 • Opodatkowanie zasiłku chorobowego zleceniobiorcy
 • Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem a chorobowe

Zmiany w umowach cywilnoprawnych w 2023 roku.

Charakterystyka umów o dzieło

 • Regulacje kodeksowe
 • Umowa o dzieło a obowiązki wobec ZUS
 • Wynagrodzenie z umowy o dzieło a podatek dochodowy
 • Wynagrodzenie z umowy o dzieło – ujęcie księgowe

PROWADZĄCA:

Iwona NOWAK – PRZYBYLSKA – od 28 lat główna księgowa, właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej. Od 25 lat trenerka grup szkoleniowych z zakresu księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania płac.

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu