Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku


Kiedy?
28 września 2023 r., godziny: 09:00 – 13:30


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Cudzoziemcy

 • Obywatelstwo
 • Miejsce zamieszkania
 • Rezydencja podatkowa

Wybór prawodawstwa

 • Prawo wyboru prawa pracy
 • Regulacje nieobjęte prawem wyboru

Legalizacja pobytu

 • Wiza krajowa
 • Wiza Schengen
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Ruch bezwizowy
 • Legalizacja pobytu obywateli Ukrainy w czasie wojny
 • Obywatele Wielkiej Brytanii po Brexicie

Legalizacja zatrudnienia

 • Kiedy mamy do czynienia z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca?
 • Dostęp do polskiego rynku pracy
 • Zezwolenia na pracę (w tym zezwolenia sezonowe)
 • Zatrudnianie na oświadczenie
 • Centralny rejestr oświadczeń
 • Możliwości zatrudnienia bez zezwolenia
 • Zasady wydawania zezwoleń i składania oświadczeń
 • Powiadomienie o zatrudnieniu obywateli Ukrainy
 • Rejestracja pobytu cudzoziemców unijnych
 • NIP/PESEL
 • Obywatele Wielkiej Brytanii po Brexicie
 • Spodziewane zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Incydentalne zasady w czasie epidemii i wojny w Ukrainie

 • Przedłużenie okresu obowiązywania zezwoleń pobytowych
 • Przedłużenie okresu obowiązywania wiz
 • Przedłużenie okresu obowiązywania zezwoleń na pracę
 • Przedłużenie okresu obowiązywania oświadczeń

Zatrudnienie cudzoziemca za granicą

 • Swoboda ustalania zasad zatrudniania cudzoziemców za granicą
 • Konieczność wypełnienia warunków lokalnego prawa

Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych
 • Zaliczka a zryczałtowany podatek dochodowy
 • Rola certyfikatu rezydencji według Dyrektora KIS
 • Zatrudnianie cudzoziemców za granicą a obowiązki podatkowe
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania
 • Składki ubezpieczeniowe
 • Opłacanie składek w Polsce i za granicą
 • Umowa o samodzielne opłacanie składek przez pracownika
 • Cudzoziemiec a PPK

Delegacja a oddelegowanie

 • Rodzaje wyjazdów pracowniczych
 • Wyjazdy w ramach obowiązków pracowniczych
 • Cechy podróży służbowych
 • Oddelegowanie
 • Podróże szkoleniowe
 • Stałe zatrudnienie za granicą
 • Zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
 • Czy noclegi i przejazdy są przychodem
 • A1 i EKUZ

WYKŁADOWCA:

Paweł Ziółkowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym, przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, a także szeroko pojętym prawie gospodarczym i handlowym. Może pochwalić się bogatym dorobkiem publicystycznym. Współpracuje z najlepszymi wydawnictwami branżowymi. Jest doświadczonym szkoleniowcem – zrealizował kilkadziesiąt szkoleń otwartych i zamkniętych.

Cena:

 • 480,00 zł  netto  (590,40 zł z VAT) za uczestnictwo 1 osoby w szkoleniu