Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

23 czerwca | 10:00 15:00


Kiedy?
23 czerwca 2022 r., godziny: 10:00 – 15:00


Gdzie?
szkolenie wyłącznie w formie online


Program

Ochrona trwałości stosunku pracy ciężarnej w tym przedłużenie się umowy do dnia porodu

 • Jak obliczyć stan ciąży, żeby ustalić czy umowa terminowa uległa przedłużeniu do dnia porodu? (orzecznictwo Sądu Najwyższego),
 • Jak ma zostać zwiększony zakres ochrony w wyniku zmian w przepisach?
 • Na jakich zasadach ciężarna będzie miała prawo korzystać z pracy zdalnej?

Urlopy z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich, za które przysługuje zasiłek macierzyński

 • Na jakich zasadach korzysta się z urlopu macierzyńskiego, w tym przed porodem?
 • Ile urlopu macierzyńskiego przysługuje w razie urodzenia martwego dziecka albo zgonu dziecka? Na jakich zasadach przysługuje urlop okolicznościowy w takiej sytuacji?
 • Na jakich zasadach dokonuje się przerwania urlopu macierzyńskiego w razie hospitalizacji dziecka, a na jakich w razie hospitalizacji matki?
 • W jakich przypadkach z urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownik – ojciec wychowujący dziecko?

Komu i na jakich zasadach przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego?

Na jakich zasadach pracownicy będą korzystać z urlopu rodzicielskiego?

 • Jak wzrośnie wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianie przepisów? Na jakich zasadach urlop rodzicielski będzie dzielony między ojca i matkę dziecka?
 • Czy pracownik będzie mógł korzystać z urlopu rodzicielskiego, gdy matka dziecka będzie w trackie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego?
 • Na ile części będzie można podzielić urlop rodzicielski i na jakich warunkach z niego korzystać?
 • Jaki zasiłek będzie przysługiwał za urlop rodzicielski po zmianach?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł wcześniej zakończyć urlop rodzicielski? Czy pracodawca będzie musiał się zgodzić na wcześniejszy powrót z urlopu rodzicielskiego?
 • Czy pracownik-rodzic będzie mógł połączyć swoją część urlopu rodzicielskiego z pracą?
 • Czy pracownik, który rozpocznie urlop rodzicielski przed zmianami będzie go kontynuował na starych czy na nowych zasadach? Czy tak samo będzie potraktowany pracownik, który przed dniem wejścia w życie zmian złoży wniosek o urlop rodzicielski, ale jeszcze z niego nie zacznie korzystać?
 • Czy zmiany obejmą także urlop rodzicielski po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego?
 • Czy przysługuje prawo do przerwania urlopu rodzicielskiego na okres hospitalizacji dziecka?

Korzystanie z urlopu ojcowskiego

 • Na jakich zasadach pracownik – ojciec może korzystać z urlopu ojcowskiego? Czy może go dzielić na części?
 • Czy urlop ojcowski przerywa się na czas hospitalizacji dziecka albo hospitalizacji ojca? (stanowisko Ministerstwa Pracy),
 • Jak zostanie skrócony czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?
 • Czy pracownik, którego dziecko urodziło się (urodzi się) przed zmianą przepisów, a który jeszcze nie był na urlopie ojcowskim, będzie mógł z niego skorzystać w starym czy w nowym terminie?

Czy pracownicy powracający z w/w wymienionych urlopów muszą mieć udzielony urlop wypoczynkowy zgodnie ze swoim wnioskiem?

Jakie są zasady korzystania z urlopu wychowawczego oraz obniżenia wymiaru etatu w okresie uprawnienia do urlopu wychowawczego?

 • Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego w przypadku urodzenia bliźniąt? (stanowisko Ministerstwa Pracy oraz PIP),
 • Na jakich zasadach można podzielić urlop wychowawczy na części?
 • Jak udziela się urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który korzystał z urlopu wychowawczego? (różne przypadki),
 • Jakie przesłanki pracownik musi spełnić, żeby wcześniej wrócić do pracy z urlopu wychowawczego?
 • Na jakich zasadach można korzystać z obniżenia wymiaru etatu w trakcie urlopu wychowawczego? Jak nowe przepisy doprecyzują relacje między korzystaniem z urlopu wychowawczego, a obniżeniem wymiaru etatu?

Na jakich zasadach pracownik będzie mógł korzystać z urlopu opiekuńczego?

 • Jaki będzie wymiar tego urlopu? Czy urlop opiekuńczy będzie bezpłatny? Czy będzie wliczany do uprawnień pracowniczych?
 • Komu i na jakich zasadach będzie przysługiwał urlop opiekuńczy? Jakie dane trzeba będzie podać we wniosku o ten urlop?

Na jakich zasadach pracodawca będzie dopuszczał pracownika do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich? Co się zmieni w porównaniu z obecnym stanem prawnym?

Zasady korzystania z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat

 • Na jakich zasadach będzie się wnioskowało o to uprawnienie po zmianie przepisów?

Na jakich zasadach pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy w pilnych sprawach rodzinnych?

 • W jakich przypadkach będzie przysługiwało to zwolnienie?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł występować o zwolnienie w pilnych sprawach rodzinnych i czy pracodawca będzie musiał mu go udzielić?
 • Czy pracownik będzie zachowywał prawo do wynagrodzenia za czas tego zwolnienia?

Do jakiego wieku dziecka pracownik będzie mógł odmówić pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz wyjazdu służbowego?

Na jakich zasadach rodzic dziecka w wieku do 8 lat będzie mógł skorzystać z elastycznej organizacji pracy?

 • Jakie trzeba będzie spełnić przesłanki, żeby uzyskać elastyczną organizacje pracy? Na czym będzie polegała elastyczna organizacja pracy?
 • W jakich przypadkach rodzic dziecka starszego niż 8 lat będzie mógł korzystać z elastycznej organizacji pracy?
 • Z jakim wyprzedzeniem pracownik będzie wnioskował o elastyczną organizację pracy i czy pracodawca będzie miał obowiązek się zgodzić na zmianę organizacji pracy?
 • Czy pracownik będzie miał prawo skrócić korzystanie z elastycznej organizacji pracy? Czy pracodawca będzie musiał się na to zgodzić?

Na jakich zasadach będzie przysługiwać ochrona trwałości zatrudnienia w trakcie urlopu opiekuńczego oraz elastycznej organizacji pracy?

Za jakie nowe wykroczenia związane z uprawnieniami rodzicielskimi i opiekuńczymi pracowników pracodawca będzie mógł zostać ukarany mandatem?

WYKŁADOWCA:

Monika Frączek – prawniczka, specjalistka prawa pracy, przepracowała ponad 16 lat jako główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w tym była uczestnikiem prac legislacyjnych (z udziałem partnerów społecznych i w parlamencie). Jest absolwentką Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu. Obecnie współpracuje z kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką i współautorką artykułów i poradników (w tym książkowych) z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy

Cena:

 • 450,00 zł  netto  (553,50 zł z VAT) za udział w szkoleniu 1 osoby