Prawdopodobnie od 1 stycznia 2024 roku zmienią się zasady ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ma to związek z licznymi skargami na trudności w ustalaniu wysokości składki zdrowotnej wynikające z przepisów Polskiego Ładu, a składane przez pracodawców do Rzecznika Praw Obywatelskich.  Jednym ze zgłaszanych przez przedsiębiorców problemów jest to, że dochód z działalności gospodarczej na cele składki zdrowotnej jest określany w inny sposób niż dla celów podatkowych. Oprócz tego, że samo ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest skomplikowane, to w wyniku zmian niektórzy przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną od wyższej podstawy niż podatek dochodowy.

Ministerstwo Zdrowia zaproponowało wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. instytucji składki stałej, obliczonej od 1/12 postawy rocznej wykazanej w ostatnim złożonym dokumencie rozliczeniowym, obejmującym rozliczenie składki rocznej. Jednocześnie resosrt zdrowia analizuje wspólnie z Ministerstwem Finansów również inne możliwości uproszczenia obliczania podstawy wymiaru składki zdrowotnej oraz przybliżenia jej do podstawy opodatkowania w podatku PIT. Prowadzone są również konsultacje ze środowiskiem księgowych oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia na interwencję RPO w sprawie składki można zapoznać się pod adresem: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-polski-lad-przedsiebiorcy-skladka-zdrowotna-mf-odpowiedz#xd_co_f=ODdiYjZiZWQtN2FjNi00NjBkLThiOWMtY2IyOGY1ZGFiNWM0~