Wdrożenie unijnego pakietu mobilności w branży transportowej przyniesie nie tylko zmiany związane stricte z tematem delegowania i wynagrodzeń, ale także wiele innych niespodziewanych.

Przede wszystkim z ustawy zniknie autonomiczna definicja podróży służbowej kierowcy, a w zamian pojawi się wyjątek wyłączający kierowców z kodeksowej definicji podróży służbowej. Powyższe będzie w praktyce oznaczało znaczny wzrost kosztów płac, gdyż kierowca nie będzie odbywał podróży służbowej nigdy, a więc nie będzie już podstawy prawnej do wypłaty diet i ryczałtów za noclegi, które były nieopodatkowane i wyłączone z podstawy składek ZUS.

Ponadto zmiany dotkną problematyki nadgodzin, zasad planowania czasu pracy, a także prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy. W tym ostatnim przypadku proponowany jest 10-letni okres przechowywania w miejsce dotychczasowego 3-letniego.

Projekt w całości przybliżymy w sierpniowym newsletterze, który będzie wysyłany do naszych Klientów w ostatnim tygodniu sierpnia.

 Z projektem oraz uzasadnieniem można się zapoznać na stronach Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349554/katalog/12806730#12806730