23 czerwca w Sejmie dobyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości pracowników i pracy zdalnej. Projekt ma na celu między innymi wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do Kodeksu pracy.  O ile przepisy stanowiące, że pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży, to kontrowersje budzą przede wszystkim zasady rekompensaty kosztów ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, kwestie bhp, czy termin wejścia w życie nowych przepisów.

Nowe przepisy przewidują rekompensatę za korzystanie z własnego sprzętu podczas pracy z domu i zwrot podwyższonych kosztów, np. energii elektrycznej zużytej przy takiej pracy. Konfederacja pracodawców Lewiatan postuluje, by umożliwić pracodawcom ustalenie jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników wykonującej podobne prace, a nie w odniesieniu do każdego pracownika.

Wątpliwości pracodawców budzi również zwrot części kosztów rachunku za Internet w domu pracownika, jeśli korzystał on z tej usługi jeszcze przed rozpoczęciem pracy zdalnej, a wysokość rachunku w związku z pracą zdalną z domu nie uległa zmianie.  Kolejne pytania ze strony pracodawców dotyczą sposobu liczenia kwoty zwrotu i ekwiwalentu – czy przedsiębiorcy powinni gromadzić rachunki albo oświadczenia pracowników? Jaka ma być rekompensata kosztów za niepełny miesiąc, np. w razie urlopu czy zwolnienia lekarskiego?

Kolejnym postulatem Konfederacji Lewiatan jest wydłużenie terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących pracy zdalnej. W projekcie wpisano 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, co według pracodawców jest zbyt krótkim terminem do wdrożenia zmian.

Sejm planuje zająć się projektem na kolejnych lipcowych posiedzeniach.

https://lewiatan.org/jak-rekompensowac-koszty-pracy-zdalnej/