Projekt zmian w przepisach, który jest już na ukończeniu, ma na celu przede wszystkim wzmocnienie uprawnień inspektorów pracy, między innymi poprzez wyposażenie ich w możliwość zmieniania decyzją administracyjną umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę w sytuacji, gdy umowa cywilnoprawna ma charakter pracowniczy. Projekt zakłada również możliwość rozpoczynania przez inspektorów kontroli przedsiębiorców bez konieczności wysyłania z wyprzedzeniem zawiadomienia o tym fakcie, oraz wyposażenia inspekcji w uprawnienia do prowadzenia czynności operacyjnych, co byłoby szczególnie pomocne w kontrolowaniu placów budowy.

Dość istotną zmianą dla branży budowlanej będzie możliwość – w momencie stwierdzenia nieprawidłowości – wystawienia nakazu wstrzymania prac skierowanego bezpośrednio do inwestora, a nie do wykonawców, co oznaczałoby wstrzymanie wszystkich prac na takiej budowie do czasu usunięcia naruszeń.

O projekcie informuje PIP bezpośrednio na swojej stronie: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/129936,projekt-nowelizacji-ustawy-o-pip-na-ukonczeniu.html