W projekcie rozporządzenia w sprawie badań trzeźwości pracowników z 13 lutego 2023 roku przewidziano jego wejście w życie 21 lutego 2023 r., czyli w tym samym dniu, w którym zaczną obowiązywać przepisy Kodeksu pracy, umożliwiające kontrolę pracowników na obecność w organiźmie alkoholu i innych środków działających podobnie do alkoholu.

Rozporządzenie określa dokładnie warunki przeprowadzenia kontroli, wskazując również przyrządy, którymi może posługiwać się kontrolujący. Jeżeli badanie potwierdzi choćby najniższe stężenie alkoholu, to badany pracownik będzie mógł żądać ponownego badania przy użyciu specjalnego alkometru. Problemem może okazać się w tym wypadku cena sprzętu, która wynosi około 20 tysięcy złotych, co może utrudniać zastosowanie w praktyce przepisów.

Projekt został skierowany 17 lutego do ogłoszenia:

https://legislacja.gov.pl/projekt/12367602/katalog/12940206#12940206