Od 1 września 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728) została podwyższona kwota zwolnienia ze składek ZUS wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych dla  pracowników –  z 300 złotych do 450 złotych. Oznacza to, że pracodawca może odjąć taką kwotę co miesiąc z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Co ważne, przepisy obejmują wartość kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych, które uprawniają do nabycia posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Zakładu nie ma obowiązku nabycia bądź spożycia zakupionych posiłków w czasie pracy pracownika, a jako posiłki rozumiane są dania gotowe lub produkty  żywnościowe przetworzone tak, że nadają się do bezpośredniego spożycia. Należy pamiętać, by nie wliczać wartości bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych, które mogą umożliwić zakup innych posiłków niż dania gotowe czy przetworzone produkty żywnościowe.

ZUS w swoich wyjaśnieniach doprecyzował również pojęcie „placówki handlowej” jako obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem. Ważna jest by było to miejsce, w którym można zrealizować bony, talony, kupony i karty przedpłacone na posiłki.