KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIS i CeZ opracowały wspólnie wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień przeciwko COVID-19 w zakładach pracy. Do programu mogą przystąpić pojedynczy pracodawcy, grupy pracodawców (np. z jednego budynku, grupa kapitałowa itp.), samorządy zawodowe i stowarzyszenia branżowe, a także szkoły wyższe.

Warunkiem przystąpienia do programu szczepień jest  zgłoszenie się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zgłoszeń można dokonywać od 4 maja. O dacie rozpoczęcia szczepień zdecyduje data wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz dostępność szczepionek.

Szczepienia będą wykonywane w wybranym podmiocie leczniczym zgłoszonym do oddziału NFZ jako punkt szczepień.

Całość informacji wraz z linkiem do formularza znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienia-zakladow-pracy