Państwowa Inspekcja pracy nie zakwestionowała jednorazowego świadczenia, wypłaconego przez firmę pracownikowi za zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Firma, w której pojawiła się inspekcja PIP wypłacała jednorazowy dodatek za zaszczepienie się w wysokości 100 PLN. Pracodawca uzasadnił takie działanie propagowaniem postaw prozdrowotnych oraz poprawą warunków bhp. PIP uznała, że jest to działanie dopuszczalne pod warunkiem, że zostaną spełnione wymogi ochrony danych osobowych. Natomiast firmy praktykujące takie działania powinny liczyć się z zarzutami dyskryminacji ze strony niezaszczepionych pracowników, a co za tym idzie z pozwami o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji.