Sąd Najwyższy wydał 20 stycznia 2022 roku orzeczenie w sprawie ustalania wysokości wartości przedmiotu zaskarżenia, dzięki której stronom będzie łatwiej wykazać, że wartość przedmiotu zaskarżenia osiąga wymagany próg. Złożenie skargi kasacyjnej jest dozwolone w sprawach z ubezpieczeń społecznych, o ile wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi przynajmniej 10 000 zł. SN uznał, że wartość przedmiotu zaskarżenia w przypadku spraw, w których ZUS kwestionuje podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu to suma świadczeń chorobowych, a nie suma składek za sporny okres. Dzięki takiemu podejściu więcej spraw osiągnie prób niezbędny do złożenia skargi kasacyjnej, ponieważ potencjalny zasiłek jest wyższy niż miesięczne składki.

Z orzeczeniem można zapoznać się na stronie: https://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne_SN.aspx?ItemSID=1575-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2021