Główny Urząd Statystyczny opublikował 20 stycznia obwieszczenie o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2022 r., która wzrosła i wynosiła na koniec grudnia 6965,94 zł. Jest to wskaźnik niezbędny do obliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców.

W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: styczeń, luty, marzec 2023 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 626,93 zł.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru, tak więc 6 965,94 zł x 9% podstawy wymiaru składki = 626,93 zł.