Zmiany zapowiedziane w przyjętym przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 w zakresie ustalania prawa do zasiłków obejmują zarówno zasiłek chorobowy, macierzyński jak i opiekuńczy.

Oznacza to, że nabycie prawa do zasiłków, w tym również macierzyńskiego i opiekuńczego, nie będzie możliwe od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.

Zmianie ulegnie również okres wyczekiwania na zasiłek i zostanie on wydłużony:

90 dni dla ubezpieczonych obowiązkowo (np. pracownicy) – obecnie jest to 30 dni,

180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie (np. osób prowadzących działalność pozarolnicza i osób współpracujących z nimi) – obecnie jest to 90 dni,

Zmiany przyjęte w dokumencie wprowadzają nową zasadę, zgodnie z którą, powstanie prawa do nowego okresu zasiłkowego będzie możliwe tylko wówczas, gdy ponowne zachorowanie nastąpi po upływie 90 dni od zakończenia poprzedniej niezdolności do pracy. Nie ma przy tym znaczenia czy zachorowanie jest spowodowane tą samą, czy inną przyczyną niezdolności do pracy.

Obecnie do okresu zasiłkowego wlicza się okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, także z różnych przyczyn. Natomiast gdy występuje przerwa w niezdolności do pracy i zachorowanie z tej samej przyczyny, to okresy przed przerwą i po przerwie wlicza się do jednego okresu zasiłkowego, o ile przerwa nie przekracza 60 dni. Jeśli występuje przerwa w niezdolności do pracy i zachorowanie po przerwie jest z innej przyczyny (nawet po 1 dniu przerwy) – powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego.

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 (przyjęty przez Radę Ministrów 24 kwietnia 2019 r.)