Komisja Europejska zdecydowała się przedłużyć czas ważności dotychczasowych regulacji w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis, a co za tym idzie również krajowe rozporządzenia musiały być dostosowane do tych terminów.

Rozporządzenia zmieniające Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, które w większości weszły w życie 30 czerwca 2021 r. dotyczą:

  • przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych,
  • pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej,
  • zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych,
  • zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych,
  • refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych,
  • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Rozporządzenia których terminy zostały przedłużone to:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001171

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001157&SessionID=249671AF45B58E113503D4428473EF1EE2614860

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001146&SessionID=249671AF45B58E113503D4428473EF1EE2614860

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001149&SessionID=249671AF45B58E113503D4428473EF1EE2614860

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001147&SessionID=249671AF45B58E113503D4428473EF1EE2614860

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001155&SessionID=249671AF45B58E113503D4428473EF1EE2614860

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001151