Formularz zgłoszeniowy


Nie znaleziono żadnych pól.

 

 

 1. Administrator danych

Administrator danych osobowych: Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Spółka jawna Adres Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa

 1. Kontakt z Administratorem

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować
z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres email: biuro@praktyczneszkolenia.com

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonania umowy w tym: rezerwacji miejsca na szkoleniu oraz w celu przygotowania potrzebnych dokumentów, a także kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO; jeżeli wyznaczycie Państwo osoby kontaktowe – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów;
 • w przypadku zgłoszenia uczestników przez inne osoby np. pracodawcę dane tych uczestników przetwarzać będziemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO gdzie uzasadnionym interesem administratora jest należyte wykonanie świadczonych usług;
 • wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 • przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili Państwo na to dobrowolną zgodę – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Nasze działania opieramy zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie państwo w każdym momencie wycofać zgodę;
 • kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty powiązane
z Administratorem, w tym w szczególności dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych. Dane mogą być przekazywane również  szkoleniowcom prowadzącym warsztaty i szkolenia, podmiotom świadczącym usługi płatnicze (np. banki) lub usługi księgowe.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie zgodnie z zasadą minimalizacji danych:

 • podmiotowi, od którego wynajmujemy salę szkoleniową – w celu umożliwienia wstępu do obiektu, w którym odbędzie się szkolenie,
 • ochronie budynku, w którym odbędzie się szkolenie – w celu umożliwienia wstępu do obiektu, w którym odbędzie się szkolenie.
 1. Okres przechowywania
 • Formularz zgłoszenia na szkolenie, rezerwacja, faktura VAT i inne dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia będziemy przechowywać przez okres wymagany przepisami prawa z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości oraz kodeksu cywilnego.
 • W zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń będziemy przechowywać dane osobowe do czasu upływu terminu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń mogących wyniknąć z zawartej umowy.
 • W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli uzasadniony interes dane będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.
 • W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda będziemy przetwarzać dane osobowe do momentu jej wycofania.
 1. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuję Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO Stawki 2, Warszawa.

 1. Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Warunki uczestnictwa


Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia poprzez stronę internetową organizatora szkolenia bądź na adres e-mail: o.kochanowska@praktyczneszkolenia.com oraz otrzymanie potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu przez Organizatora.

Rezygnacja z udziału bez ponoszenia kosztów możliwa jest na trzy dni robocze przed terminem szkolenia, zaś w przypadku rezygnacji po tej dacie podmiot zgłaszający uczestnika ponosi koszt w wysokości 50 % opłaty za nieobecnego uczestnika.

Faktura VAT w zawiązku z uczestnictwem w konferencji wystawiana jest w dniu konferencji, oraz przekazywana Uczestnikom. Opłatę za udział w szkoleniu należy uiścić na konto:

Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp. j., RONDO ONZ 1, 00-124 Warszawa

Numer konta: ING Bank Śląski 73 1050 1025 1000 0092 2554 4809

Tytułem: Numer faktury oraz data wystawienia