ZUS w ostatniej chwili przedłużył do 5 czerwca 2023 r. termin składania wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne (RZS-R). Pierwotny termin składania wniosków został wydłużony na skutek dużej liczby próśb od przedsiębiorców prowadzących działalność.

Wniosek o zwrot nadpłaty należy złożyć elektronicznie na PUE ZUS, a Zakład ma czas do 3 sierpnia 2023 r. na przekazanie nadpłaty na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika składek. Jednocześnie ZUS przypomina, że przedsiębiorcy powinni zweryfikować, czy wpisany na wniosku numer rachunku, na który ma być przekazany zwrot, jest poprawny. Jeżeli numer rachunku jest nieprawidłowy należy go wprowadzić ręcznie.