Tarcza antykryzysowa 6.0, która jest już po poprawkach sejmu i senatu, przewiduje m.in. zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność między innymi w branży gastronomicznej, transportowej, turystycznej, pozaszkolnej edukacji sportowej czy artystycznej. Już teraz płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. i którzy objęci będą przepisami Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych.

Wnioski w tej sprawie (wniosek RDU) można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Pełne informacje znajdują się na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-6_0-projektowane-zmiany/3722049