O nas

Spółka Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki Sp. j. powstała w 2016 roku. Celem, który przyświecał wspólnikom przy zakładaniu Praktycznych Szkoleń było stworzenie firmy szkoleniowej, którą charakteryzuje przede wszystkim praktyczne podejście do omawianych tematów i w ten sposób dostarczenie słuchaczom narzędzi do rozwiązywania ich problemów w ramach prowadzonej działalności czy wykonywanej pracy.

Poznaj ekspertów – wykładowców, autorów, doradców i audytorów, tworzących zespół Praktycznych Szkoleń.

Partnerzy

Jarosław Sawicki, ekspert, wykładowca i współzałożyciel Praktycznych szkoleń
Łukasz Prasołek, wykładowca, ekspert i współzałożyciel Praktycznych Szkoleń

Nasi eksperci

Iwona Nowak-Przybylska, zdjęcie wykładowczyni
Monika Cieślak, nasza wykładowczyni
Michał Szypniewski, nasz wykładowca
Michał Tabor, nasz wykładowca
Monika Frączek, nasza wykładowczyni
Mirosław Gumularz, nasz wykładowca
Tomasz Izydorczyk, nasz wykładowca
Agnieszka Ciećwierz, nasza wykładowczyni
Elwira Pyk, nasza wykładowczyni
Paweł Ziółkowski, nasz wykładowca
Anna Jankowska, nasza wykładowczyni