Jeżeli potrzebują Państwo omówienia określonych zagadnień tylko na gruncie Państwa firmy, ewentualnie także z uwzględnieniem regulacji wewnętrznych jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie dedykowane tylko dla Państwa. Tematykę i program takiego szkolenia przygotowujemy w taki sposób, aby trafić w preferencje i Państwa potrzeby, lub po prostu prosimy o przygotowanie konkretnego programu szkolenia, który ewentualnie tylko zmodyfikujemy.

Zaletą naszych szkoleń zamkniętych jest to, iż staramy się przedstawiać najlepsze rozwiązania danych kwestii bądź problemów słuchaczy, opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu doradczym i rozwiązaniach stosowanych w tej sferze w innych organizacjach. Podczas szkoleń w małym gronie uczestników jesteśmy w stanie bardzo dokładnie przeanalizować omawianą tematykę, a w razie potrzeby zorganizować także część warsztatową, która pozwoli uczestnikom zweryfikować na bieżąco nabywane umiejętności.

W przypadku szkoleń zamkniętych, możemy podjąć się kwestii nie wymienionych w tematyce prowadzonych szkoleń otwartych. Na życzenie Klienta w trakcie szkoleń wewnętrznych możemy także zweryfikować wiedzę z obszaru szkolenia przeprowadzając stosowne testy merytoryczne na wstępie i na zakończenie szkolenia. Zakres testu jest zawsze konsultowany z wewnętrznym działem HR zamawiającego szkolenie.

Spotkania z Państwem w ramach szkolenia zamkniętego mogą odbywać się zarówno w Państwa siedzibie, naszym biurze w Warszawie, bądź w innej, dogodnej dla Państwa lokalizacji. W razie potrzeby możemy także przejąć na siebie stronę organizacyjną całego szkolenia, zajmując się znalezieniem odpowiedniej sali szkoleniowej i organizacją cateringu w trakcie jego trwania.

Cennik szkoleń

Cena za szkolenia online negocjowana jest indywidualnie i jest zależna od czasu trwania oraz tematu.

Nasze szkolenia

Specjalizujemy się w szkoleniach kadrowo-płacowych, które często prowadzi dwóch wykładowców, aby pokazać dany temat od strony prawa pracy oraz podatkowej. Większość naszych szkoleń ma formę warsztatową i jest opartych na najnowszych stanowiskach urzędowych oraz orzecznictwie sądowym. Naszą mocną stroną jest praktyczne podejście do nauczanych zagadnień