Praktyczne Szkolenia - Blog

Najnowsze informacje z prawa pracy i przepisów podatkowych

Blog2023-05-15T09:17:34+02:00
1505, 2023

Wynagrodzenie za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy

15 maja, 2023|Tagi: , , , |

Jakie wynagrodzenie przysługuje za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy? Urlop opiekuńczy jest całkowicie nieodpłatny i jest to tak naprawdę odmiana urlopu bezpłatnego. W przypadku zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia za taki dzień lub godzinę nieobecności. Jak prawidłowo obniżyć wynagrodzenie o czas urlopu opiekuńczego? Urlop opiekuńczy jest odmianą urlopu bezpłatnego, [...]

405, 2023

Urlop opiekuńczy

4 maja, 2023|Tagi: , , |

W jakich przypadkach można skorzystać z urlopu opiekuńczego? Urlop opiekuńczy - kto i w jakich przypadkach może z niego skorzystać? Z nowego urlopu opiekuńczego, wynikającego z art. 1731 Kodeksu pracy, można skorzystać w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Kto [...]

2104, 2023

Wymiar zwolnienia z tytułu siły wyższej

21 kwietnia, 2023|Tagi: , , |

Jaki wymiar ma nowe zwolnienie z tytułu siły wyższej? Nowy urlop od siły wyższej, z którego będzie można skorzystać od 26 kwietnia br. przysługuje pracownikom w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Ma więc wymiar analogiczny do zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat. Od czego zależy, czy zwolnienie będzie udzielane w dniach czy w godzinach? Wybór sposobu [...]

1804, 2023

Zwolnienie ze względu na siłę wyższą

18 kwietnia, 2023|

Zwolnienie ze względu na siłę wyższą Od 26 kwietnia br. pojawia się nowa absencja związana z rodzicielstwem, która jest konsekwencją wdrożenia do Kodeksu pracy dyrektywy work-life balance. Instytucja ta to zwolnienie ze względu na siłę wyższą w pilnych sprawach rodzinnych, i została uregulowana w art. 1481 KP. Kto może zawnioskować o zwolnienie z tytułu siły wyższej? Każdy pracownik, gdyż nie [...]

802, 2023

Jak powinna wyglądać aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku z wdrożeniem pracy zdalnej?

8 lutego, 2023|

Jak powinna wyglądać aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku z wdrożeniem pracy zdalnej? Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy zdalnej, wynikającej z nowych przepisów Kodeksu pracy każdy pracownik musi zostać poinformowany przez pracodawcę, o tym kto z firmy jest odpowiedzialny za współpracę z nim w trakcie wykonywania pracy zdalnej oraz jakie osoby mogą dokonywać kontroli. Ponadto należy formalnie wskazać [...]

102, 2023

W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna?

1 lutego, 2023|

W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna? Zgodnie z nową definicją pracy zdalnej miejsce pracy musi być wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Może być nim miejsce zamieszkania pracownika, ale również inne miejsca, na które pracodawca wyrazi zgodę. Przemawia za tym zwrot „w tym”, który został wykorzystany w przepisie wprowadzanym do Kodeksu pracy. Czy w uzgodnieniu wdrażającym [...]

2501, 2023

W jaki sposób będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną?

25 stycznia, 2023|

Jak będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną? Wycofanie zgody będzie zależało od tego, w jakim trybie praca zdalna została wprowadzona, i czy jest ona stosowana od początku zatrudnienia danego pracownika. Szczególny tryb cofnięcia zgody na pracę zdalną jest ponadto konsekwencją poważnych  uchybień, które zostaną wykazane w trakcie kontroli pracownika zdalnego. Jak wycofać zgodę na pracę zdalną, jeśli zatrudniliśmy [...]

1901, 2023

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej?

19 stycznia, 2023|

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej? 13 stycznia Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej i ostatecznie 16 stycznia ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta, który zgodnie z Konstytucją ma 21 dni na podpisanie ustawy. Kiedy ustawa wejdzie w życie? Jedna z senackich poprawek dotyczyła wydłużenia vacatio legis [...]

401, 2023

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej?

4 stycznia, 2023|

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej? W regulaminie pracy zdalnej nie musi być żadnych regulacji w zakresie czasu pracy, gdyż co do zasady nie różni się on od ogólnych zasad obowiązujących przy pracy stacjonarnej, ale warto te zagadnienia jednak uszczegółowić. Ponadto warto opisać zasady składania wniosków o pracę zdalną okazjonalną, czy też dotyczących innych absencji. Czy opisywać [...]

2812, 2022

Jakie zagadnienia muszą być ujęte w regulaminie pracy zdalnej?

28 grudnia, 2022|

Jakie zagadnienia muszą być uregulowane w regulaminie pracy zdalnej? Regulamin lub porozumienie dotyczące pracy zdalnej muszą zawierać przepisy dotyczące 8 zagadnień, z których aż 3 są powiązane z kontrolami pracownika. Poza tym muszą być uregulowane kwestie związane z rozliczaniem kosztów, komunikacją oraz na pograniczu z IT. Czy regulamin pracy zdalnej dotyczy wszystkich pracowników? Nie, jednym z pierwszych przepisów w regulaminie [...]

Przejdź do góry