Praktyczne Szkolenia - Blog

Najnowsze informacje z prawa pracy i przepisów podatkowych

Blog2023-05-15T09:17:34+02:00
606, 2023

Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego

6 czerwca, 2023|Tagi: , , |

Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego Jakie są obecnie zasady udzielania urlopu rodzicielskiego? Urlop rodzicielski jest samodzielnym uprawnieniem pracowniczym, niezależnym od urlopu macierzyńskiego. Usunięto bowiem warunek, że urlopu rodzicielskiego udzielać należy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dzięki zliberalizowaniu zasad podziału urlopu na części i zniesieniu przypadków, gdy niewykorzystana część urlopu przepadała, można go bardziej elastycznie udzielać. Czy ojciec dziecka nabędzie prawo do [...]

1505, 2023

Wynagrodzenie za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy

15 maja, 2023|Tagi: , , , |

Jakie wynagrodzenie przysługuje za zwolnienie z tytułu siły wyższej i urlop opiekuńczy? Urlop opiekuńczy jest całkowicie nieodpłatny i jest to tak naprawdę odmiana urlopu bezpłatnego. W przypadku zwolnienia od pracy z tytułu siły wyższej pracownik zachowuje prawo do połowy wynagrodzenia za taki dzień lub godzinę nieobecności. Jak prawidłowo obniżyć wynagrodzenie o czas urlopu opiekuńczego? Urlop opiekuńczy jest odmianą urlopu bezpłatnego, [...]

405, 2023

Urlop opiekuńczy

4 maja, 2023|Tagi: , , |

W jakich przypadkach można skorzystać z urlopu opiekuńczego? Urlop opiekuńczy - kto i w jakich przypadkach może z niego skorzystać? Z nowego urlopu opiekuńczego, wynikającego z art. 1731 Kodeksu pracy, można skorzystać w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Kto [...]

2104, 2023

Wymiar zwolnienia z tytułu siły wyższej

21 kwietnia, 2023|Tagi: , , |

Jaki wymiar ma nowe zwolnienie z tytułu siły wyższej? Nowy urlop od siły wyższej, z którego będzie można skorzystać od 26 kwietnia br. przysługuje pracownikom w wymiarze 2 dni lub 16 godzin. Ma więc wymiar analogiczny do zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat. Od czego zależy, czy zwolnienie będzie udzielane w dniach czy w godzinach? Wybór sposobu [...]

1804, 2023

Zwolnienie ze względu na siłę wyższą

18 kwietnia, 2023|

Zwolnienie ze względu na siłę wyższą Od 26 kwietnia br. pojawia się nowa absencja związana z rodzicielstwem, która jest konsekwencją wdrożenia do Kodeksu pracy dyrektywy work-life balance. Instytucja ta to zwolnienie ze względu na siłę wyższą w pilnych sprawach rodzinnych, i została uregulowana w art. 1481 KP. Kto może zawnioskować o zwolnienie z tytułu siły wyższej? Każdy pracownik, gdyż nie [...]

802, 2023

Jak powinna wyglądać aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku z wdrożeniem pracy zdalnej?

8 lutego, 2023|

Jak powinna wyglądać aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia w związku z wdrożeniem pracy zdalnej? Najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy zdalnej, wynikającej z nowych przepisów Kodeksu pracy każdy pracownik musi zostać poinformowany przez pracodawcę, o tym kto z firmy jest odpowiedzialny za współpracę z nim w trakcie wykonywania pracy zdalnej oraz jakie osoby mogą dokonywać kontroli. Ponadto należy formalnie wskazać [...]

102, 2023

W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna?

1 lutego, 2023|

W jakim miejscu może być wykonywana praca zdalna? Zgodnie z nową definicją pracy zdalnej miejsce pracy musi być wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Może być nim miejsce zamieszkania pracownika, ale również inne miejsca, na które pracodawca wyrazi zgodę. Przemawia za tym zwrot „w tym”, który został wykorzystany w przepisie wprowadzanym do Kodeksu pracy. Czy w uzgodnieniu wdrażającym [...]

2501, 2023

W jaki sposób będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną?

25 stycznia, 2023|

Jak będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną? Wycofanie zgody będzie zależało od tego, w jakim trybie praca zdalna została wprowadzona, i czy jest ona stosowana od początku zatrudnienia danego pracownika. Szczególny tryb cofnięcia zgody na pracę zdalną jest ponadto konsekwencją poważnych  uchybień, które zostaną wykazane w trakcie kontroli pracownika zdalnego. Jak wycofać zgodę na pracę zdalną, jeśli zatrudniliśmy [...]

1901, 2023

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej?

19 stycznia, 2023|

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej? 13 stycznia Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej i ostatecznie 16 stycznia ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta, który zgodnie z Konstytucją ma 21 dni na podpisanie ustawy. Kiedy ustawa wejdzie w życie? Jedna z senackich poprawek dotyczyła wydłużenia vacatio legis [...]

401, 2023

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej?

4 stycznia, 2023|

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej? W regulaminie pracy zdalnej nie musi być żadnych regulacji w zakresie czasu pracy, gdyż co do zasady nie różni się on od ogólnych zasad obowiązujących przy pracy stacjonarnej, ale warto te zagadnienia jednak uszczegółowić. Ponadto warto opisać zasady składania wniosków o pracę zdalną okazjonalną, czy też dotyczących innych absencji. Czy opisywać [...]

Przejdź do góry