Praktyczne Szkolenia - Blog

Najnowsze informacje z prawa pracy i przepisów podatkowych

Blog2022-06-24T15:33:40+02:00
2501, 2023

W jaki sposób będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną?

25 stycznia, 2023|

Jak będzie można wycofać zgodę pracodawcy na pracę zdalną? Wycofanie zgody będzie zależało od tego, w jakim trybie praca zdalna została wprowadzona, i czy jest ona stosowana od początku zatrudnienia danego pracownika. Szczególny tryb cofnięcia zgody na pracę zdalną jest ponadto konsekwencją poważnych  uchybień, które zostaną wykazane w trakcie kontroli pracownika zdalnego. Jak wycofać zgodę na pracę zdalną, jeśli zatrudniliśmy [...]

1901, 2023

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej?

19 stycznia, 2023|

Kiedy i w jakim kształcie wejdą w życie przepisy o pracy zdalnej? 13 stycznia Sejm odrzucił poprawki Senatu dotyczące nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie wprowadzenia pracy zdalnej i ostatecznie 16 stycznia ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta, który zgodnie z Konstytucją ma 21 dni na podpisanie ustawy. Kiedy ustawa wejdzie w życie? Jedna z senackich poprawek dotyczyła wydłużenia vacatio legis [...]

401, 2023

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej?

4 stycznia, 2023|

Jakie dodatkowe postanowienia warto wprowadzić do regulaminu pracy zdalnej? W regulaminie pracy zdalnej nie musi być żadnych regulacji w zakresie czasu pracy, gdyż co do zasady nie różni się on od ogólnych zasad obowiązujących przy pracy stacjonarnej, ale warto te zagadnienia jednak uszczegółowić. Ponadto warto opisać zasady składania wniosków o pracę zdalną okazjonalną, czy też dotyczących innych absencji. Czy opisywać [...]

2812, 2022

Jakie zagadnienia muszą być ujęte w regulaminie pracy zdalnej?

28 grudnia, 2022|

Jakie zagadnienia muszą być uregulowane w regulaminie pracy zdalnej? Regulamin lub porozumienie dotyczące pracy zdalnej muszą zawierać przepisy dotyczące 8 zagadnień, z których aż 3 są powiązane z kontrolami pracownika. Poza tym muszą być uregulowane kwestie związane z rozliczaniem kosztów, komunikacją oraz na pograniczu z IT. Czy regulamin pracy zdalnej dotyczy wszystkich pracowników? Nie, jednym z pierwszych przepisów w regulaminie [...]

1412, 2022

Jak wprowadzić regulamin pracy zdalnej?

14 grudnia, 2022|

Jak wprowadzić regulamin pracy zdalnej? Praca zdalna będzie wprowadzana w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub zgodnie z zapisami w regulaminie. Postanowienia regulaminu muszą być skonsultowane z przedstawicielami załogi. W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, lub gdy w trybie przyjętym w nowelizacji nie dojdzie do zawarcia porozumienia ze stroną związkową, podstawą wprowadzenia pracy zdalnej jest regulamin. Czy każdy [...]

712, 2022

Obowiązki BHP a praca zdalna

7 grudnia, 2022|

Jakie obowiązki ze sfery bhp musi spełnić pracodawca, aby wdrożyć pracę zdalną? Wdrożenie pracy zdalnej będzie sporym obciążeniem dla działów BHP, gdyż na ich barkach spoczywa szereg obowiązków, które trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej. W niektórych firmach trzeba będzie całą załogę poddać procesowi szkoleń okresowych z bhp, a oprócz tego dla wszystkich pracowników, którzy będą pracowali zdalnie trzeba [...]

3011, 2022

Czy pracę zdalną można wdrożyć całkowicie elektronicznie?

30 listopada, 2022|

Czy pracę zdalną można wdrożyć całkowicie elektronicznie? Praca zdalna wymaga dokonania uzgodnienia z pracownikiem oraz zapoznania go z wieloma procedurami wewnętrznymi. Na szczęście wszystkie dokumenty mogą mieć postać papierową lub elektroniczną, a więc da się wdrożyć pracę zdalną nie używając ani jednej kartki papieru. Czy uzgodnienie pracy zdalnej może zostać dokonane w sposób elektroniczny? Ustawodawca posłużył się w przepisach o [...]

2311, 2022

Jakie dokumenty trzeba będzie przygotować, aby wdrożyć pracę zdalną?

23 listopada, 2022|

Zbliża się czas wdrożenia pracy zdalnej, gdyż na najbliższym posiedzeniu Sejmu 30 listopada odbędzie się czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy, która wprowadza pracę zdalną w miejsce dotychczasowej telepracy. Wdrożenie pracy zdalnej nie będzie łatwe, gdyż trzeba będzie przygotować ok. 10 dokumentów, aby przeprowadzić ten proces. Na szczęście ustawodawca wydłużył vacatio legis z 14 dni do 2 miesięcy, a więc mamy [...]

1611, 2022

W jakich przypadkach będzie możliwa kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie?

16 listopada, 2022|

W jakich przypadkach będzie możliwa kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie? Ustawa przewiduje kontrolę pracowników zdalnych w trzech obszarach: (1) wykonywania pracy, (2) BHP, (3) przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Zasady wykonywania kontroli powinny zostać przez pracodawców opisane w regulaminach/porozumieniach dotyczących pracy zdalnej. Kto może dokonywać kontroli w domu pracownika? Decyzja w [...]

911, 2022

Jak ustalić ryczałt za prąd i internet pracownikowi wykonującemu pracę zdalną?

9 listopada, 2022|

Ustawodawca nie zdecydował się na precyzyjne określenie kwot, czy też szczegółowych zasad ustalania takiego ryczałtu, pozostawiając to stronom stosunku pracy. Jest to jednak jeden z ośmiu obligatoryjnych elementów regulaminu/porozumienia wdrażającego pracę zdalną. Czy przy każdej pracy zdalnej musi być wypłacany ryczałt? Nie, ryczałt jest obowiązkowy tylko w przypadku pracy zdalnej całkowitej i częściowej. Pracodawcy, u których załoga będzie korzystać tylko [...]

Przejdź do góry