ZUS dofinansuje projekty na poprawę BHP

11 czerwca, 2021|

Od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. można składać do ZUS wnioski  o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Wnioski takie mogą składać płatnicy składek [...]

Nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości

10 czerwca, 2021|

Trwają obecnie prace legislacyjne mające na celu zastąpienie dotychczasowych przepisów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów umożliwiających wyrywkowe kontrole trzeźwości, czy też kontrole na obecność w [...]

Od 1 czerwca wzmożone kontrole PIP na budowach

9 czerwca, 2021|

Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała rozpoczęcie 1 czerwca 2021 ogólnopolskiej akcji kontroli na małych budowach, które przodują w ilości zagrożeń wypadkowych oraz zawodowych. Z przeprowadzonych w ubiegłych latach kontroli wynika, że w 90 procentach kontrolowanych firm [...]

Cudzoziemcy mogą występować o nadanie PESEL

8 czerwca, 2021|

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 1 czerwca cudzoziemcy mogą występować o nadawanie numeru PESEL do celów podatkowych. Numer PESEL umożliwi zalogowanie się do usługi e-PIT a także pozwoli na składanie zaznania podatkowego przy użyciu aplikacji [...]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca

7 czerwca, 2021|

Kolejny raz został przedłużony okres przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - tym razem do 25 czerwca 2021. Zasady jego przysługiwania nie uległy zmianie - trzeba pamiętać, że zasiłek nie przysługuje, jeśli jeden z rodziców dziecka może [...]

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej – książka już w przedsprzedaży!

1 czerwca, 2021|

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO jest już dostępna na stronach wydawnictwa Beck. Książka jest pierwszym na rynku polskim praktycznym poradnikiem ułatwiającym prowadzenie dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej. Jej współautorami są specjaliści-praktycy [...]

31 maja upływa termin wpłaty I raty na ZFSŚ

26 maja, 2021|

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do 31 maja 2021 pracodawcy, u których funkcjonuje ZFSŚ mają obowiązek odprowadzić na ten fundusz I ratę - kwotę stanowiącą co [...]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 6 czerwca 2021

24 maja, 2021|

Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego został przedłużony do dnia 6 czerwca br. Warunki i zasady jego przyznawania nie uległy zmianie. Nadal należy pamiętać, że zasiłek nie przysługuje rodzicowi, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić [...]

Praca zdalna – 12 dni w ciągu roku na wniosek pracownika

21 maja, 2021|

Projekt dotyczący pracy zdalnej przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii został skierowany do konsultacji ustawowych. Regulacje mają być ważnym elementem ogłoszonego Nowego Polskiego Ładu. Nowością w stosunku do projektu z 19 marca 2021 roku [...]

Kara UODO za naruszenia przepisów dla Cyfrowy Polsat

20 maja, 2021|

Prezes UODO nałożył na Cyfrowy Polsat S.A karę pieniężną w wysokości ponad 1,1 mln zł za naruszenia przepisów RODO, wynikające z braku wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy współpracy z firmą kurierską. Spółka zgłaszała z [...]

Główne założenia Polskiego Ładu w zakresie podatków i płac

19 maja, 2021|

Ogłoszony 15 maja przez PIS Nowy Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy który ma pomóc przejść przez popandemiczny okres i przezwyciężyć gospodarcze skutki koronawirusa. Oprócz kwestii finansów służby zdrowia, mieszkań czy emerytur pojawiły się kwestie dotyczące [...]

Zmiany na PUE ZUS

18 maja, 2021|

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził od 16 maja 2021 r. nowe funkcje na PUE ZUS. Są to między innymi: możliwość otwierania i podglądu formularza anulowanego zaświadczenia AZLA, możliwość zamówienia przez płatnika archiwalnych zaświadczeń lekarskich swoich ubezpieczonych [...]

Jak wypełniać formularze zgłoszeniowe ZUS ZUA i ZUS ZZA?

14 maja, 2021|

Tak jak pisaliśmy na naszej stronie 6 maja, już od najbliższego poniedziałku w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba będzie podawać informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń przed 16 maja [...]

Projekt zmian w Kodeksie pracy – kontrole trzeźwości pracowników

10 maja, 2021|

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt zmian przepisów Kodeksu pracy, mający na celu określenie podstaw przeprowadzania wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców.  Kontrole miałyby obejmować  testy na obecność w organizmie alkoholu ale także [...]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja

7 maja, 2021|

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu do 23 maja prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy żłobek, przedszkole lub placówka opiekuńcza są zamknięte w związku z COVID-19, i opiekunowie dzieci lub dorosłych osób niepełnosprawnych nie [...]

Zmiany w zgłoszeniach do ZUS

6 maja, 2021|

Pracodawcy od 16 maja 2021 r. będą mieli obowiązek informowania ZUS  o wykonywanym zawodzie osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. W zaktualizowanych wzorach ZUS ZUA i ZUS ZZA przy zgłoszeniu nowych pracowników i zleceniobiorców będzie wpisywany 6-cio [...]

Szczepienia w zakładach pracy

5 maja, 2021|

KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIS i CeZ opracowały wspólnie wytyczne dotyczące organizacji i realizacji szczepień przeciwko COVID-19 w zakładach pracy. Do programu mogą przystąpić pojedynczy pracodawcy, grupy pracodawców (np. z jednego budynku, grupa kapitałowa itp.), [...]

Oddanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

29 kwietnia, 2021|

Pierwszy maja przypada w tym roku w sobotę, co oznacza konieczność oddania pracownikom innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Potwierdza to art. 130. § 2. Kodeksu pracy: "Każde święto występujące w okresie [...]

Wczytaj więcej...