Czy można zakazać symboli religijnych w pracy? Wyrok TSUE

5 grudnia, 2023|

28 listopada 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zakaz noszenia w miejscu pracy przez urzędników UE symboli religijnych nie jest dyskryminujący, o ile jest stosowany w sposób ogólny, wobec wszystkich pracowników i sprowadzony tylko [...]

Ocena okresowa pracownika – wyrok SN

29 listopada, 2023|

Czy dokonując oceny okresowej pracownika należy się odnosić do staranności działań, czy do rezultatów tych działań? Na powyższe pytanie odpowiedzi udziela wyrok, jaki wydał 8 listopada 2023 roku Sąd Najwyższy (sygn. akt I PSKP 42/22). [...]

Dłuższa praca w urzędach – przepisy Zarządzenia

28 listopada, 2023|

Od 17 listopada 2023 roku weszły w życie przepisy, które nakazują szefom urzędów obsługujących interesantów ustalić godziny ich otwarcia tak, aby przynajmniej w jednym dniu tygodnia były one dostępne od godz. 8 do 18 (Zarządzenie [...]

Wydatki na wyjazd integracyjny osób na B2B a koszt podatkowy

27 listopada, 2023|

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 19 października 2023 roku że wydatki na imprezy integracyjne dla osób współpracujących z firmą na podstawie tzw. umów B2B mają charakter reprezentacyjny i nie mogą być kosztem podatkowym. [...]

24 grudnia niedzielą handlową?

24 listopada, 2023|

W związku z tym, że w 2023 roku jedna z siedmiu niedziel handlowych wypada w Wigilię, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Federacja Konsumentów apelowały o zmianę jej terminu w grudniu. Organizacje te domagały się [...]

Przerwy na karmienie a informacja o warunkach zatrudnienia

23 listopada, 2023|

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zajęło stanowisko w kwestii ujmowania w nowej informacji  o warunkach zatrudnienia przerwy na karmienie piersią. Po zmianach w Kodeksie pracy, które weszły 26 kwietnia 2023 r. (Ustawa z dnia 9 [...]

Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego

22 listopada, 2023|

Czy policja może kontrolować trzeźwość pracownika także w jego domu, w trakcie pracy zdalnej? Takie pytanie pojawiło się w związku z wprowadzeniem do kodeksu pracy przepisów o kontroli trzeźwości (Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 [...]

Wyrok TSUE w sprawie zaświadczeń A1

20 listopada, 2023|

16 listopada 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok (sygn. C422/22) w którym orzekł, że w sytuacji, gdy ZUS chce z urzędu anulować zaświadczenie A1, które potwierdza podleganie pod polski system ubezpieczeń społecznych, nie ma [...]

Składki zleceniobiorcy który utracił status studenta – interpretacja ZUS

15 listopada, 2023|

ZUS wydał 25 września 2023 roku indywidualną interpretację (DI/200000/43/890/2023), w której odpowiedział na pytanie, czy w kontekście składek ZUS od umowy zlecenia przesądzające jest to, jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca w dniu wypłaty wynagrodzenia, czy może [...]

Niedziela handlowa w Wigilię?

13 listopada, 2023|

W 2023 roku druga niedziela handlowa w grudniu przypada w Wigilię, 24 grudnia. Zgodnie z ustawą  art. 8 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne [...]

Dzień wolny za 11 listopada

8 listopada, 2023|

Zgodnie z Kodeksem pracy za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela należy pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę i pracującemu od poniedziałku do piątku udzielić dodatkowego dnia wolnego (art. 130 § 2 KP). [...]

Stanowisko ZUS – dofinansowanie posiłków dla pracowników

7 listopada, 2023|

Od 1 września 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 728) została podwyższona kwota zwolnienia ze składek ZUS [...]

Wymagania dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory

6 listopada, 2023|

W Dzienniku Ustaw 2 listopada 2023 roku ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 2023 r., poz 2367), wdrażająca dyrektywę Rady 90/270/EWG z [...]

Prawo do prywatności osoby publicznie znanej

3 listopada, 2023|

W wyroku z 13 lipca 2023 roku (sygn. akt III OSK 595/22) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że opublikowanie informacji na swój temat w Internecie nie oznacza zgody na przetwarzanie danych osobowych i nie jest jednoznaczne [...]

Terminy korekt dokumentów rozliczeniowych – ZUS

2 listopada, 2023|

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina na swojej stronie internetowej o obowiązujących od 2022 roku nowych terminach złożenia korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RSA. I tak: do 1 stycznia 2024 można składać korekty [...]

Wyrok SN w sprawie treści świadectwa pracy

31 października, 2023|

12 października 2023 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok w którym potwierdził, że nie jest konieczne wypełnienie świadectwa pracy informacjami odnośnie zatrudnienia w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 roku (sygn. akt [...]

Wydatki na napoje dla samozatrudnionych kosztem? Wyrok NSA

30 października, 2023|

W wyroku z dnia 11 października 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że poczęstunek w firmowej kuchni dla osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub samozatrudnienia nie mogą być uznane za koszty, gdyż nie [...]

Zmiana czasu z letniego na zimowy

27 października, 2023|

Zgodnie z Rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 (Dz.U. z 2022 r. poz. 539) w najbliższy weekend, w nocy z [...]

Jak liczyć termin rozpatrzenia wniosku o pracę zdalną?

26 października, 2023|

W praktyce stosowania pracy zdalnej na mocy przepisów znowelizowanego Kodeksu pracy pojawiło się pytanie, jak traktować sobotę przy wyliczeniu terminu siedmiu dni roboczych na odpowiedź w sprawie wniosku o pracę zdalną dla pracownika uprzywilejowanego? Dla [...]

Przedłużenie umowy o pracę na okres próbny a nieobecności

23 października, 2023|

Zgodnie z zapisami art. 25 § 21 Kodeksu pracy strony zawierające umowę na okres próbny mogą w niej uzgodnić, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika [...]

Wyrok TSUE – wynagrodzenie za nadgodziny dla niepełnoetatowców

20 października, 2023|

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 19 października 2023 roku wyrok (C-660/20) w którym potwierdził jednoznacznie, iż wynagradzanie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkami za nadgodziny tylko wtedy, gdy łączny wymiar godzin [...]

Posiłki dla pracowników a finansowanie z ZFŚS

19 października, 2023|

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej udzieliło 26 lipca 2023 roku odpowiedzi odnośnie finansowania posiłków dla pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, stwierdzając,  że takie praktyki są niezgodne z prawem. Pracodawca ma obowiązek finansować posiłki pracownikom [...]