Termin pobytu obywateli Ukrainy w Polsce – planowane zmiany

31 maja, 2023|

Ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw została podpisana 29 [...]

Nowy projekt ustawy o sygnalistach – maj 2023

29 maja, 2023|

W czwartek, 25 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się kolejna wersja ustawy o sygnalistach, której zadaniem jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października [...]

Projekt przepisów o delegowaniu kierowców

25 maja, 2023|

23 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, mający na celu dostosowanie polskich przepisów do prawa unijnego w ramach Pakietu Mobilności. Przepisy mają dotyczyć przewoźników, którzy mają siedzibę w innym [...]

Wyrok TSUE – prawo do uzyskania kopii danych osobowych

24 maja, 2023|

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (C-487/21) orzekł, że zgodnie z art. 15 ust. 3 zdanie pierwsze RODO prawo do uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu oznacza, [...]

Projekt Rozporządzenia – zmiany we wzorach zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

23 maja, 2023|

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt Rozporządzenia wprowadzającego między innymi nowe kody identyfikacyjne pozwalające na właściwą identyfikację osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Konieczność zmian wynika między innymi z wprowadzenia do Kodeksu pracy urlopu opiekuńczego oraz [...]

Projekt rozporządzenia o zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

19 maja, 2023|

16 maja 2023 roku na stronie RCL pojawił się projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich [...]

Nowy wzór świadectwa pracy

16 maja, 2023|

15 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, zawierające wzór nowego świadectwa. W nowym dokumencie znalazły się [...]

Nowe zasady wynagradzania młodocianych – projekt rozporządzenia

12 maja, 2023|

8 maja na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania . Zgodnie z jego zapisami podwyższony miałby być stosunek procentowy wynagrodzenia młodocianego [...]

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

11 maja, 2023|

17 maja wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2023 r, poz 879) Reguluje ono miedzy innymi zasady przechowywania [...]

Stanowisko GIP w sprawie kontroli przyczyn odmowy pracy zdalnej

9 maja, 2023|

Ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy wprowadziły szereg nowych wykroczeń przeciwko prawom pracownika, w tym między innymi nowe kary za naruszenie przepisów o rozpatrywaniu wniosków uprzywilejowanych pracowników o przyznanie możliwości pracy zdalnej lub zmianę warunków zatrudnienia na [...]

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok

8 maja, 2023|

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą do 22 maja 2023 roku muszą złożyć dokumenty ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2023 r., uwzględniając w nich roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. [...]

Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony do 30 czerwca 2023

28 kwietnia, 2023|

28 kwietnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia [...]

Płaca minimalna – jaka podwyżka w 2024 roku?

27 kwietnia, 2023|

W styczniu 2023 roku wynagrodzenie minimalne zostało podniesione do kwoty 3490 złotych brutto, czyli o 480 złotych więcej niż w poprzednim roku. Kolejna podwyżka zaplanowana jest od 1 lipca 2023 i od tej daty płaca [...]

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zapłaty zaległych składek

24 kwietnia, 2023|

30 marca 2023 roku Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną (sygn. DD3.8203.1.2023) potwierdzającą, że zapłata przez pracodawcę z własnych środków zaległych składek ZUS, które powinny być zapłacone z dochodu ubezpieczonego, nie stanowi dla pracownika przychodu. Zapłata [...]

Nowy newsletter – zmiany w czasie pracy od 26 kwietnia

19 kwietnia, 2023|

Już jutro zaczynamy wysyłkę naszego najnowszego newslettera - tym razem jest on poświęcony zmianom w czasie pracy, które wejdą w życie od 26 kwietnia 2023 roku. Chętnych zapraszamy do zapisów na newsletter na naszą stronę [...]

Praca z domu a wyższe koszty pracownicze – stanowisko Ministerstwa Finansów

17 kwietnia, 2023|

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na pytanie, czy pracownicy pracujący zdalnie z miejsca zamieszkania zachowają prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, jeżeli do tej pory takie prawo mieli i z niego korzystali. Resort jednoznacznie potwierdził, że „podwyższone [...]