Czy zawsze należy wydać informację o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej?

22 września, 2021|

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wydało 25 sierpnia stanowisko, w którym odpowiedziało na pytanie, czy obowiązek wydania informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej jest także wtedy, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę następuje ponowne nawiązanie z pracownikiem [...]

Nowe zasady wydawania uprawnień dla kierowców zawodowych

21 września, 2021|

Uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do rozwiązań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, ale również wprowadza zmiany między innymi w szkoleniach kierowców wykonujących lub [...]

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych obowiązujące od 18 września

20 września, 2021|

Niektóre z przepisów opublikowanej 3 września w Dzienniku Ustaw ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. poz. 1621) zaczęły obowiązywać już od 18 września. Są to między innymi: - rozszerzony został krąg osób [...]

Nowelizacja ustawy uszczelniającej zakaz handlu w niedzielę

17 września, 2021|

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła w czwartek 16 września poprawki do nowelizacji ustawy, która ma uszczelnić zakaz handlu w niedzielę i święta. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te sklepy, [...]

Weryfikowanie przez pracodawcę uprawnień do kierowania pojazdami

16 września, 2021|

Prezesa UODO na wniosek pracodawcy rozstrzygnął wątpliwości, czy obowiązujące przepisy uprawniają pracodawcę do bieżącej weryfikacji uprawnień pracowników do kierowania pojazdami.Według UODO możliwe jest to na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 22[1] § 1 [...]

Płaca minimalna w 2022 roku – rozporządzenie Rady Ministrów

15 września, 2021|

Na posiedzeniu w dniu 14 września 2021 Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. Stawka godzinowa wyniesie 19,70 złotych (o 1,40 złotego więcej niż w 2021 roku), a pensja [...]

Pracodawcy bez dostępu do informacji o szczepieniach pracowników?

14 września, 2021|

30 sierpnia pisaliśmy o projekcie ustawy, która dałaby pracodawcom możliwość sprawdzenia, czy pracownicy są w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19, czy przebyli zakażenie lub czy posiadają ważny negatywny wynik testu diagnostycznego. Projekt nie został jednak przekazany [...]

Praca cudzoziemców – nowe przepisy

8 września, 2021|

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest już na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Celem projektu jest przede wszystkim usprawnienie procesu udzielania cudzoziemcom zezwoleń [...]

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

3 września, 2021|

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw została dzisiaj ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. poz. 1621  ). Ustawa zmienia między innymi przepisy dotyczące tzw. emerytur czerwcowych, wprowadza nowe zasady zliczania okresów niezdolności [...]

Wyższe odpisy na ZFSŚ w 2022 roku

1 września, 2021|

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2022 rok zakłada między innymi zmiany w podstawie naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jeżeli projekt zostanie przyjęty w obecnej formie, to wysokość [...]

Nowe przepisy pozwolą sprawdzać, kto z pracowników jest zaszczepiony

30 sierpnia, 2021|

Rząd ma się zająć na pierwszym wrześniowym posiedzeniu projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. [...]

Udzielanie pracownikom urlopów trwających krócej niż 14 dni

25 sierpnia, 2021|

30 lipca 2021 roku Państwowa Inspekcja pracy zajęła stanowisko w  sprawie udzielania pracownikom urlopów trwających krócej niż 14 dni. Stanowisko to jest odniesieniem do pisma wewnętrznego adresowanego do rzecznika prasowego Głównego Inspektoratu Pracy od Departamentu [...]

Nowe wzory deklaracji dla pracodawców dokonujących wpłat na PFRON

20 sierpnia, 2021|

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia nowych wzorów deklaracji składanych przez pracodawców do PFRON. Projekt jest obecnie w trakcie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, a zmiany dotyczą między innymi nowego [...]

Zabezpieczanie służbowych nośników z danymi – kara UODO

18 sierpnia, 2021|

UODO nałożył na Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu administracyjną karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Kara została nałożona po zgłoszeniu przez Prezesa Sądu naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na zagubieniu przez kuratora sądowego niezaszyfrowanego pendrive [...]

Projekt zmian w ustawie PPE, IKE i IKZE

16 sierpnia, 2021|

Wiceminister rodziny i polityki społecznej przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, którego zadaniem jest przede wszystkim zminimalizowanie obowiązków administracyjnych ciążących [...]

Ustawa covidowa a związki zawodowe

13 sierpnia, 2021|

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zaakceptowała zmianę do nowelizacji tzw. ustawy antycovidowej (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Nowelizacja przewiduje, [...]

Stan konta ubezpieczonego – informacje na PUE ZUS

11 sierpnia, 2021|

Ubezpieczeni mogą sprawdzać stan swojego konta za 2020 rok logując się na PUE ZUS. Informacje o stanie konta nie będą wysyłane przez ZUS w formie papierowej, więc jest to jedyny sposób pozyskania informacji o stanie [...]

Profil na PUE ZUS dla każdego płatnika

9 sierpnia, 2021|

Pracodawcy zatrudniający do 5 osób są obecnie zwolnieni z obowiązku zakładania profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS . Przygotowywana nowelizacja przepisów ubezpieczeń społecznych zmieni ten stan, zobowiązując wszystkich płatników składek do założenia od 1 [...]

Zmiany w czasie pracy kierowców – projekt nowelizacji

2 sierpnia, 2021|

Wdrożenie unijnego pakietu mobilności w branży transportowej przyniesie nie tylko zmiany związane stricte z tematem delegowania i wynagrodzeń, ale także wiele innych niespodziewanych. Przede wszystkim z ustawy zniknie autonomiczna definicja podróży służbowej kierowcy, a w [...]