Kto jest zobowiązany do składania do PFRON deklaracji DEK-R?

29 listopada, 2021|

Złożyć deklarację DEK-R powinni ci pracodawcy, którzy zobowiązani byli do dokonania wpłaty na PFRON za chociaż jeden miesiąc. Do tej  grupy należą między innymi przedsiębiorcy prowadzący zakład pracy chronionej, przedsiębiorcy u których zatrudnienie wynosi co [...]

Ustawa o cudzoziemcach – planowane zmiany

26 listopada, 2021|

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych zarekomendowała w zeszłym tygodniu przyjęcie do projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach poprawki, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł powiadomić o podjęciu pracy przez cudzoziemca nie w dniu rozpoczęcia pracy, [...]

Nowy newsletter Praktycznych Szkoleń już w wysyłce

25 listopada, 2021|

Listopadowy numer newslettera, będący podsumowaniem konferencji online "Elektronizacja dokumentacji pracowniczej - wyzwania dla działów HR" jest już rozsyłany do naszych klientów. Chętnych do otrzymywania comiesięcznego newslettera zapraszamy do zapisów na stronę główną.  

Polski Ład opublikowany w Dzienniku Ustaw

24 listopada, 2021|

Ustawa z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zwana "Polskim Ładem" została w dniu 23 listopada [...]

Czas obowiązkowego szkolenia – czy należy zaliczyć do czasu pracy?

22 listopada, 2021|

28 października 2021 Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku o sygnaturze  C-909/19 odpowiedział na pytanie, czy czas przeznaczony przez pracownika na obowiązkowe szkolenie należy zaliczyć do czasu pracy. Według Trybunału okres, w którym pracownik odbywa obowiązkowe, [...]

Obniżenie kwoty wolnej od egzekucji – projekt ustawy

19 listopada, 2021|

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP przedstawiła projekt ustawy, który zakłada  obniżenie kwoty wolnej od egzekucji do 85% minimalnego wynagrodzenia (obecnie kwota ta to równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę), a w przypadku wynagrodzenia osoby [...]

Ustawa o uprawnieniach kierowców zawodowych już w Dzienniku Ustaw

16 listopada, 2021|

KPRP poinformowała o podpisaniu przez Prezydenta ustawy o uprawnieniach kierowców zawodowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim szkolenia osób, które wykonują lub zamierzają wykonywać przewóz drogowy na stanowisku kierowcy, wprowadza cyfryzację obiegu dokumentów w procesie kształcenia kierowców [...]

Projekt nowej ustawy o obronie Ojczyzny z punktu widzenia pracodawcy

15 listopada, 2021|

26 października rząd przedstawił założenia projektu nowej ustawy o obronie Ojczyzny, przygotowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Założeniem nowej ustawy jest uporządkowanie prawa - znosi ona 14 aktów prawnych i wprowadza w zamian dużą regulację. Z [...]

Dodatkowe posiłki dla pracowników – zawsze bez PIT?

9 listopada, 2021|

W interpretacji indywidualnej z 17 września 2021 roku (nr 0113-KDIPT2-3.4011.514.2021.4.NM) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przestawił niekorzystne dla pracowników stanowisko w sprawie dofinansowania przez pracodawcę posiłków. KIS odniosła się do sytuacji w której pracodawca uruchomił przyzakładową [...]

Krótszy odpoczynek tygodniowy – czy jest możliwy?

5 listopada, 2021|

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w stanowisku z dnia 7 października 2021 roku odpowiedziało na dwa pytania dotyczące skracania odpoczynku tygodniowego:  czy odpoczynek tygodniowy według art. 133 kodeksu pracy należy rozumieć jako odpowiednią liczbę godzin [...]

Orzeczenie SN w zakresie porozumień zbiorowych

3 listopada, 2021|

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 27 października 2021 roku odpowiedział na pytanie, czy   porozumienie zawarte pomiędzy inwestorem zamierzającym nabyć akcje spółki należące w całości do pracowników tej spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w tej [...]

Polski Ład czeka na podpis Prezydenta

2 listopada, 2021|

Sejm zakończył prace nad zmianami w PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej, składające się na Polski Ład. Poprawki Senatu zostały odrzucone, tym samym Sejm nie zgodził się na odroczenie o rok wejścia w życie nowelizacji, [...]

Wypłata jednorazowego dodatku za przyjęcie szczepionki dozwolona

28 października, 2021|

Państwowa Inspekcja pracy nie zakwestionowała jednorazowego świadczenia, wypłaconego przez firmę pracownikowi za zaszczepienie się przeciwko COVID-19. Firma, w której pojawiła się inspekcja PIP wypłacała jednorazowy dodatek za zaszczepienie się w wysokości 100 PLN. Pracodawca uzasadnił [...]

Zasiłek za opiekę nad dzieckiem na kwarantannie lub izolacji

27 października, 2021|

Sytuacje, w których dzieci są kierowane na kwarantannę lub izolację domową w związku z kontaktem z  osobą zakażoną COVID-19 są coraz częstsze, i rodzą pytania, z jakich zasiłków mogą skorzystać ich opiekunowie.  Zgodnie z informacją [...]

Koniec udostępniania aplikacji e-Deklaracje Desktop

25 października, 2021|

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że z końcem 2021 roku zamknięty zostanie dostęp do aplikacji e-Deklaracje Desktop. Użytkownicy, którzy chcą zachować dostęp do deklaracji (oraz do Urzędowych Poświadczeń Odbioru) wysłanych przez aplikację w [...]

Założenia nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

20 października, 2021|

Projekt zmian w przepisach, który jest już na ukończeniu, ma na celu przede wszystkim wzmocnienie uprawnień inspektorów pracy, między innymi poprzez wyposażenie ich w możliwość zmieniania decyzją administracyjną umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę w [...]

Projekt ustawy o sygnalistach opublikowany na stronach RCL

19 października, 2021|

Projekt ustawy o sygnalistach, który ma na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii trafił już do uzgodnień i [...]

Projekt zmian w ustawie o cudzoziemcach

18 października, 2021|

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw przygotowywanej przez MSWiA jest przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP i udzielania zezwoleń na pracę. [...]

Zmiany w zasiłkach w 2022 roku

12 października, 2021|

Na stronie ZUS pojawiły się zmiany, które wejdą w życie od 2022 roku: od 1 stycznia 2022 roku dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli otrzymać [...]

Podwyższone koszty uzyskania przychodów u pracujących zdalnie

11 października, 2021|

Pracownikom, którzy zamieszkują poza miejscowością, w której wykonują pracę, i nie uzyskują dodatku  za rozłąkę przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów, co wynika z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF. Ich wysokość wynosi [...]

Ochrona przez zwolnieniem dla sygnalistów

6 października, 2021|

17 grudnia mija termin wdrożenia do polskich przepisów unijnej dyrektywy o sygnalistach (2019/1937). Z ustawy, którą przygotowuje rząd wynika, że niedługo wszyscy pracownicy, bez względu na wielkość firmy, w której są zatrudnieni, oraz bez znaczenia, [...]

Rejestracja i logowanie do PUE ZUS – zmiany

5 października, 2021|

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził zmiany przy logowaniu do PUE ZUS. Dotychczas przy logowaniu należało podać adres mailowy, natomiast po zmianach można podać adres mailowy lub numer telefonu. Zmian dokonano również w powiadomieniach o zdarzeniach na [...]