Udostępnienie komornikowi informacji o numerze rachunku pracownika

16 kwietnia, 2021|

Zgodnie z przepisami RODO, podmiot może przetwarzać i udostępniać dane osobowe po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 6 RODO. Czy takie przesłanki spełnia udzielenie przez pracodawcę informacji komornikowi sądowemu informacji o numerze rachunku [...]

Dodatkowy zasiłek a otwarcie żłobków i przedszkoli

15 kwietnia, 2021|

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który miał obowiązywać do 25 kwietnia 2021 roku, w związku z otwarciem 19 kwietnia żłobków i przedszkoli  będzie przysługiwał jedynie do 18 kwietnia, nawet jeśli rodzice już złożyli wniosek o jego wypłatę [...]

Minimalny okres odpoczynku dobowego – wyrok TSUE

14 kwietnia, 2021|

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie sporu między Akademią Ekonomiczną w Bukareszcie a Ministerstwem Edukacji Narodowej w Rumunii w przedmiocie maksymalnej liczby godzin, które dana osoba może przepracować w ciągu doby. Trybunał stwierdził, [...]

Gdzie przechowywać zgodę na potrącanie składek związkowych?

12 kwietnia, 2021|

26 lutego 2021 MRPiT wydało stanowisko odnośnie miejsca w dokumentacji, w którym powinny być przechowywane zgody na potrącanie składek związkowych, odpowiadając tym samym na obawy, czy w ten sposób nie dojdzie do ujawnienia przynależności związkowej [...]

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony o dwa tygodnie

9 kwietnia, 2021|

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został ponownie wydłużony - tym razem o kolejne dwa tygodnie, od 12 kwietnia do 25 kwietnia, mimo, że oficjalnie obostrzenia zostały przedłużone tylko o tydzień – do 18 kwietnia. Może to oznaczać, [...]

Dyżur pozazakładowy – czas pracy czy okres odpoczynku?

6 kwietnia, 2021|

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał niedawno dwa wyroki dotyczące dyżuru pozazakładowego, rozstrzygając w jakich przypadkach stanowi on „czas pracy”, a w jakich „okres odpoczynku”. Pierwszy wyrok z 9 marca 2021 został wydany w postępowaniu przeciwko [...]

Zwrot kosztów mediów a przychód pracownika

31 marca, 2021|

Czy pracownik wykonujący pracę zdalną w domu ma przychód, jeśli firma zwróci mu koszty Internetu, monitora czy fotela biurowego? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zinterpretował przepisy na korzyść podatników. W interpretacji nr 0114-KDIP3-2.4011.817.2020.2.AK wskazał, że wypłaconych [...]

Zgoda na otrzymanie PIT – elektroniczna czy pisemna?

30 marca, 2021|

Ministerstwo Finansów wydało 26 lutego br. stanowisko w sprawie form wyrażenia przez podatnika zgody na sposób przekazania mu PIT-11 oraz złożenia oświadczenia dotyczącego podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ przepisy ustawy PIT nie regulują formy przesłania [...]

Zasiłek opiekuńczy wydłużony do 11 kwietnia

29 marca, 2021|

MEN wydał rozporządzenie ograniczające funkcjonowanie przedszkoli i innych placówek oświatowych, jak na razie datą końcową obowiązywania przepisów jest  11 kwietnia. W związku z tym dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony o kolejne dwa tygodnie - również [...]

Zmiana czasu a praca w nocy

26 marca, 2021|

W 2021 roku zmiana czasu z zimowego na letni następuje w najbliższą niedzielę, 28 marca. Zmiana czasu, która polega na przesunięciu wskazówek zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00 powoduje niewypracowanie jednej godziny w porze nocnej. Oprócz oczywistej niedogodności w [...]

Czy karty przedpłacone podlegają zajęciu komorniczemu?

24 marca, 2021|

Karty przedpłacone zazwyczaj są stosowane jako benefit pracowniczy - pracodawca wykorzystuje je do przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy. Powstaje pytanie, czy karta przedpłacona może być uznana za [...]

Zmiany stóp procentowych składek na ubezpieczenie wypadkowe

19 marca, 2021|

Od kwietnia 2021 roku niektórym przedsiębiorcom i firmom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce wzrosną koszty, a powodem tego wzrostu będzie podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników. Zmiana nie dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, gdyż wchodzące w [...]

Wyrok TSUE w sprawie odliczania VAT

18 marca, 2021|

W dniu 18 marca 18.3.2021 R. Trybunał Europejski wydał wyrok w sprawie  odliczania podatku VAT. Wyrok Trybunału (dziewiąta izba): Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego [...]

Transformacja cyfrowa ZUS – plany i założenia

16 marca, 2021|

ZUS przyjął we wrześniu 2020 roku 14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego na lata 2021-2023+, i obecnie rozpoczyna spotkania konsultacyjne z nimi związane. W ramach rozwijania i wspierania strategii rozwoju e-państwa przewidywane jest m.in. zakładanie [...]

Przechowywanie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracowników

11 marca, 2021|

Bardzo często pojawiają się pytania, czy w aktach pracowniczych  można przechowywać kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracownika, np. prawo jazdy w przypadku kierowcy, uprawnienia na wózek widłowy, spawalnicze czy też, w przypadku prawników, zaświadczenie o wpisie [...]

Formularze PIT-4R i PIT-8AR ze zmianami

9 marca, 2021|

Najnowsze rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 3 marca 2021 roku zmieniło wzór deklaracji rocznej o zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R oraz wzór deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8R. W nowym formularzu [...]

Młodociani pracownicy a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

8 marca, 2021|

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw w imieniu organizacji przedsiębiorców wystąpiło o wyjaśnienia do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii co do statusu pracowników młodocianych, którzy na podstawie art. 15f ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych [...]

Czy komisja antymobbingowa jest odrębnym administratorem danych osobowych?

5 marca, 2021|

By ustalić, czy mamy do czynienia z odrębnym administratorem należy dokonać analizy podstaw prawnych funkcjonowania określonego podmiotu ale także zanalizować konkretne okoliczności i ustalić: w jakich celach komisja antymobbingowa działająca u pracodawcy przetwarza dane osobowe? [...]

ZUS daje możliwość pełnego umorzenia składek

4 marca, 2021|

ZUS w ramach wsparcia  dla podmiotów, które mają problemy z opłacaniem składek oferuje umorzenie należności, jednak tylko w konkretnych sytuacjach i po spełnieniu przesłanek wynikających z przepisów prawa. O umorzenie może występować: płatnik składek oraz [...]

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego – stanowisko ministerstwa

3 marca, 2021|

1 marca 2021 r. Ministerstwa Zdrowia przekazało nam stanowisko odnośnie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników [...]

Termin przekazania zaliczek na podatek PIT przedłużony

26 lutego, 2021|

18 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, które przedłużyło termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT. Do 20 sierpnia 2021 roku zostały [...]

Wczytaj więcej...