Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony do 31.10

29 września, 2022|

W wykazie prac rządu zamieszczono 28 października projekt zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Projekt przewiduje przedłużenie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego do [...]

Nowy obowiązek przedsiębiorców – PUE ZUS

27 września, 2022|

Od 1 stycznia 2023 roku nowy obowiązek dotyczący posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców, łącznie z tymi, którzy zatrudniają poniżej 5 osób. Przedsiębiorcom, którzy do końca grudnia 2022 roku nie [...]

Nowy wzór PIT-2

26 września, 2022|

Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór formularza "OŚWIADCZENIA / WNIOSKI podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”, czyli PIT-2, który zacznie obowiązywać od stycznia 2023 roku. W stosunku to poprzednich wersji [...]

Przechowywanie danych o służbie wojskowej – stanowisko MON

23 września, 2022|

Nowe przepisy o obronie ojczyzny rodzą również pytania odnośnie tego, jakich danych o służbie wojskowej można żądać od pracownika.  Ministerstwo Obrony Narodowej w stanowisku z 5 lipca 2022 roku odpowiedziało na pytanie, czy na podstawie [...]

Najnowszy newsletter już w wysyłce!

22 września, 2022|

W najnowszym newsletterze przybliżamy kilka wydanych ostatnio interpretacji indywidualnych, a także najciekawsze stanowiska Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące kwestii składek zdrowotnych. Zapraszamy do zapisów!

Termin wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS

21 września, 2022|

30 września 2022 upływa termin przekazania drugiej raty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pracodawcy, którzy mają obowiązek  utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 roku przekazują środki w dwóch ratach: pierwszą do końca maja [...]

Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców

16 września, 2022|

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Projekt jest odpowiedzią na rosnący popyt popyt na pracę cudzoziemców, w założeniu ma pozwolić na efektywniejsze [...]

Płaca minimalna w 2023 roku

14 września, 2022|

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku. I tak minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie od 1 stycznia 2023 roku do 3490 złotych brutto (co oznacza wzrost o [...]

Zaległy urlop za 2021 rok – do kiedy należy udzielić?

13 września, 2022|

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy niewykorzystanego urlopu za poprzedni rok należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Należy przy tym pamiętać, że pracownik może rozpocząć zaległy urlop nawet 30 września, ale [...]

Wsparcie przedsiębiorców znad Odry

9 września, 2022|

Ustawa o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze została 2 września uchwalona przez Sejm, a 5 września trafiła do Senatu, skąd została skierowana  do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności [...]

Światowy Dzień Wellbeingu

8 września, 2022|

8 września to World Wellbeing Day, czyli Światowy Dzień Wellbeingu. Pierwsze obchody Światowego Dnia Wellbeingu zorganizowane zostały 8 września 2018 roku przez Wellbeing Institute. Jego celem jest propagowanie świadomości na temat zdrowia, równowagi psychicznej oraz [...]

Pracownik mobilny a praca zdalna

6 września, 2022|

Zgodnie z artykułem 67(18) projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem [...]

Nowe stawki diet od 2023 roku

2 września, 2022|

Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stawka diety ma ulec w 2023 roku zwiększeniu z 38 zł do 45 zł za dobę podróży. Podwyższeniu ulec mają także stawki na pokrycie kosztów [...]

Przedłużenie stanu zagrożenia epidemicznego

30 sierpnia, 2022|

Opublikowane 29 sierpnia w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 poz. [...]

Tymczasowe odstępstwa od czasu pracy kierowców

29 sierpnia, 2022|

Do 30 września 2022 roku obowiązuje wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 10 sierpnia 2022 roku w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku [...]

Wynagrodzenie pracownika młodocianego od 1 września

26 sierpnia, 2022|

Od 1 września 2022 r. zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone, co jest związane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2022 r, które wyniosło 6156,25 zł [...]

Pierwsze wyjaśnienia resortów odnośnie regulacji pracy zdalnej

22 sierpnia, 2022|

Kolejne wersje projektów nowych regulacji pracy zdalnej rodzą wiele pytań w działach HR. Na dwa z nich odpowiedziało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pierwsza odpowiedź dotyczy konieczności zmiany w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy [...]

Projekt ustawy gwarantującej bezpieczeństwo działaczy związkowych

17 sierpnia, 2022|

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zajęła się projektem wprowadzającym zakaz zwalniania związkowców do czasu ogłoszenia wyroku sądu. Projekt, przedstawiony przez wspólnie przez Nową Lewicę i przedstawicieli związków zawodowych trafił do Sejmu już w kwietniu tego [...]