Praktyczne Szkolenia - Blog

Najnowsze informacje z prawa pracy i przepisów podatkowych

Blog2024-06-25T14:35:57+02:00
2812, 2022

Jakie zagadnienia muszą być ujęte w regulaminie pracy zdalnej?

28 grudnia, 2022|

Jakie zagadnienia muszą być uregulowane w regulaminie pracy zdalnej? Regulamin lub porozumienie dotyczące pracy zdalnej muszą zawierać przepisy dotyczące 8 zagadnień, z których aż 3 są powiązane z kontrolami pracownika. Poza tym muszą być uregulowane kwestie związane z rozliczaniem kosztów, komunikacją oraz na pograniczu z IT. Czy regulamin pracy zdalnej dotyczy wszystkich pracowników? Nie, jednym z pierwszych przepisów w regulaminie [...]

1412, 2022

Jak wprowadzić regulamin pracy zdalnej?

14 grudnia, 2022|

Jak wprowadzić regulamin pracy zdalnej? Praca zdalna będzie wprowadzana w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub zgodnie z zapisami w regulaminie. Postanowienia regulaminu muszą być skonsultowane z przedstawicielami załogi. W sytuacji, gdy u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, lub gdy w trybie przyjętym w nowelizacji nie dojdzie do zawarcia porozumienia ze stroną związkową, podstawą wprowadzenia pracy zdalnej jest regulamin. Czy każdy [...]

712, 2022

Obowiązki BHP a praca zdalna

7 grudnia, 2022|

Jakie obowiązki ze sfery bhp musi spełnić pracodawca, aby wdrożyć pracę zdalną? Wdrożenie pracy zdalnej będzie sporym obciążeniem dla działów BHP, gdyż na ich barkach spoczywa szereg obowiązków, które trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy zdalnej. W niektórych firmach trzeba będzie całą załogę poddać procesowi szkoleń okresowych z bhp, a oprócz tego dla wszystkich pracowników, którzy będą pracowali zdalnie trzeba [...]

3011, 2022

Czy pracę zdalną można wdrożyć całkowicie elektronicznie?

30 listopada, 2022|

Czy pracę zdalną można wdrożyć całkowicie elektronicznie? Praca zdalna wymaga dokonania uzgodnienia z pracownikiem oraz zapoznania go z wieloma procedurami wewnętrznymi. Na szczęście wszystkie dokumenty mogą mieć postać papierową lub elektroniczną, a więc da się wdrożyć pracę zdalną nie używając ani jednej kartki papieru. Czy uzgodnienie pracy zdalnej może zostać dokonane w sposób elektroniczny? Ustawodawca posłużył się w przepisach o [...]

2311, 2022

Jakie dokumenty trzeba będzie przygotować, aby wdrożyć pracę zdalną?

23 listopada, 2022|

Zbliża się czas wdrożenia pracy zdalnej, gdyż na najbliższym posiedzeniu Sejmu 30 listopada odbędzie się czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy, która wprowadza pracę zdalną w miejsce dotychczasowej telepracy. Wdrożenie pracy zdalnej nie będzie łatwe, gdyż trzeba będzie przygotować ok. 10 dokumentów, aby przeprowadzić ten proces. Na szczęście ustawodawca wydłużył vacatio legis z 14 dni do 2 miesięcy, a więc mamy [...]

1611, 2022

W jakich przypadkach będzie możliwa kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie?

16 listopada, 2022|

W jakich przypadkach będzie możliwa kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie? Ustawa przewiduje kontrolę pracowników zdalnych w trzech obszarach: (1) wykonywania pracy, (2) BHP, (3) przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Zasady wykonywania kontroli powinny zostać przez pracodawców opisane w regulaminach/porozumieniach dotyczących pracy zdalnej. Kto może dokonywać kontroli w domu pracownika? Decyzja w [...]

911, 2022

Jak ustalić ryczałt za prąd i internet pracownikowi wykonującemu pracę zdalną?

9 listopada, 2022|

Ustawodawca nie zdecydował się na precyzyjne określenie kwot, czy też szczegółowych zasad ustalania takiego ryczałtu, pozostawiając to stronom stosunku pracy. Jest to jednak jeden z ośmiu obligatoryjnych elementów regulaminu/porozumienia wdrażającego pracę zdalną. Czy przy każdej pracy zdalnej musi być wypłacany ryczałt? Nie, ryczałt jest obowiązkowy tylko w przypadku pracy zdalnej całkowitej i częściowej. Pracodawcy, u których załoga będzie korzystać tylko [...]

211, 2022

Jakie zmiany w projekcie pracy zdalnej wprowadzono w trakcie prac podkomisji sejmowej?

2 listopada, 2022|

Jakie zmiany w projekcie pracy zdalnej wprowadzono w trakcie prac podkomisji sejmowej? 25 października Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego zakończyła pracę nad nowelizacją dotyczącą pracy zdalnej. Dalsze prace będą prowadzone w Komisji, ale wprowadzono kilka zmian, a kilka ważnych propozycji poprawek nie zostało przyjętych. Jakie są aktualnie przepisy w projektcie? Czy zmieniono datę wejścia [...]

2610, 2022

Jak praca zdalna wpłynie na dokumentację czasu pracy?

26 października, 2022|

Projektowane przepisy dotyczące pracy zdalnej w zasadzie wcale nie dotyczą kwestii związanych z czasem pracy z jednym wyjątkiem dotyczącym potwierdzania obecności przez takich pracowników na stanowisku pracy. Nawet w tej kwestii pozostawiono jednak wybór pracodawcom, gdyż jest to 1 z 8 obligatoryjnych elementów regulaminu/porozumienia wprowadzającego pracę zdalną. Czy pracę zdalną będziemy ujmować w harmonogramach czasu pracy? Praca zdalna jest formą [...]

2110, 2022

Na czym będzie polegała praca zdalna okazjonalna?

21 października, 2022|

Praca zdalna okazjonalna będzie odpowiednikiem dzisiejszego HO, czyli home-office, który jest traktowany jako rodzaj benefitu przysługującego pracownikom. Będzie uprawnieniem pracowniczym, które wynika z przepisów i nie trzeba go wdrażać w organizacji i będzie przysługiwała każdemu pracownikowi z mocy prawa. Jak można złożyć wniosek o pracę zdalną okazjonalną? Projektowane przepisy wskazują dwie postacie wniosku – papierową lub elektroniczną. Co ważne mówimy [...]

Przejdź do góry