26 października rząd przedstawił założenia projektu nowej ustawy o obronie Ojczyzny, przygotowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Założeniem nowej ustawy jest uporządkowanie prawa – znosi ona 14 aktów prawnych i wprowadza w zamian dużą regulację. Z punktu widzenia pracodawców wprowadzono zmiany mogące mieć znaczenie dla rynku pracy, m.in. dwuletni okres ochronny w miejscu pracy dla rekrutów czy preferencje przy zatrudnianiu w administracji publicznej osób, które przejdą szkolenia wojskowe. Oznacza to, że jeżeli ustawa wejdzie w życie, to pracodawca nie będzie mieć możliwości zwolnienia pracownika, który przeszedł dobrowolne szkolenie wojskowe, mimo jego niekompetencji.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 roku

Z założeniami projektu można zapoznać się na stronie: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r5417148292681,Projekt-ustawy-o-obronie-Ojczyzny.html