Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do 31 maja 2021 pracodawcy, u których funkcjonuje ZFŚS mają obowiązek odprowadzić na ten fundusz I ratę – kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu ustalonego na dany rok. W tym roku, zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 rok, podstawa naliczania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w porównaniu do 2020 r., nie zmieniła się: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002400/O/D20202400.pdf