Od 7 października 2023 roku przestaną obowiązywać przepisy o telepracy, i zastąpi ją całkowicie praca zdalna. Zgodnie z przyjętymi przepisami z dnia 7 kwietnia 2023 (Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2023 r. poz 240) wyznaczony został półroczny okres przejściowy wygaszający telepracę, który mija właśnie 7 października. Od tej daty stosowane będą tylko przepisy  o pracy zdalnej, a wszelkie porozumienia, regulaminy i porozumienia pracownicze dotyczące telepracy ulegają wygaszeniu, i po tej dacie praca w formie telepracy nie będzie już możliwa. Pracownicy będą mogli świadczyć pracę z domu, lub z innego, ustalonego z pracodawcą miejsca wyłącznie na podstawie przepisów o pracy zdalnej.

Telepraca w kodeksie pracy funkcjonowała na zasadzie porozumienia pracownika z pracodawcami oraz związkami zawodowymi. Zasady świadczenia  telepracy regulowały głównie regulaminy i porozumienia na poziomie przedsiębiorstwa, co oznacza, że pracodawcy najpóźniej do piątku, 6 października muszą:

  • uchylić wewnątrzzakładowe regulacje związane z telepracą,
  • zmienić warunki zatrudnienia na nowe, zgodnie z przepisami dotyczącymi pracy zdalnej.